ks. Marcin Kowalski

prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, doktorat obronił na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz w Lublinie, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego, autor scenariuszy i prowadzący programy telewizyjne i radiowe, współpracownik Stacji 7 i współtwórca cyklu Jutro Niedziela.

Jutro Święto – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA • Rok A • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, abyśmy nieustannie doznawali owoców Jego odkupienia • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 8,2–3.14b–16a • Psalm 147b,12–15.19–20 • Pierwszy List do Koryntian 10,16–17 • Ewangelia wg św. Jana 6,51–58 STO SŁÓW W uroczystość Bożego Ciała […]

Jutro Niedziela – Trójcy Świętej A

W różnych miejscach Biblii Bóg przedstawia samego siebie. I przekonuje, że jest Trójcą

Jutro Święto – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA • Rok A • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, aby ci, których wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania • CZYTANIA: Księga Rodzaju 22, 9–18 lub List do Hebrajczyków 10,4–10 • Psalm 40,7–11b.17 […]

Jutro Święto – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, mogli z Maryją uwielbiać Boga • CZYTANIA: Księga Sofoniasza 3,14–17 • Księga Izajasza 12,2–6 • List do Rzymian 12,9–16b • Ewangelia wg św. Łukasza 1, 39–56 STO SŁÓW Zaskakuje liczba określeń radości, […]

Jutro Niedziela – VIII Wielkanocna A

Nowe stworzenie: Jezus tchnął w uczniów, jak kiedyś Bóg stwarzając człowieka

Jutro Niedziela – VII Wielkanocna A

Uczniowie patrzą w niebo. Jezus każe im mocno stąpać po ziemi

Jutro Niedziela – VI Wielkanocna A

W naszym sercu toczy się proces Jezusa. Jak w sądzie – jest też Adwokat

Św. Stanisław. Jak Dobry Pasterz – oddał życie za swoje owce

Kiedy obchodzimy uroczystości ku czci świętych, Liturgia Słowa pokazuje w nich rysy samego Chrystusa. Świętego Stanisława stawia ona pośród starszych z Miletu, którzy przybywają na ostatnie spotkanie z Pawłem. Wiernie wysłuchał pouczeń Apostoła Narodów, że Kościół, nad którym ma pieczę, to nie jego prywatna własność: została nabyta Krwią Chrystusa. Przygotowany był na zagrożenia i niebezpieczeństwa: […]

Jutro Niedziela – V Wielkanocna A

Trzy proste słowa. A kryją największą tęsknotę dziecka Bożego

Jutro Niedziela – IV Wielkanocna A

Kryterium dobrego pasterza? Chce, tak jak Jezus, by owce miały życie

Droga do Emaus. Historia ucieczki przemienionej w drogę nadziei

Dzisiejsza Ewangelia dotyczy pierwszego spotkania z uczniami idącymi do Emaus. Wysłuchamy jednego z najpiękniejszych literacko opowiadań Nowego Testamentu. Historia drogi do Emaus to historia ucieczki przemienionej w drogę nadziei. Ucieczka Wszystko działo się „tego samego dnia”, czyli w dzień zmartwychwstania. A jednak w uczniach wędrujących do Emaus nie ma radości. Uderza ich smutek. Płakali nad […]

Jutro Niedziela – III Wielkanocna A

Żeby spotkać Zmartwychwstałego, trzeba przebyć długą drogę. Drogę serca

Wspieraj nas - złóż darowiznę