ks. Marcin Kowalski

prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, doktorat obronił na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz w Lublinie, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego, autor scenariuszy i prowadzący programy telewizyjne i radiowe, współpracownik Stacji 7 i współtwórca cyklu Jutro Niedziela.

Jutro Niedziela – XXVII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby udzielił nam tego, o co nie ośmielamy się prosić • CZYTANIA: Księga Habakuka 1,2–3; 2,2–4 • Psalm 95,1–2.6–9 • Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 1,6–8.13–14 • Ewangelia wg św. Łukasza 17,5–10 STO SŁÓW Nie, […]

Jutro Niedziela – XXVI zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się o to, abyśmy stali się uczestnikami szczęścia wiecznego • CZYTANIA: Księga Amosa 6,1a. 4–7 • Psalm 146,6–10 • Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 6,11–16 • Ewangelia wg św. Łukasza 16,19–31 STO SŁÓW Wokół trzech rzeczywistości koncentruje się […]

Jutro Niedziela – XXV zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby sprawił, byśmy zasłużyli na życie wieczne • CZYTANIA: Księga Amosa 8,4–7 • Psalm 113,1–2.4–8 • Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 2,1–8 • Ewangelia wg św. Łukasza 16,1–13 STO SŁÓW Liturgia Słowa dzieli dziś ludzkość […]

Jutro Niedziela – XXIV zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się o to, abyśmy mogli doznawać skutków Jego miłosierdzia • CZYTANIA: Księga Wyjścia 32,7–11.13–14 • Psalm 51,3–4.12–13.17 i 19 • Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 1,12–17 • Ewangelia wg św. Łukasza 15,1–32 STO SŁÓW Czasem wydaje się, że […]

Jutro Niedziela – XXIII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby Bóg obdarzył nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem • CZYTANIA: Księga Mądrości 9,13–18 • Psalm 90,3–6.12–14 i 17 • List św. Pawła do Filemona 9b–10.12–17 • Ewangelia wg św. Łukasza 14,25–33 STO SŁÓW Liturgia Słowa wzywa do […]

Św. Nikodem. Ocalony od niepewności i strachu przed Bożym sądem

Kim był Nikodem? O Nikodemie, dostojniku żydowskim, faryzeuszu, wspomina tylko św. Jan. W jego Ewangelii pojawia się trzy razy: gdy rozmawia z Jezusem (rozdział 3), podczas dyskusji strażników z arcykapłanami i faryzeuszami, czy pojmać Jezusa (rozdział 7): Nikodem stanął wtedy w Jego obronie, mówiąc: Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i […]

Jutro Niedziela – XXII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, by Bóg zaszczepił w nas miłość do siebie, wzrost pobożności i umocnienie w dobrym • CZYTANIA: Mądrość Syracha 3,17–18.20.28–29 • Psalm 68,4–7.10–11 • List do Hebrajczyków 12,18–19.22–24a • Ewangelia wg św. Łukasza 14,1.7–14 STO SŁÓW Pismo Święte nie […]

Jutro Niedziela – XXI zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości • CZYTANIA: Księga Izajasza 66,18–21 • Psalm 117,1b–2 • List do Hebrajczyków 12,5–7.11–13 • Ewangelia wg św. Łukasza 13,22–30 STO SŁÓW Nie jest jasne, jakie nastawienie tkwiło w pytaniu […]

Jutro Niedziela – XX zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy miłowali Boga we wszystkim i ponad wszystko • CZYTANIA: Księga Jeremiasza 38,4–6.8–10 • Psalm 40,2–4.18 • List do Hebrajczyków 12,1–4 • Ewangelia wg św. Łukasza 12,49–53 STO SŁÓW We wszystkich czytaniach napotykamy perspektywę walki, bitwy, zmagania. Jeremiasz zostaje […]

Jutro Niedziela – XIX zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci • CZYTANIA: Księga Mądrości 18,6–9 • Księga Psalmów 33,1 i 12.18–19.20 i 22 • List do Hebrajczyków 11,1–2.8–19 • Ewangelia wg św. Łukasza 12,32–48 STO SŁÓW Bóg przychodzi nocą. Jezus […]

Marność nad marnościami, czyli Bóg w świecie absurdu

Wszystko marność Marność nad marnościami, wszystko jest marnością – mówi tajemniczy mędrzec. Marnością jest praca, której owoce będzie zbierał ktoś inny. Marnością jest mądrość, która zamiast zrozumienia pomnaża wciąż pytania. Marnością jest i życie, które nieuchronnie zmierza do śmierci. Dni człowieka układają się czasem w pasmo cierpień, zajęcia zamieniają się w utrapienie, nawet noc nie […]

Jutro Niedziela – XVIII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby Bóg odnowił życie nam udzielone i odnowione zachował • CZYTANIA: Księga Koheleta 1,2; 2,21–23 • Psalm 95,1–2.6–9 • List św. Pawła do Kolosan 3,1–5.9–11 • Ewangelia wg św. Łukasza 12,13–21 STO SŁÓW Kohelet przypomina rzecz niby oczywistą: prawdę […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę