Nasze projekty
Reklama
Reklama

Temat tygodnia
Matura 2021

Ks. Marcin
Filar

Oswajanie dojrzałości

Czy dojrzałość da się zmierzyć? A jeżeli tak, to czy po takim egzaminie można dostać zaświadczenie o tym, że jest się już dojrzałym? Młodzi naznaczeni pieczęcią sakramentu dojrzałości i trzymający w rękach świadectwo maturalne, w starciu z dorosłością okazują się jednak trochę… zagubieni.

Opinie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Czytania z dnia 08 maja | sobota

 • Pierwsze czytanieDz 20,17-18a.28-32.36

  Czytanie z Dziejów Apostolskich.

  Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych Kościoła.
  A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
  Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi”.
  Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.

  Oto słowo Boże.
   
 • Psalm responsoryjnyPs 100,1-2.3.4b-5ab

  Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

  Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
  służcie Panu z weselem.
  Stawajcie przed obliczem Pana *
  z okrzykami radości.

  Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
  On sam nas stworzył,
  jesteśmy Jego własnością, *
  Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

  W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, *
  z hymnami w Jego przedsionki.
  Albowiem Pan jest dobry, *
  Jego łaska trwa na wieki.
   
 • Drugie czytanieRz 8,31b-39

  Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

  Bracia:
  Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
  Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”.
  Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
  Oto słowo Boże.
   
 • Śpiew przed EwangeliąJ 10,14

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Ja jestem dobrym pasterzem
  i znam owce moje, a moje Mnie znają.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   
 • EwangeliaJ 10,11-16

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.

  Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
  Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”.

  Oto słowo Pańskie.
Czytania na każdy dzień na twojabiblia.pl
Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

MARYJAByła cicha i piękna jak wiosna
Reklama

Nasze produkcje

PODCAST STACJI7

ks. Stanisław Adamiak

Nie tylko Narnia

Seria podcastów o książkach C.S. Lewisa jest naturalną kontynuacją podcastów z cyklu Teologia Tolkiena. Chrześcijańskie tropy u Lewisa są o wiele bardziej oczywiste, apologetyczne – dlatego ks. Staszek Adamiak wychodzi poza alegoryczny świat Narni, idąc w stronę dużo mniej znanych powieści Lewisa, a także jego bardziej złożonego życiorysu i historii nawrócenia.

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

nasi partnerzy

nasi mecenasi

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Wspieraj nas na Patronite