Nasze projekty

Jutro Niedziela – XV zwykła A

Jezus ukrywa znaczenia w przypowieściach. Bóg ukrywa siebie w pięknie stworzenia

Jutro Niedziela – XIV zwykła A

Dziś zapowiedź nowej ery i władcy, którego siłą jest pokora, a PR-em cichość

Jutro Niedziela – XIII zwykła A

PUNKT WYJŚCIA TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili, Boga, aby obdarzył nas ustawiczną bojaźnią i miłością swojego świętego imienia • CZYTANIA: Druga Księga Królewska 4, 8–12a, 14–16a • Psalm 89, 2–3, 16–17, 18–19 • List do Rzymian 6, 3–4, 8–11 • Ewangelia wg św. Mateusza 10, 37–42 […]

Jutro Niedziela – XII zwykła A

Prawdziwa odwaga: wiedz, czego bać się trzeba. I zaufaj Panu

Jutro Niedziela – XI zwykła A

PUNKT WYJŚCIA JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Bożym przykazaniom • CZYTANIA: Księga Wyjścia 19, 2–6a • Psalm 100 (99), 2–3. 4–5 • List do Rzymian 5, 6 –11 • Ewangelia wg św. Mateusza 9, 36–10, 8 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW […]

Jutro Niedziela – X zwykła A

PUNKT WYJŚCIA DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili Boga, abyśmy poznawali, co jest słuszne, i to wypełniali • CZYTANIA: Księga Ozeasza 6, 3–6 • Psalm 50 (49), 1bcd i 8. 12–13. 14–15 • List do Rzymian 4, 18–25 • Ewangelia wg św. Mateusza 9, 9–13 STO SŁÓW […]

Jutro Święto – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA • Rok A • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, abyśmy nieustannie doznawali owoców Jego odkupienia • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 8,2–3.14b–16a • Psalm 147b,12–15.19–20 • Pierwszy List do Koryntian 10,16–17 • Ewangelia wg św. Jana 6,51–58 STO SŁÓW W uroczystość Bożego Ciała […]

Jutro Niedziela – Trójcy Świętej A

W różnych miejscach Biblii Bóg przedstawia samego siebie. I przekonuje, że jest Trójcą

Jutro Święto – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA • Rok A • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, aby ci, których wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania • CZYTANIA: Księga Rodzaju 22, 9–18 lub List do Hebrajczyków 10,4–10 • Psalm 40,7–11b.17 […]

Jutro Święto – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, mogli z Maryją uwielbiać Boga • CZYTANIA: Księga Sofoniasza 3,14–17 • Księga Izajasza 12,2–6 • List do Rzymian 12,9–16b • Ewangelia wg św. Łukasza 1, 39–56 STO SŁÓW Zaskakuje liczba określeń radości, […]

Jutro Niedziela – VIII Wielkanocna A

Nowe stworzenie: Jezus tchnął w uczniów, jak kiedyś Bóg stwarzając człowieka

Jutro Niedziela – VII Wielkanocna A

Uczniowie patrzą w niebo. Jezus każe im mocno stąpać po ziemi

Wspieraj nas - złóż darowiznę