Nasze projekty

Czy sakramenty udzielane przez kapłana będącego w grzechu są ważne?

„Sancta sanctis” (łac. „święte dla świętych”) — takie słowa wypowiada ksiądz sprawujący Mszę Świętą w rycie mozarabskim, kiedy w jej kulminacyjnym momencie ukazuje wiernym postaci eucharystyczne. Wymowa tych słów jest jasna, jeśli weźmie się pod uwagę szeroki sens określenia „święty” w pierwotnym Kościele: to, co Kościół ma najświętszego, czyli Ciało i Krew Pana, mogą przyjmować […]

Post Filipowy. 40-dniowy adwent w Kościołach wschodnich

40-dniowy post Historia Postu Filipowego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa, a początkowo miał on różną długość – mógł trwać nawet kilka dni. Ostatecznie sprawę uregulował Sobór Konstantynopolski w 1166 r., który nakazał chrześcijanom zachować czterdzieści dni postu przed świętem Bożego Narodzenia. Post Filipowy rozpoczyna się więc zawsze 28 listopada, a kończy 6 stycznia, kiedy w według […]

Czym są grzechy ciężkie i kiedy je popełniamy?

„Usiłując zrozumieć grzech — czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego — trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem” (KKK 386). Poza tą więzią można mówić o złu, o krzywdzie, o błędach, nawet o zbrodni — ale nie o grzechu. W pojęcie grzechu jest bowiem wpisane odniesienie do Tego, który, choć nieskończenie większy od nas, traktuje […]

Gregorianka – 30 Mszy w intencji zmarłych. Skąd wzięła się ta tradycja?

Pomysł przyszłego papieża  Swoją nazwę msze gregoriańskie zawdzięczają – podobnie jak chorał gregoriański – papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu. Wiąże się z tym ciekawa historia – sam papież opisuje ją w swoich “Dialogach”. Zanim jeszcze został papieżem, był opatem benedyktyńskiego klasztoru. Zmarł tam jeden z mnichów, Justus, który przy okazji swojej śmierci zasiał niemałe zgorszenie. Tuż przed […]

Zadbaj o świętość! Rekolekcje przed uroczystością Wszystkich Świętych [DZIEŃ 3.]

DZIEŃ 3.31 października PRZECZYTAJ: Świętość jest szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak On sam poprzez miłość trwa w Ojcu. Świętość jest podobieństwem do Chrystusa, które sięga tajemnicy Jego jedności z Ojcem w Duchu Świętym: Jego jedności z Ojcem przez miłość. Jan Paweł II, Homilia z mszy […]

Zadbaj o świętość! Rekolekcje przed uroczystością Wszystkich Świętych [DZIEŃ 2.]

DZIEŃ 2.30 października PRZECZYTAJ: Świętość jest zażyłością z Bogiem, jest naśladowaniem Chrystusa ubogiego, czystego i pokornego; jest bezgranicznym umiłowaniem ludzi i oddaniem się ich prawdziwemu dobru; jest miłością Kościoła, który jest święty i pragnie, byśmy i my byli święci, bo taka jest misja, jaką powierzył mu Chrystus. Jan Paweł II, Adhortacja “Pastores dabo vobis” ZOBACZ: […]

Zadbaj o świętość! Rekolekcje przed uroczystością Wszystkich Świętych [DZIEŃ 1.]

Przez najbliższe trzy dni zapraszamy Was do kilku minut refleksji. W poszczególnych krokach: przeczytaj, zobacz, zastanów się, pomódl się i posłuchaj, chcemy zachęcić Was do zagłębienia się w znaczenie świętości, poznawania przykładu świętych, a przez modlitwę – do realnego zadbania o świętość, która dla każdego z nas jest w zasięgu ręki! DZIEŃ 1.29 października PRZECZYTAJ: […]

Wypominki. Czym są i dlaczego je zamawiamy?

Wypominki to modlitwa połączona z wymienianiem imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych: rodziców, krewnych, przyjaciół, współmałżonków, dzieci. Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych w wypominkach jednorazowych lub też oktawalnych – przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, półrocznych i rocznych – odczytywanych przed niedzielnymi Mszami św. Skąd wzięły się wypominki? Wypominki mają […]

Dziś święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Kościół katolicki obchodzi 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie wiemy dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data tego święta wynika z tradycji kultu maryjnego.

Czy każdy świecki może publicznie głosić Ewangelię? O korzyściach i zagrożeniach mówi bp Adrian Galbas

Anna Druś: Czy każdy świecki może głosić Ewangelię, wypowiadać się publicznie na temat wiary? Bp Adrian Galbas SAC: Każdy wręcz powinien ją głosić, bo to jeden z obowiązków wynikających z przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Mamy obowiązek dzielić się naszą wiarą z innymi. Papież Franciszek w swojej adhortacji „Evangelii Gaudium” nadał jednemu z rozdziałów tytuł: „Cały […]

Ziarnko gorczycy wystarczy

Łatwiej powiedzieć „Poczytaj Anselma Grüna”, niż samej opisać jak to jest, kiedy na dnie cierpienia spotyka się Ukrzyżowanego, który nie przychodzi z tanim pocieszeniem, ale z Obecnością. Noc Kościoła odsłoniła noc, w której było pogrążone moje serce – schowane, zdystansowane, chłodne, wciąż kalkulujące wizerunkowe zyski i straty, głoszące ostrożnie, jakby zza kotary. Czego potrzeba, żeby […]

„Bóg na ławie oskarżonych”. Jak się tam znalazł? Odpowiada C.S.Lewis

„Barbarzyński Stary Testament” Argumentem koronnym dyskutujących o istnieniu Boga – obok dziewiczego poczęcia Maryi – jest oczywiście „barbarzyński Stary Testament”: „Chrześcijaństwo jest czymś tak barbarzyńskim, że współczesny człowiek nie może go wyznawać. Współcześni, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, w rzeczywistości wyznają pewien nowoczesny system myślowy, który zachowuje chrześcijańskie słownictwo i eksploatuje uczucia odziedziczone po chrześcijaństwie, […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę