Jutro Niedziela – Trójcy Świętej A

W różnych miejscach Biblii Bóg przedstawia samego siebie. I przekonuje, że jest Trójcą

Jutro Święto – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA • Rok A • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, aby ci, których wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania • CZYTANIA: Księga Rodzaju 22, 9–18 lub List do Hebrajczyków 10,4–10 • Psalm 40,7–11b.17 […]

Jutro Święto – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, mogli z Maryją uwielbiać Boga • CZYTANIA: Księga Sofoniasza 3,14–17 • Księga Izajasza 12,2–6 • List do Rzymian 12,9–16b • Ewangelia wg św. Łukasza 1, 39–56 STO SŁÓW Zaskakuje liczba określeń radości, […]

Jutro Niedziela – VIII Wielkanocna A

Nowe stworzenie: Jezus tchnął w uczniów, jak kiedyś Bóg stwarzając człowieka

Jutro Niedziela – VII Wielkanocna A

Uczniowie patrzą w niebo. Jezus każe im mocno stąpać po ziemi

Jutro Niedziela – VI Wielkanocna A

W naszym sercu toczy się proces Jezusa. Jak w sądzie – jest też Adwokat

Jutro Niedziela – V Wielkanocna A

Trzy proste słowa. A kryją największą tęsknotę dziecka Bożego

Jutro Niedziela – IV Wielkanocna A

Kryterium dobrego pasterza? Chce, tak jak Jezus, by owce miały życie

Jutro Niedziela – III Wielkanocna A

Żeby spotkać Zmartwychwstałego, trzeba przebyć długą drogę. Drogę serca

Jutro Niedziela – II Wielkanocna A

Tomasz, tak jak my, miał uwierzyć, choć jeszcze nie widział

Jutro Święto – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

PUNKT WYJŚCIA PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 2,14.22b–32 • Psalm 16,1–2.5.7–11 • Ewangelia wg św. Mateusza 28,8–15 STO SŁÓW Tak zwane drugie święto – zarówno w przypadku Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy – […]

Jutro Niedziela – VI Wielkiego Postu A – Palmowa

Oto najważniejszy dowód, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem: proroctwa. Opisały wszystko

Wspieraj nas - złóż darowiznę