Nasze projekty

ks. Marcin Kowalski

prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, doktorat obronił na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz w Lublinie, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego, autor scenariuszy i prowadzący programy telewizyjne i radiowe, współpracownik Stacji 7 i współtwórca cyklu Jutro Niedziela.

Jutro Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Bóg daje nam równe szanse. To od nas zależy którą wybierzemy stronę

„Niewiastę dzielną któż znajdzie?” Jaki jest biblijny model żony i matki?

Czytanie, które można rozumieć dwojako: dosłownie – gdy mowa o kobiecie, dobrej żonie – albo metaforycznie – niewiasta symbolizuje mądrość Bożą. Pełna mocy Niewiastę dzielną któż znajdzie?Dzielna niewiasta (hebr. eszethail) to dosłownie kobieta pełna mocy, silna. Hailw Starym Testamencie oznacza bogactwo i zdolności, siłę, odwagę, a nawet potężną armię. Dzielna kobieta/Mądrość Boża jest jak najcenniejszy […]

Jutro Niedziela – XXXIII zwykła A

Życie jest jak inwestycje giełdowe. Bóg obdziela talentami, człowiek ma je pomnażać

Jutro Niedziela – XXXII zwykła A

Tylko Jezus przywraca człowiekowi piękno i godność Bożej Świątyni… w trzy dni!

Jutro Niedziela – XXXI zwykła A

Imię Hiob oznacza dosłownie: “Gdzie jest Ojciec?”. To najgłębsze pytanie o sens cierpienia

Jutro Święto – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

PUNKT WYJŚCIA WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH • Msza pierwsza • KOLEKTA: Będziemy prosili Boga, aby dał wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią • CZYTANIA: Księga Hioba 19,1.23–27a • Psalm 27,1.4.7.8b.9a.13–14; List do Koryntian 15,20–24a.25–28 • Ewangelia wg św. Łukasza 23,44–46.50.52–53;24,1–6a STO SŁÓW Cierpienie to w istocie podejrzenie: jestem sam. Dlatego w chwilach […]

Jutro Święto – Uroczystość Wszystkich Świętych

Fragmenty analizy Liturgii Słowa Bożego na Uroczystość Wszystkich Świętych pochodzą z książki „Jutro Święto” autorstwa ks. Przemysława Śliwińskiego i ks. Marcina Kowalskiego. “Jutro Święto” to kontynuacja bestsellerowego, trzytomowego cyklu “Jutro Niedziela”. Książka dostępna jest TUTAJ. PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH • KOLOR: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby Wszechmogący Bóg dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników […]

Rocznica poświęcenia kościoła własnego. Dlaczego obchodzimy tą uroczystość?

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO albo ŚWIĘTOROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERANEŃSKIEJ • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: zielony • CZYTANIA: Księga Ezechiela 47,1–2.8–9.12 • Psalm 46,2–3.5–6.8–9 • Pierwszy List do Koryntian 3,9b–11.16–17 • Ewangelia wg św. Jana 2,13–22 STO SŁÓW Obchodzimy dziś święto będące pamiątką poświęcenia kościoła. Czytania mszalne wskazują nam jednak, że rolą […]

Jutro Niedziela – XXX zwykła A

Miłość, to siła podtrzymująca nasze życie. Na niej opiera się całe Prawo i Prorocy

Jutro Niedziela – XXIX zwykła A

Oddać Bogu co boskie, a resztę bez żalu zostawić

Jutro Niedziela – XXVIII zwykła A

Uczta, na którą zaprasza nas Bóg, jest ucztą weselną Jego Syna

Jutro Niedziela – XXVII Zwykła A

Spustoszona winnica to obraz kary Bożej. Ale to człowiek ją opuścił…

Wspieraj nas - złóż darowiznę