Jutro Niedziela – XVI zwykła C

PUNKT WYJŚCIA SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby Bóg utwierdził nas w swojej miłości • CZYTANIA: Księga Rodzaju 18,1–10a • Psalm 15,1–5 • List św. Pawła do Kolosan 1,24–28 • Ewangelia wg św. Łukasza 10.38–42 STO SŁÓW Liturgia Słowa akcentuje dziś role „gospodarza” i „gościa”. Gospodarzami […]

Jutro Niedziela – XV zwykła C

PUNKT WYJŚCIA PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy zawsze mogli wrócić na drogę sprawiedliwości i odrzucili wszystko, co się sprzeciwia tej godności • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 30,10–14 • Psalm 69,14.17.30–31.33–34.36–37 lub Psalm 19,8–11 • List św. Pawła do Kolosan 1,15–20 • Ewangelia wg św. Łukasza […]

Jutro Niedziela – XIV zwykła C

PUNKT WYJŚCIA CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby Bóg obdarzył nas ustawiczną bojaźnią i utwierdził w swojej miłości • CZYTANIA: Księga Izajasza 66,10–14c • Psalm 66,1–3.4–7.16.20 • List św. Pawła do Galatów 6,14–18 • Ewangelia wg św. Łukasza 10,1–12.17–20 STO SŁÓW Motywem, który dominuje w dzisiejszej […]

Jutro Niedziela – XIII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, aby Bóg sprawił, byśmy żyli w blasku Jego prawdy • CZYTANIA: Pierwsza Księga Królewska 19,16b.19–21 • Ps 16,1–2 i 5.7–11 • List św. Pawła do Galatów 5,1.13–18 • Ewangelia wg św. Łukasza 9,51–62 STO SŁÓW Nie chodzi o przeznaczenie […]

Jutro Niedziela – XII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się do dobrego Boga, aby obdarzył nas ustawiczną bojaźnią i utwierdził w swojej miłości • CZYTANIA: Księga Zachariasza 12,10–11; 13,1 • Psalm 63,2.3–4.5–6.8–9 • List św. Pawła do Galatów 3,26–29 • Ewangelia wg św. Łukasza 9,18–24. STO SŁÓW Pod Cezareą […]

Jutro Niedziela – Trójcy Świętej C

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy • CZYTANIA: Księga Przysłów 8,22–31 • Psalm 8,4–9 • List św. Pawła do Rzymian 5,1–5 • Ewangelia wg św. Jana 16,12–15 STO SŁÓW Każdego roku liturgicznego (A, B i C) w […]

Jutro Niedziela – VIII Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO • Rok C • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA: Modlimy się do dobrego Boga, aby zesłał dary Ducha Świętego i dokonał w nas cudów • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 2,1–11 • Psalm 104,1 i 24.29–31 i 34 • List św. Pawła do Rzymian 8,8–17 • Ewangelia wg św. Jana 14,15–16.23b–26 […]

Jutro Niedziela – VII Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, by Bóg utwierdził naszą nadzieję, że połączymy się z Nim w chwale • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 1,1–11 • Psalm 47,2–3.6–9 • List do Hebrajczyków 9,24–28; 10,19–23 • Ewangelia wg św. Łukasza 24,46–53 STO SŁÓW On nam zapoczątkował drogę nową – […]

Jutro Niedziela – VI Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby misterium paschalne przemieniało nasze życie • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 15,1–2.22–29 • Psalm 67,2–6 i 8 • Apokalipsa 21,10–14.22–23 • Ewangelia wg św. Jana 14,23–29 STO SŁÓW Zmartwychwstały Pan musiał w swoim czasie odejść do nieba. Zanim to nastąpiło, […]

Jutro Niedziela – V Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok B • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy otrzymali prawdziwą wolność i wieczne dziedzictwo • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 14,21b–27 • Psalm 145,8–13 • Apokalipsa 21,1–5a • Ewangelia wg św. Jana 13,31–33a.34–35 STO SŁÓW Kto wie, czy czytań nie powinniśmy słuchać w innej, chronologicznej kolejności: zacząć od […]

Jutro Niedziela – IV Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Niedziela Dobrego Pasterza • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się abyśmy podążając za zwycięskim Pasterzem, doszli do niebieskich radości • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 13,14.43–52 • Psalm 100,2–5 • Apokalipsa 7,9.14b–17 • Ewangelia wg św. Jana 10,27–30 STO SŁÓW Ci, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, jak […]

Jutro Niedziela – III Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 5,27b–32.40b–41 • Psalm 30,2 i 4.5–6.11–13 • Apokalipsa 5,11–14 • Ewangelia wg św. Jana 21,1–14 STO SŁÓW Ten szczegół jest […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę