Nasze projekty
Reklama
Reklama
Reklama

Czytania z dnia 03 marca | niedziela

 • Pierwsze czytanieWj 20, 1-17

  Czytanie z Księgi Wyjścia

  W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:
  «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
  Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
  Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
  Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
  Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.
  Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
  Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.
  Nie będziesz zabijał.
  Nie będziesz cudzołożył.
  Nie będziesz kradł.
  Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
  Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».

  Oto słowo Boże.
   
 • Psalm responsoryjnyPs 19, 8-9. 10-11

  Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

  Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
  świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
  Jego słuszne nakazy radują serce, *
  jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

  Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
  sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
  Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
  słodsze od miodu płynącego z plastra.
   
 • Drugie czytanie1 Kor 1, 22-25

  Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

  Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

  Oto słowo Boże.
   
 • Śpiew przed EwangeliąPor. J 3, 16

  Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

  Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
  każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
   
 • EwangeliaJ 2, 13-25

  Słowa Ewangelii według Świętego Jana

  Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
  W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
  Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?».
  On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
  Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

  Oto słowo Pańskie.
Czytania na każdy dzień na twojabiblia.pl
Reklama

TEMAT TYGODNIA
Wielki Post

Roman
Zając

Wielki Post z „Pasją”: Zaskakujące znaczenie snu żony Piłata

W „Pasji” Mela Gibsona pani prokuratorowa, czyli żona Piłata, odegrała dużo większą rolę, niż mówią o tym Ewangelie. Kim była Klaudia Prokula? Jak interpretowany jest jej sen, który miał przekonać Piłata o niewinności Jezusa?

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

OPINIEPuścikowska, Krzyżak, Makowski, Pilawa, Liberacka – systematyczne opinie na Stacji7. Zapraszamy!

POLECAMY

Zdrapka Wielkopostna 2024. Podejmiesz wyzwanie?

Już jest dostępna tegoroczna, jubileuszowa Zdrapka Wielkopostna! Podejmij 40-dniowe wyzwanie, które rozbudzi nadzieje w sercu. Zdradzimy Wam, że wśród czterdziestu zadań, jest także wyzwanie od Stacji7!

Reklama

Nasze produkcje

PODCAST STACJI7

ks. Stanisław Adamiak

Nie tylko Narnia

Seria podcastów o książkach C.S. Lewisa jest naturalną kontynuacją podcastów z cyklu Teologia Tolkiena. Chrześcijańskie tropy u Lewisa są o wiele bardziej oczywiste, apologetyczne – dlatego ks. Staszek Adamiak wychodzi poza alegoryczny świat Narni, idąc w stronę dużo mniej znanych powieści Lewisa, a także jego bardziej złożonego życiorysu i historii nawrócenia.

SKLEP STACJI7 - DOBROCI.PL

Reklama
Reklama

nasi partnerzy

nasi mecenasi

Wspieraj nas - złóż darowiznę