Nasze projekty

Jutro Niedziela – XIV zwykła B

Misją proroka nie jest nawracanie tysięcy ale odwaga w głoszeniu Słowa. Nawet za cenę odrzucenia

Ks. Kowalski: głoszenie nie jest łatwe. Jeśli Jezus został odrzucony, podobnie będzie z uczniami

Biblista opowiedział słuchaczom o niedzielnych czytaniach i ich przesłaniu dla życia chrześcijanina. Fragment ewangelii pokaże Jezusa, który po przybyciu do Nazaretu naucza w synagodze, ale zostaje odrzucony przez swoich rodaków. To trochę powtórka z Ezechiela, któremu Bóg także mówił, że nie będzie łatwo. Nikt zresztą nie zapowiada, że głoszenie słowa Bożego, to łatwa misja. Może […]

Jutro Niedziela – XIII zwykła B

Obudź się. Wstań. Wcale nie umarłeś, lecz śpisz

Jutro Niedziela – XII zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosić Boga, aby obdarzył nas bojaźnią i miłością swego świętego imienia • CZYTANIA: Księga Hioba 38,1.8–11 • Psalm 107,23–26.28–31 • Drugi List do Koryntian 5,14–17 • Ewangelia wg św. Marka 4,35–41 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Dzisiejsze czytania prowadzą nas przez […]

Jutro Niedziela – XI zwykła B

Historia zbawienia toczy się wśród drzew. Historia drzewa – to nasza historia

Jutro Niedziela – X zwykła B

Od początku dziejów świata obwiniamy Boga i siebie nawzajem

Jutro Niedziela – Trójcy Świętej B

Przysłowia mówią, że historia to mistrzyni życia. Dzisiejsze Słowo udowadnia, jak bardzo…

Jutro Niedziela – VIII Wielkanocna B

Kim jest ten tajemniczy, wszechobecny i nieustannie działający Bóg, którego nazywamy Duchem Świętym?

Jutro Niedziela – VII Wielkanocna B

Jezus wstąpił do Nieba i zostawił za sobą otwarte drzwi… Każdy może przez nie przejść

Jutro Niedziela – VI Wielkanocna B

Bóg jest miłością. Miłość nie jest Bogiem

„Musimy odkryć Boży wymiar miłości”. O czym usłyszymy w niedzielnych czytaniach?

O czym usłyszymy w niedzielnych czytaniach? Przede wszystkim o miłości, ale w wymiarze Bożym. Często mówimy – troszkę stereotypowo – że każda miłość pochodzi od Boga. Najbliższa niedzielna liturgia kwestionuje ten punkt widzenia. (…) Jest taki wymiar miłości, który jest miłością ludzką. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przede wszystkim odkryć Boży wymiar miłości – o […]

Jutro Niedziela – V Wielkanocna B

Jesteśmy latoroślami naszego Ojca. Dziećmi Dobrego Boga, który jak każdy prawdziwy, kochający Ojciec – zawsze jest blisko. Trwa w nas.

Wspieraj nas - złóż darowiznę