JUTRO NIEDZIELA
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Cały Jezus: płacze jak prawdziwy człowiek, wskrzesza jak prawdziwy Bóg.

Jutro Niedziela – V Wielkiego Postu A

Ślepiec przejrzał nie na początku Ewangelii, lecz wtedy, gdy rzekł: „Wierzę, Panie”.

Jutro Niedziela – IV Wielkiego Postu A

Z pustej studni wytrysnęło nowe źródło. To najpiękniejsza historia miłosna.

Jutro Niedziela – III Wielkiego Postu A

Gdy człowiek wyrusza w drogę za Słowem Pana – to też jest przemienienie.

Jutro Niedziela – II Wielkiego Postu A

Jak podkreślają bibliści, przemienienie Jezusa na Górze Tabor jest przygotowaniem dla Jezusa i dla uczniów, przed tym, co w historii zbawienia jest najważniejsz...

Ks. Śliwiński: Przemienienie Jezusa na Górze Tabor jest przygotowaniem

Wchodzimy w skórę Ewy i ulegamy. Jezus wchodzi w naszą skórę i wygrywa.

Jutro Niedziela – I Wielkiego Postu A

„Świętymi bądźcie”. To wezwanie, by marzyć.

Jutro niedziela – VII zwykła A

Aby wybrzmiało wielkie Boże „tak”, konieczne są liczne małe „nie”.

Jutro niedziela – VI zwykła A

Chrześcijanin to ktoś, kto innym pokazuje kierunek i oświetla drogę.

Jutro Niedziela – V zwykła A

Kiedy Jezus mówi, że mamy być solą świata, sugeruje, że chrześcijanie w tym świecie nadają smak życiu - mówił ks. Marcin Kowalski, współautor książki "Jutro Nie...

Ks. Kowalski: chrześcijaństwo nadaje życiu smak

Z mroków i krain cienistych do światłości. Bóg rozświetla życie człowieka.

Jutro Niedziela Słowa Bożego

Bóg nie wybrał strategii zwycięzcy. W Jego styl jest wpisana postawa baranka.

Jutro Niedziela – II zwykła A