Nasze projekty

Jutro Niedziela – XXVI zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy przy pomocy Bożej łaski dotarli do nieba, do którego dążymy • CZYTANIA: Księga Liczb 11,25–29 • Psalm 19,8.10.12–14 • List św. Jakuba Apostoła 5,1–6 • Ewangelia wg św. Marka 9,38–43.45.47–48 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Liturgia Słowa pokazuje […]

Jutro Niedziela – XXV zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne • CZYTANIA: Księga Mądrości 2,12.17–20 • Psalm 54,3–6.8 • List św. Jakuba Apostoła 3,16–4,3 • Ewangelia wg św. Marka 9,30–37 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW W dramatycznych sytuacjach, podczas życiowych kryzysów, […]

Jutro Niedziela – XXIV zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy służąc Bogu, mogli doświadczyć jego miłosierdzia • CZYTANIA: Księga Izajasza 50,5–9a • Psalm 116A(114),1–2.3–4.5–6.8–9 • List św. Jakuba Apostoła 2,14–18 • Ewangelia wg św. Marka 8,27–35 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Kiedy Jezus pierwszy raz powiedział o krzyżu, […]

Jutro Niedziela – XXIII zwykła B

Kiedy to, co niemożliwe, staje się możliwe – wiedz, że to Jezus

Jutro Niedziela – XXII zwykła B

Nie ma nic gorszego niż prawo, które pozostaje tylko literą

Jutro Niedziela – XXI zwykła B

Bóg najpierw działa i objawia się w Twoim życiu. A potem wzywa, byś się opowiedział

Jutro Niedziela – XIX zwykła B

Nawet jeśli stracisz sens życia, Bóg daje pokarm, byś chciał żyć. I to na wieki

Ks. Marcin Kowalski: Przyjmowanie komunii bez wiary i połączenia ze słowem Jezusa nie osiągnie efektu w naszym życiu

Red. Marcin Fijołek rozmawiał z ks. prof. Marcinem Kowalskim na temat Liturgii Słowa XIX Niedzieli zwykłej. Współautor „Jutro Niedziela” podkreślał, że niedzielna Ewangelia według św. Jana bardzo mocno nawiązuje do Eucharystii. VI rozdział Ewangelii wg św. Jana to bardzo długi rozdział, w którym Jezus od początku do końca mówi o «Chlebie, który zstąpił z nieba». […]

Jutro Niedziela – XVIII zwykła B

Manna, która trzymała przy życiu Izraelitów, to zaledwie zapowiedź prawdziwego Chleba

Jutro Niedziela – XVII zwykła B

Nie chodzi tylko o znak rozmnożenia chleba… Jezus ukazuje dużo, dużo więcej

Jutro Niedziela – XVI zwykła B

Jezus mówi: “wypocznijcie nieco”, choć sam nie ma ani chwili wytchnienia

Jutro Niedziela – XV zwykła B

Możesz mówić innym to, czego chcą – albo to, co mówi Bóg. Wybór należy do Ciebie

Wspieraj nas - złóż darowiznę