Nasze projekty
Reklama
Reklama

Temat tygodnia
Kierunek: Jasna Góra

Alicja
Samolewicz-Jeglicka

Pielgrzymka to decyzja

Jedni idą podziękować za otrzymane łaski, inni niosą ze sobą w sercu prośby. Większość wie, że nawet kilka dni na szlaku pielgrzymkowym może zmienić... całe życie!

Wspieraj
Męski Modlitewnik

Wydajemy Męski Modlitewnik. To kompas i mapa w świecie męskich wartości

Wesprzyj wydanie Męskiego Modlitewnika. Chcemy stworzyć kompas, mapę i szwajcarski scyzoryk, który ma w konkretny sposób, każdego dnia pomóc męskiej stronie odnaleźć wspaniałą drogę życia

  Opinie

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama

  Czytania z dnia 03 sierpnia | wtorek

  • PIERWSZE CZYTANIE  Lb 12,1-13

   Czytanie z Księgi Liczb.

   Miriam i Aaron mówili źle o Mojżeszu z powodu Kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę. Mówili: „Czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami?” A Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam: „Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania”.
   I poszli wszyscy troje, a Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: „Słuchajcie słów moich: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego, w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się o moim słudze, o Mojżeszu, źle mówić?” I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł Pan, a obłok oddalił się od namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg, od trądu.
   Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: „Proszę, panie mój, nie karz nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili, i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki”. Wtedy błagał Mojżesz głośno Pana: „O Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa”.

   Oto słowo Boże.
    
  • PSALM RESPONSORYJNY  Ps 51,3-4.5-6.12-13

   Refren: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

   Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
   w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
   Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
   i oczyść mnie z grzechu mojego.

   Uznaję bowiem nieprawość swoją, *
   a grzech mój jest zawsze przede mną.
   Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
   i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, +
   abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
   i prawy w swoim sądzie.

   Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
   i odnów we mnie moc ducha.
   Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
   i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
    
  • ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Ps 130,5

   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

   Pokładam nadzieję w Panu,
   ufam Jego słowu.

   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
    
  • EWANGELIA  Mt 14,22-36

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

   Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
   Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
   Wtedy Jezus odezwał się do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
   Na to odpowiedział Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.
   A On rzekł: „Przyjdź”.
   Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.
   Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”
   Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
   Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.

   Oto słowo Pańskie.
  Czytania na każdy dzień na twojabiblia.pl
  Reklama

  Najciekawsze artykuły

  co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

  Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

  Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

  AKADEMIA DZIENNIKARSTWAPrzygotuj się do pracy w mediach! Trwają zapisy na 6. edycję Akademii Dziennikarstwa
  Reklama

  Nasze produkcje

  PODCAST STACJI7

  ks. Stanisław Adamiak

  Nie tylko Narnia

  Seria podcastów o książkach C.S. Lewisa jest naturalną kontynuacją podcastów z cyklu Teologia Tolkiena. Chrześcijańskie tropy u Lewisa są o wiele bardziej oczywiste, apologetyczne – dlatego ks. Staszek Adamiak wychodzi poza alegoryczny świat Narni, idąc w stronę dużo mniej znanych powieści Lewisa, a także jego bardziej złożonego życiorysu i historii nawrócenia.

  Reklama

  SKLEP DOBROCI

  Reklama
  Reklama

  nasi partnerzy

  nasi mecenasi

  Najciekawsze artykuły

  co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

  Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

  Wspieraj nas - złóż darowiznę