Nawrócenie Rosji jako ratunek dla świata. Co Matka Boża mówiła o Rosji w przesłaniu fatimskim?

13 maja 1917 roku, gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, rządy w Portugalii sprawował antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja – na obrzeżach miasteczka Fatima, Matka Boża zaczęła się ukazywać trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Maryja przekazała im też orędzie dotyczące całego świata, a […]

Z czego nie wolno się spowiadać?

1. Nie spowiadamy się z tego, czego nie zrobiliśmy. Mogłoby się wydawać, że to oczywista oczywistość, jednak okazuje się, że wiele osób, podchodzących do sakramentu pokuty i pojednania wyznaje grzechy, których nie popełniło. Mówi np. „nikogo nie zabiłem, nikogo nie skrzywdziłem…”. 2. Grzechy cudze Zdarza się, że ktoś podczas spowiedzi mówi o grzechach lub złych […]

Kiedy opuszczenie Mszy świętej nie jest grzechem?

Obowiązek święcenia Dnia Pańskiego wynika z trzeciego przykazania Dekalogu, przypominającego „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” oraz pierwszego przykazania kościelnego „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”. Uczestniczenie w Mszy św. w niedziele i święta nakazane jest zatem obowiązkiem katolika. Mszę niedzielną można zastąpić sobotnią, tzw. wieczorną: „Nakazowi […]

Koronka w Godzinę Miłosierdzia [TRANSMISJA Z ŁAGIEWNIK]

Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata.  O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki […]

Płaszczenica zamiast Grobu Pańskiego, czyli Wielki Piątek u prawosławnych i grekokatolików

W Kościołach wschodnich Wielki Tydzień nazywany jest też Tygodniem Męki (Strasnyj Tyżdeń). Od poniedziałku do środy nie sprawuje się Eucharystii, lecz Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów, podczas której wierni mogą przyjąć Komunię świętą. Wielki Piątek to dzień śmierci Pana Jezusa. Tak jak w Kościele rzymskokatolickim, nie odprawia się Mszy św. Po południu odbywają się Nieszpory (weczirnie). […]

Czy Jezus naprawdę zmartwychwstał? Argumenty za i przeciw analizuje Tomasz Samołyk

Tomasz Samołyk w filmie na swoim kanale podjął temat Zmartwychwstania Chrystusa. Ale nie z perspektywy wierzącego katolika, ale z perspektywy kogoś, kto chce poznać fakty. Wiedza, logika, wyciąganie wniosków – to te aspekty, którymi kierował się tworząc ten film. Dzięki temu opowiedział o tym, co wiemy, a nie to, w co wierzymy w związku ze […]

Kaplica Boskiego Oblicza w miechowskiej Bazylice

Kaplica Boskiego Oblicza znajduje się na gotyckich krużgankach Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Gdy przekracza się jej próg, oczom zwiedzających ukazuje się pomieszczenie w ciemnych kolorach, a na ścianach można dostrzec dwa istotne obiekty – Kopię Całunu Turyńskiego, który Miechowianie otrzymali z rąk Jana Pawła II, a także Kopię Chusty z Manopello. To sala oczekiwania, […]

Łza Boga w „Pasji” Mela Gibsona. Co symbolizuje?

W „Pasji” Mela Gibsona w momencie śmierci Jezusa z Nieba spada kropla. Widzimy Golgotę z bardzo dużej wysokości, jakby z perspektywy Boga w Niebiosach. Potem obraz trochę zniekształca się i okazuje się, że patrzymy przez tę właśnie kroplę, która zaczyna lecieć w dół. Upadek kropli na Golgotę zapoczątkowuje różne zjawiska – zapadający zmrok, burzę, trzęsienie […]

Droga Krzyżowa w Jerozolimie. Jak wygląda? [GALERIA]

Wysoka Rada sądzi Chrystusa Pałac Arcykapłana Kajfasza – Kościół św. Piotra o pianiu koguta W pierwszym etapie procesu Jezus stanął wobec żydowskich przywódców religijnych – wobec Wysokiej Rady i stojącego na jej czele Arcykapłana Kajfasza, który sprawował swój urząd w latach 18-36 po Chr. Chrześcijanie okresu bizantyjskiego próbowali mniej lub bardziej skutecznie odnaleźć miejsce pałacu […]

Chusta z Manopello. „Obraz nie ręką ludzką uczyniony”

Chusta z Manopello to obok Całunu Turyńskiego – najcenniejsza relikwia chrześcijaństwa. Legenda głosi, że Chusta z Obliczem Chrystusa znalazła się w Manopello w XVI w. Ponoć miał ją przekazać tajemniczy pielgrzym pod postacią anioła. Jak było naprawdę? Pierwsze pisma o obecności Chusty w Manopello pochodzą z 1645 r. Dziś jej kustoszami są bracia kapucyni, którzy […]

Czy autentyczny krzyż Jezusa różnił się od innych swoim wyglądem?

Dlaczego Jezus obejmuje krzyż? W tradycji żydowskiej śmierć krzyżowa uważana była za przekleństwo. Podstawy tej tradycji możemy znaleźć w starotestamentalnym tekście z księgi Powtórzonego Prawa: „Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie – trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo […]

„I Ty któraś współcierpiała”. Dlaczego podczas Drogi Krzyżowej wzywamy Maryję? Odpowiedź w „Pasji” Gibsona

W filmie Mela Gibsona „Pasja” w bardzo poruszający sposób sportretowana została Matka Jezusa, grana przez rumuńską aktorkę żydowskiego pochodzenia Maję Morgenstern. W wykreowanej przez nią postaci cierpiącej Matki jest widoczna miłość, ból, cierpienie, samotność, a zarazem kobiece męstwo. W żadnej filmowej wersji męki Chrystusa nie została tak dobitnie podkreślona jej rola. Można powiedzieć, że jej […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę