Nasze projekty

Jutro Niedziela – XV zwykła B

Możesz mówić innym to, czego chcą – albo to, co mówi Bóg. Wybór należy do Ciebie

Jutro Niedziela – XIV zwykła B

Misją proroka nie jest nawracanie tysięcy ale odwaga w głoszeniu Słowa. Nawet za cenę odrzucenia

Jutro Niedziela – XIII zwykła B

Obudź się. Wstań. Wcale nie umarłeś, lecz śpisz

Jutro Niedziela – XII zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosić Boga, aby obdarzył nas bojaźnią i miłością swego świętego imienia • CZYTANIA: Księga Hioba 38,1.8–11 • Psalm 107,23–26.28–31 • Drugi List do Koryntian 5,14–17 • Ewangelia wg św. Marka 4,35–41 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Dzisiejsze czytania prowadzą nas przez […]

Jutro Niedziela – XI zwykła B

Historia zbawienia toczy się wśród drzew. Historia drzewa – to nasza historia

Jutro Niedziela – X zwykła B

Od początku dziejów świata obwiniamy Boga i siebie nawzajem

Jutro Niedziela – IX zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby Bóg oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, i udzielił wszystkiego, co nam służy • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 5,12–15 • Psalm 81,3–4.5– 6b. 6c–8a.10–11b • Drugi List do Koryntian 4,6–11• Ewangelia wg św. Marka 2,23–3,6 STO SŁÓW […]

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA • Rok A • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, abyśmy nieustannie doznawali owoców Jego odkupienia • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 8,2–3.14b–16a • Psalm 147b,12–15.19–20 • Pierwszy List do Koryntian 10,16–17 • Ewangelia wg św. Jana 6,51–58 STO SŁÓW W uroczystość Bożego Ciała […]

Jutro Niedziela – Trójcy Świętej B

Przysłowia mówią, że historia to mistrzyni życia. Dzisiejsze Słowo udowadnia, jak bardzo…

Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA • Rok A • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, aby ci, których wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania • CZYTANIA: Księga Rodzaju 22, 9–18 lub List do Hebrajczyków 10,4–10 • Psalm 40,7–11b.17 […]

Jutro Niedziela – VII Wielkanocna B

Jezus wstąpił do Nieba i zostawił za sobą otwarte drzwi… Każdy może przez nie przejść

Jutro Niedziela – VI Wielkanocna B

Bóg jest miłością. Miłość nie jest Bogiem

Wspieraj nas - złóż darowiznę