Reklama
Reklama

Wakacje
Wakacje

Katarzyna
Kuricka

W te wakacje zobacz świat z innej perspektywy

Może warto w te wakacje zobaczyć świat z innej perspektywy? Bez pośpiechu, bez ciągłego wpatrywania się w siebie, swoje bolączki, słabości, różnego rodzaju przygniecenia.

Polecamy
Polecamy

Opinie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Czytania z dnia 30 | czwartek

 • Pierwsze czytanieAm 7,10-17

  Czytanie z Księgi proroka Amosa.

  Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: „Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak rzekł Amos: «Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi»”.
  I rzekł Amazjasz do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”.
  I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego».
  I teraz słuchaj słowa Pana. Tyś mówił: «Nie prorokuj przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka». Dlatego tak rzekł Pan: «Żona twoja będzie nierządnicą w mieście. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony »”.

  Oto słowo Boże.
   
 • PSALM RESPONSORYJNY  Ps 19,8-9.10-11

  Refren: Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.

  Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
  świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
  Jego słuszne nakazy radują serce, *
  jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

  Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
  sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
  cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
  słodsze od miodu płynącego z plastra.
   
 • Śpiew przed Ewangelią2 Kor 5,19

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
  nam zaś przekazał słowo jednania.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   
 • EwangeliaMt 9,1-8

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

  Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
  Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: „On bluźni”.
  A Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź» ? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”, rzekł do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.
  On wstał i poszedł do domu.
  A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

  Oto słowo Pańskie.
Czytania na każdy dzień na twojabiblia.pl
Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

WYDARZENIA“Droga Lwa” czyli miłość, służba i formacja w życiu mężczyzny
Reklama

Nasze produkcje

PODCAST STACJI7

ks. Stanisław Adamiak

Nie tylko Narnia

Seria podcastów o książkach C.S. Lewisa jest naturalną kontynuacją podcastów z cyklu Teologia Tolkiena. Chrześcijańskie tropy u Lewisa są o wiele bardziej oczywiste, apologetyczne – dlatego ks. Staszek Adamiak wychodzi poza alegoryczny świat Narni, idąc w stronę dużo mniej znanych powieści Lewisa, a także jego bardziej złożonego życiorysu i historii nawrócenia.

Reklama

SKLEP STACJI7 - DOBROCI.PL

Reklama
Reklama

nasi partnerzy

nasi mecenasi

Wspieraj nas - złóż darowiznę