Nasze projekty
Reklama
Reklama
Reklama

Czytania z dnia 22 czerwca | sobota

 • Pierwsze czytanie2 Krn 24, 17-25

  Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

  Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali.
  Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: «Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie wiedzie! Ponieważ opuściliście Pana, i On was opuści».
  Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił jego syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: «Oby Pan to widział i pomścił, i zażądał zdania z tego sprawy!»
  I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wytracili z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku.
  Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana, Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu.
  Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady. I zabili go na jego łóżku. Zmarł i został pochowany w Mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich.

  Oto słowo Boże.
   
 • Psalm responsoryjnyPs 89 (88), 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

  Refren: Swojemu słudze Bóg łaskę okaże.

  «Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
  przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
  Twoje potomstwo utrwalę na wieki *
  i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».

  Refren: Swojemu słudze Bóg łaskę okaże.

  «Na wieki zachowam dla niego łaskę *
  i trwałe z nim będzie moje przymierze.
  Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, *
  a jego tron jak dni niebios trwały.

  Refren: Swojemu słudze Bóg łaskę okaże.

  A jeśli jego synowie porzucą moje prawo *
  i nie będą postępować według moich przykazań,
  jeżeli moje ustawy naruszą *
  i nie będą pełnili moich rozkazów.

  Refren: Swojemu słudze Bóg łaskę okaże.

  Rózgą ukarzę ich przewinienia, *
  a winę ich biczami,
  lecz nie odejmę od niego mej łaski *
  i nie zawiodę w wierności».

  Refren: Swojemu słudze Bóg łaskę okaże.
   
 • Śpiew przed EwangeliąPor. 2 Kor 8, 9

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
  aby was ubóstwem swoim ubogacić.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   
 • EwangeliaMt 6, 24-34

  Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  «Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!
  Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
  Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
  A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?
  Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
  Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy».

  Oto słowo Pańskie.
Czytania na każdy dzień na twojabiblia.pl
Reklama

TEMAT TYGODNIA
Dzień Ojca

Bycie tatą to ich najważniejsza rola! Jakimi ojcami są znani aktorzy?

Choć zagrali wiele ról, to właśnie ta jest dla nich najważniejsza - rola taty. Zobacz, co o ojcostwie mówią aktorzy znani z dużego ekranu!

OGNIEM I PIÓREMPremiera “Ogniem i piórem” ks. Staszka Adamiaka. Posłuchaj najnowszego podcastu Stacji7

POLECAMY

Modlitewnik dla dzieci. Uwaga! Tego prezentu dziecko nie odłoży na półkę

Modlitewnik dla dzieci to oryginalna komiksowa stylistyka, przepiękne rozważania i modlitwy oraz fascynujące historie postaci biblijnych pisane z myślą o dzieciach przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej. A wszystko po to, by każde “dziecko wiedziało, że jest przez Boga kochane”.

Reklama

Nasze produkcje

PODCAST STACJI7

ks. Stanisław Adamiak

Ogniem i piórem

Jak Sienkiewicz pomógł awansować wszystkim Polakom do stanu szlacheckiego? Czy od honoru może być ważniejszy humor? W czym przejawia się polskie DNA? Przygotuj się na nieoczywiste pytania i odpowiedzi w nowym podcaście ks. Staszka Adamiaka.

PODCAST STACJI7

ks. Stanisław Adamiak

Nie tylko Narnia

Seria podcastów o książkach C.S. Lewisa jest naturalną kontynuacją podcastów z cyklu Teologia Tolkiena. Chrześcijańskie tropy u Lewisa są o wiele bardziej oczywiste, apologetyczne – dlatego ks. Staszek Adamiak wychodzi poza alegoryczny świat Narni, idąc w stronę dużo mniej znanych powieści Lewisa, a także jego bardziej złożonego życiorysu i historii nawrócenia.

SKLEP STACJI7 - DOBROCI.PL

Reklama
Reklama

nasi partnerzy

nasi mecenasi

Wspieraj nas - złóż darowiznę