ks. Marcin Kowalski

prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, doktorat obronił na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz w Lublinie, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego, autor scenariuszy i prowadzący programy telewizyjne i radiowe, współpracownik Stacji 7 i współtwórca cyklu Jutro Niedziela.

Jutro Niedziela – V zwykła A

PUNKT WYJŚCIA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, by strzegł swojej rodziny i zawsze otaczał nas swoją opieką • CZYTANIA: Księga Izajasza 58, 7–10 • Psalm 112 (111), 4–5. 6–7. 8a. 9 • Pierwszy List do Koryntian 2, 1–5 • Ewangelia wg św. Mateusza 5, […]

Jutro Niedziela – IV zwykła A

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy chwalili Boga i szczerze miłowali wszystkich ludzi • CZYTANIA: Księga Sofoniasza 2, 3; 3, 12 –13 • Psalm 146, 6c –10 • Pierwszy List do Koryntian 1, 26 –31 • Ewangelia wg św. Mateusza 5, 1 –12a. STO SŁÓW Pisząc Ewangelię, […]

Jutro Niedziela Słowa Bożego

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy w imię Jezusa Chrystusa mogli obfitować w dobre uczynki • CZYTANIA Księga Izajasza 8, 23b–9, 3 • Psalm 27, 1. 4. 7. 8b. 9a. 13–14 • Pierwszy List do Koryntian 1, 10–13. 17 • Ewangelia wg św. Mateusza 4, 12–23.  • […]

Jutro Niedziela – II zwykła A

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby Bóg obdarzył nasze czasy swoim pokojem • CZYTANIA: Księga Izajasza 49, 3. 5–6 • Psalm 40 • Pierwszy List do Koryntian 1, 1 –3 • Ewangelia wg św. Jana 1, 29 –34.  • CHMURA SŁOWA •  STO SŁÓW Jak Bóg przekonuje […]

Jutro Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego A

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO • Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku rozpocznie się trwający kilka tygodni okres zwykły • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby przybrane dzieci Boga, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Jego miłości • CZYTANIA: Księga Izajasza 42, 1 –4. 6 –7 • […]

Jutro Święto – Objawienie Pańskie

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, abyśmy zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Jego majestatu • CZYTANIA: Księga Izajasza 60,1–6 • Psalm 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 • List do Efezjan 3,2–3a.5–6 • Ewangelia według św. Mateusza 2,1–12 STO SŁÓW Mateusz o […]

Jutro Święto – Bożej Rodzicielki Maryi

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy, abyśmy doznawali orędownictwa Maryi • CZYTANIA: Księga Liczb 6,22–27 • Psalm 67,2–3.5 i 8 • List do Galatów 4,4–7 • Ewangelia wg św. Łukasza 2,16–21 STO SŁÓW Dokładnie tydzień po Bożym Narodzeniu obchodzimy uroczystość, która kieruje uwagę na […]

Świadectwo św. Szczepana

Święty Augustyn pisał, że tak jak Rzym szczyci się swym męczennikiem św. Wawrzyńcem, tak św. Szczepan jest chlubą Jerozolimy. To absolutny „numer jeden”, bo nie tylko oddał swoje życie dla Jezusa, ale stał się także pierwszym męczennikiem Kościoła. Czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje jego męczeństwo. Cuda i proces Szczepan działał wielkie znaki pośród ludu. Nie […]

Jutro Święto – Boże Narodzenie

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA • Msza w dzień • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby Bóg pozwolił nam uczestniczyć w Bóstwie Syna, który przyjął naszą ludzką naturę • CZYTANIA: Księga Izajasza 52,7–10 • Psalm 98,1–6 • List do Hebrajczyków 1,1–6 • Ewangelia wg św. Jana 1,1–18 lub 1,1–5.9–14 STO […]

Tajemnicza „katalyma”. Gdzie urodził się Jezus?

Gdzie urodził się Jezus? Św. Łukasz nie podaje nam szczegółów, które pomogłyby to zrozumieć. Nie jesteśmy pewni, czym była katalyma, w której zabrakło miejsca dla Jezusa, Maryi i Józefa. Greckie słowo katalyma, którego w Septuagincie użyto jako tłumaczenie pięciu różnych terminów hebrajskich, sprawia sporo problemów. Może oznaczać: Przy określeniu gdzie narodził się Jezus, proponuje się […]

Tego spisu ludności nie ma w rzymskich dokumentach! Na jaki spis udali się Maryja i Józef?

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z […]

Jutro Święto – Pasterka

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA • Pasterka • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi • CZYTANIA: Księga Izajasza 9,1–3.5–6 • Psalm 96,1–3.11–13 • List do Tytusa 2,11–14; 3,4–7 • Ewangelia wg św. Łukasza 2,1-14 STO SŁÓW Jezus […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę