Jutro Niedziela – II po Narodzeniu Pańskim C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby Wszechmogący Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom w blasku swojej prawdy • CZYTANIA: Księga Syracydesa 24,1–2.8–12 • Psalm 147b, 12–13.14–15.19–20 • List św. Pawła do Efezjan 1,3-6.15-18 • Ewangelia wg św. […]

Jutro Niedziela – I po Narodzeniu Pańskim C

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY • Rok C • KOLOR: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy mogli uczestniczyć w bóstwie Syna Bożego, który przyjął naszą ludzką naturę • CZYTANIA: Pierwsza Księga Samuela 1,20–22.24–28 • Psalm 84,2–3.5– 6.9–10 • Pierwszy List św. Jana 3,1–2.21–24 • Ewangelia wg św. Łukasza 2,41–52 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Niedziela Świętej […]

Jutro Niedziela – IV Adwentu C

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU • Rok C • KOLOR: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się, aby dobry Bóg wlał w nasze serca swoją łaskę, byśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania • CZYTANIA: Księga Micheasza 5,1–4a • Psalm 80,2–33.15–16.18–19 • List do Hebrajczyków 10,5–10 • Ewangelia wg św. Łukasza 1,39–45. CHMURA […]

Jutro Niedziela – III Adwentu C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU • Rok C • Niedziela Gaudete • KOLOR: fioletowy lub różowy • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy z radością obchodzili tajemnicę naszego zbawienia • CZYTANIA: W niedzielę Gaudete czytania I i II oraz psalm niemal zawsze mówią o radości. Ewangelia, podobnie jak w II niedzielę Adwentu, opowiada o Janie Chrzcicielu • […]

Jutro Niedziela – II Adwentu C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA ADWENTU • Rok C • KOLOR: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Chrystusem, lecz nadprzyrodzona mądrość kształtowała nasze czyny • CZYTANIA: W tę niedzielę zawsze słuchamy Ewangelii o działalności Jana Chrzciciela • Księga Barucha 5,1–9 • Psalm 126,1–6 • List św. […]

Jutro Niedziela – I Adwentu C

PUNKT WYJŚCIA PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU • Rozpoczął się nowy rok liturgiczny, rok C • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa • CZYTANIA: W tę niedzielę zawsze słuchamy wygłoszonego na Górze Oliwnej wezwania Jezusa: Czuwajcie: Księga Jeremiasza 33,14–16 • 25,4-5.8–9.10.14 • Pierwszy List św. Pawła […]

Ebook „Jutro Niedziela” na rok C już dostępny!

“Jutro Niedziela”, wydana na rok liturgiczny C jest zaproszeniem do bliższego poznania Ewangelii św. Łukasza, w zasadniczej części koncentrującej się na drodze Jezusa do Jerozolimy. Św. Łukasz, nazywany Ewangelistą Bożego Miłosierdzia, jako jedyny zapisuje przypowieść o synu marnotrawnym, wprowadza w Jezusową szkołę modlitwy i opisuje Jezusa pochylającego się nad grzesznikami.  „Jutro Niedziela” na rok C zachęca […]

Jutro Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata B

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA • Rok B • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, służyło Bogu i bez końca Go chwaliło • CZYTANIA: Księga Daniela 7,13–14 • Psalm 93,1.2.5 • Apokalipsa św. Jana 1,5–8 • Ewangelia wg św. Jana 18,33–37 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Liturgia […]

Jutro Niedziela – XXXIII zwykła B

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra • CZYTANIA: Księga Daniela 12,1–3 • Psalm 16,5.8–11 • List do Hebrajczyków 10,11–14.18 • Ewangelia wg […]

Prosty przepis na świętowanie niedzieli

Zachwyć się swoim światem! Kiedy Bóg stwarzał świat, zostawił sobie jeden, taki specjalny, wyjątkowy dzień, by mógł zachwycić się tym, co sam stworzył. Po sześciu ciężkich dniach najbardziej kreatywnej pracy wszechczasów, po prostu uznał, że chce dać sobie czas na zachwyt. Chciał podelektować się tym, czego sam dokonał. Nasz – czasem nie wiadomo skąd pochodzący […]

Jutro Niedziela – XXXII zwykła B

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy się modlili, aby Bóg oddalał od nas wszelkie przeciwności i abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała mogli swobodnie pełnić Jego służbę • CZYTANIA: Pierwsza Księga Królewska 17,10–16 • Psalm 146,6c–10 • List św. Pawła do Hebrajczyków 9,24–28 • […]

Żyj Słowem! Książka “Jutro Niedziela” na rok C dostępna w przedsprzedaży

Ten rok należy do św. Łukasza “Jutro Niedziela”, wydana na rok liturgiczny C jest zaproszeniem do bliższego poznania Ewangelii św. Łukasza, w zasadniczej części koncentrującej się na drodze Jezusa do Jerozolimy. Św. Łukasz, nazywany Ewangelistą Bożego Miłosierdzia, jako jedyny zapisuje przypowieść o synu marnotrawnym, wprowadza w Jezusową szkołę modlitwy i opisuje Jezusa pochylającego się nad […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę