Nasze projekty

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Panie nasz Jezu Chryste, Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu. Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, […]

Najpiękniejsza modlitwa za przyjaciół

Modlitwa za przyjaciół św. Anzelma z Canterbury  Proszę Cię, Boże dobry i łaskawy, za tych,którzy mnie miłują w Tobie, i za tych,których ja miłuje; w Tobie. Kochaj ichwszystkich, o Źródło miłości, bo Ty dajesz imi mnie łaskę; miłowania. Spraw, aby i oniz całego serca byli wierni Tobie.Niech mówią i czynią tylko to,co sie Tobie podoba i […]

Piękna modlitwa Jana Lechonia

Jan Lechoń to tak naprawdę Leszek Józef Serafinowicz. Pisarz, literat, prozaik i krytyk literacki, który podczas XX-lecia Międzywojennego należał do słynnej grupy poetyckiej „Skamander”. Twórca dziennika i wielu innych dzieł. Poznaj wiersz, który jest także piękną modlitwą tego niezwykłego autora… Modlitwa Gwiazd siew­co i księ­ży­ców, co w ete­rze wi­szą,O! Pa­nie nad desz­cza­mi i Pa­nie nad […]

Modlitwa uwielbienia Hostii Świętej

Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników. Hostio św., w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Hostio św., w której jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom. […]

Litania do Trójcy Przenajświętszej

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu przedwieczny, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Przenajświętszy, Oświecicielu świata. Święta Trójco jedyny Boże, w trzech osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko,Święta Trójco jedyny Boże, […]

3 modlitwy do Trójcy Świętej

Ciebie, Boga Ojca niezrodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha Pocieszyciela całym sercem i ustami wyznajemy, chwalimy i błogosławimy. Boże mój, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię nade wszystko z całej duszy mojej, z całego serca mego i ze wszystkich sił moich. Kocham Cię, bo jesteś nieskończenie dobry i godzien wszelkiej miłości. A ponieważ kocham […]

Litania Matki Chrześcijańskiej

Panie, zmiłuj się nade mną.Chryste, zmiłuj się nade mną.Panie, zmiłuj się nade mną.Chryste, usłysz mnie,Chryste, wysłuchaj mnie. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nade mną,Ojcze wielki, od którego wszelkie ojcostwo i macierzyństwo pochodzi, Ojcze niebieski, Ojcze moich dzieci,Który dzieci moje więcej kochasz, aniżeli ja, ich matka, kochać je mogę,Który chcesz, aby z Tobą wiecznie szczęśliwe były,Który […]

Modlitwa matki za wstawiennictwem św. Rity

O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez mi­łość świętej Rity spójrz na mnie pono­szącą słodką i ważną odpowiedzialność matki. Tobie, o Matko, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak wiele cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Sy­nem. Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czyniła święta Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga. […]

Najpiękniejsze modlitwy za brata i siostrę

Boże miłości! W oczach Twoich znajdują łaskę wszelkie związki cnotliwe. Ty kazałeś kochać bliźnich naszych, dlatego proszę za moimi braćmi i siostrami. Zechciej ich obdarzać zdrowiem i szczęściem; utrzymaj między nami niczym niezachwiane przywiązanie, zgodę i jedność. Dopomagaj łaską swoją, abyśmy się wzajemnie wspierali i pocieszali, a tak tu na ziemi złączonym, pozwól się cieszyć […]

Koronka do Ducha Świętego. Piękna i prosta modlitwa dla każdego

5 tajemnic Podobnie jak różaniec Koronka do Ducha Świętego składa się z 5 tajemnic. Opowiadają one o obecności Ducha Świętego w wydarzeniach życia Maryi, Jezusa i Kościoła. Odmówienie Koronki do Ducha Świętego jest bardzo proste. Osoby, które potrzebują namacalnej koronki, by móc przesuwać paciorki, muszą jednak zaopatrzyć się w nietypowy egzemplarz koronki. Jedna tajemnica liczy […]

Modlitwa o dary Ducha Świętego. Karol Wojtyła nauczył się jej od swojego taty

„Widziałem, jak ojciec klękał do modlitwy” Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią Ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie, widziałem, jak umiał od siebie wymagać, widziałem, jak klękał do modlitwy – wspominał swojego ojca Jan Paweł II. Wielokrotnie […]

Modlitwa Papieża o mądrość w świecie social mediów

Panie, naucz nas wychodzić poza nasze «ja»i wyruszać na poszukiwanie prawdy.Naucz nas iść, by zobaczyćnaucz nas słuchać,nie pielęgnować uprzedzeń,nie wyciągać pospiesznych wniosków.Naucz nas chodzić tam, gdzie nikt nie chce pójść,poświęcić czas na zrozumienie,zwracać uwagę na to, co najważniejsze,nie dać się rozproszyć przez to, co zbędne,odróżniać mylące pozory od prawdy.Obdarz nas łaską rozpoznawania miejsca Twojego przebywania […]

Wspieraj nas na Patronite