Jutro Niedziela – II zwykła A

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby Bóg obdarzył nasze czasy swoim pokojem • CZYTANIA: Księga Izajasza 49, 3. 5–6 • Psalm 40 • Pierwszy List do Koryntian 1, 1 –3 • Ewangelia wg św. Jana 1, 29 –34.  • CHMURA SŁOWA •  STO SŁÓW Jak Bóg przekonuje […]

Jutro Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego A

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO • Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku rozpocznie się trwający kilka tygodni okres zwykły • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby przybrane dzieci Boga, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Jego miłości • CZYTANIA: Księga Izajasza 42, 1 –4. 6 –7 • […]

Jutro Święto – Objawienie Pańskie

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, abyśmy zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Jego majestatu • CZYTANIA: Księga Izajasza 60,1–6 • Psalm 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 • List do Efezjan 3,2–3a.5–6 • Ewangelia według św. Mateusza 2,1–12 STO SŁÓW Mateusz o […]

Jutro Święto – Bożej Rodzicielki Maryi

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy, abyśmy doznawali orędownictwa Maryi • CZYTANIA: Księga Liczb 6,22–27 • Psalm 67,2–3.5 i 8 • List do Galatów 4,4–7 • Ewangelia wg św. Łukasza 2,16–21 STO SŁÓW Dokładnie tydzień po Bożym Narodzeniu obchodzimy uroczystość, która kieruje uwagę na […]

Jutro Święto – Św. Szczepana

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA: Będziemy się modlili, aby Bóg nauczył nas miłować nieprzyjaciół • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 6,8–10; 7,54–60 • Psalm 31 (30),2–3b.3c–4.17 i 25 • Ewangelia wg św. Mateusza 10,17–22 STO SŁÓW Pod określeniem „drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia”, który przebiega w radosnym nastroju, […]

Jutro Święto – Boże Narodzenie

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA • Msza w dzień • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby Bóg pozwolił nam uczestniczyć w Bóstwie Syna, który przyjął naszą ludzką naturę • CZYTANIA: Księga Izajasza 52,7–10 • Psalm 98,1–6 • List do Hebrajczyków 1,1–6 • Ewangelia wg św. Jana 1,1–18 lub 1,1–5.9–14 STO […]

Jutro Święto – Pasterka

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA • Pasterka • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi • CZYTANIA: Księga Izajasza 9,1–3.5–6 • Psalm 96,1–3.11–13 • List do Tytusa 2,11–14; 3,4–7 • Ewangelia wg św. Łukasza 2,1-14 STO SŁÓW Jezus […]

Jutro Święto – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby Bóg za przyczyną Maryi dał nam dojść do Niego bez grzechu • CZYTANIA: Księga Rodzaju 3,9–15• Psalm 98,1–4 • List do Efezjan 1,3–14 • Ewangelia wg św. Łukasza 1,26–38 STO SŁÓW Niepokalane Poczęcie Maryi, czyli […]

Świętuj ze Słowem! Książka „Jutro Święto”

Biblijne “smaczki” „Jutro Święto” pomaga poznać specyfikę świąt i uroczystości liturgicznych w roku A,B i C, stanowiąc praktyczny, wypełniony ciekawostkami i biblijnymi “smaczkami” przewodnik po liturgii uroczystości, świąt i wspomnień.   Z książką “Jutro Święto” czytelnik już nigdy nie da się zaskoczyć terminem święta ruchomego. Dowie się m.in. które uroczystości mają specjalny formularz Mszy wigilijnej, używany wieczorem […]

Jutro Niedziela – II Adwentu A

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA ADWENTU • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, by sprawił, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Jego Synem • CZYTANIA: Księga Izajasza 11, 1 –10 • Psalm 72 (71), 1 –2. 7 –8. 12 –13. 17 • List św. Pawła do Rzymian 15, […]

Jutro Niedziela – I adwentu A

PUNKT WYJŚCIA PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU • Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, rok A • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, by sprawił, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa • CZYTANIA: Księga Izajasza 2, 1 –5 • Psalm 122 (121) 1 –2. 4 –5. 6 –7. 8 –9 • […]

Jutro Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, rok C

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się o to, by całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, służyło Bogu i bez końca Go chwaliło • CZYTANIA: Druga Księga Samuela 5,1–3 • Psalm 122,1–2.4–5 • List św. Pawła do Kolosan 1,12–20 • Ewangelia wg św. Łukasza […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę