ks. Marcin Kowalski

prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, doktorat obronił na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz w Lublinie, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego, autor scenariuszy i prowadzący programy telewizyjne i radiowe, współpracownik Stacji 7 i współtwórca cyklu Jutro Niedziela.

Jutro Niedziela – VI Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby misterium paschalne przemieniało nasze życie • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 15,1–2.22–29 • Psalm 67,2–6 i 8 • Apokalipsa 21,10–14.22–23 • Ewangelia wg św. Jana 14,23–29 STO SŁÓW Zmartwychwstały Pan musiał w swoim czasie odejść do nieba. Zanim to nastąpiło, […]

Dlaczego przykazanie o miłości jest – według Jezusa – nowe?

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, […]

Jutro Niedziela – V Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok B • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy otrzymali prawdziwą wolność i wieczne dziedzictwo • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 14,21b–27 • Psalm 145,8–13 • Apokalipsa 21,1–5a • Ewangelia wg św. Jana 13,31–33a.34–35 STO SŁÓW Kto wie, czy czytań nie powinniśmy słuchać w innej, chronologicznej kolejności: zacząć od […]

Jutro Niedziela – IV Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Niedziela Dobrego Pasterza • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się abyśmy podążając za zwycięskim Pasterzem, doszli do niebieskich radości • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 13,14.43–52 • Psalm 100,2–5 • Apokalipsa 7,9.14b–17 • Ewangelia wg św. Jana 10,27–30 STO SŁÓW Ci, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, jak […]

Jutro Niedziela – III Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 5,27b–32.40b–41 • Psalm 30,2 i 4.5–6.11–13 • Apokalipsa 5,11–14 • Ewangelia wg św. Jana 21,1–14 STO SŁÓW Ten szczegół jest […]

Jutro Niedziela – II Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok C • Święto Miłosierdzia Bożego, które kończy Oktawę Wielkiej Nocy • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się o łaskę, abyśmy pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni • […]

Jutro Niedziela – VI Wielkiego Postu C – Palmowa

PUNKT WYJŚCIA SZÓSTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę Palmowa • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy pojęli naukę płynącą z męki Chrystusa i zasłużyli na udział w Jego zmartwychwstaniu • CZYTANIA: Ewangelia wg św. Łukasza 19,28–40 • Księga Izajasza 50,4–7 • Psalm 22,8-9.17-20.23–24 • List św. […]

Pochwycona na grzechu

Próba oskarżenia kobiety winnej grzechu to tylko pretekst, by oskarżyć Jezusa. Zauważmy, że scena ewangeliczna – z sądu nad kobietą poprzez próbę sądu nad Jezusem – przeradza się w sąd nad tymi, którzy ją oskarżają. Jezus pisze „Tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz?”. […]

Jutro Niedziela – V Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę Judica. Antyfona na wejście przywołuje słowa Psalmu 43: Judica, me Deus (Osądź mnie, Boże) • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Jezusa, który oddał własne życie za zbawienie świata • CZYTANIA: Księga Izajasza 43,16-21 • […]

Wieczna radość powrotów, przebaczenie bezwarunkowe, czyli o czym jest przypowieść o synu marnotrawnym?

(Nie)winna prośba Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada – prosi młodszy syn. Według prawa jedna trzecia majątku za życia ojca była własnością syna, ale nie mógł jej używać. Prosząc ojca o majątek jeszcze za jego życia, właściwie życzy mu śmierci. Chce być wolnym od ojca, chce potraktować go jako nieobecnego w swoim […]

Jutro Niedziela – IV Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Niedziela Laetare. Antyfona na wejście przywołuje słowa Izajasza (66,10), Laetare, Jerusalem (Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy) • KOLOR SZAT: fioletowy lub różowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, […]

Jutro niedziela – III Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę Oculi. Antyfona na wejście przywołuje słowa Psalmu 25: Oculi mei semper ad Dominum (Oczy moje są zwrócone ku Panu) • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Pan przyjął nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę