Nasze projekty

Triduum i Wielkanoc ze Stacją7

Na każdy dzień Triduum oraz Niedzielę Zmartwychwstania przygotowaliśmy plan duchowy i zadaniowy.  Plan duchowy to zachęta, by towarzyszyć Jezusowi godzina po godzinie, od przygotowania Paschy aż po pusty grób. W kolejnych artykułach znajdziecie szczegółowy przebieg wydarzeń biblijnych, a do każdego fragmentu przypisane zostały 2 pytania, które mogą pomóc w medytacji. Plan zadaniowy natomiast to propozycja […]

Wzruszające Godzinki o Grobie Chrystusowym. Odmów je w Wielką Sobotę

NA JUTRZNIĘ Do odmawiania o świcie Zacznijcie wargi moje cześć Grobu Świętego,i Zmartwychwstanie Pana chwalić umarłego.Przybądź nam, Zmartwychwstały Jezu, ku pomocyNas przez Grób Twój i pogrzeb wyrwij od niemocy.Chwała Ojcu, Synowi Jego PrzedwiecznemuI równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.Jak była na początku, i dziś niech nie minie,Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. […]

Godzinki o Męce Pańskiej. Przejmująca modlitwa na Wielki Piątek

Jutrznia Do odmawiania o świcie Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany, Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.Chwała bądź Bogu w Trójcy JedynemuOjcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.Jak była na początku od wieków przedwiecznie,Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie HYMN Witaj Jezu […]

Drugie nawrócenie św. Piotra | Adoracja Krzyża | 5 dni do zbawienia

Przygotuj krzyż i postaw go w widocznym miejscu. O godzinie 21:00 rozpocznie się transmisja wspólnego czuwania. Po rozważaniu ks. Kacpra pozostań na indywidualnej modlitwie w ciszy, słuchając słów Tego, który pragnie mówić do Ciebie w tym czasie i przemieniać Twoje serce. Przygotuj krzyż i postaw go w widocznym miejscu. O godzinie 21:00 rozpocznie się transmisja […]

Odwaga od Ducha Świętego | Adoracja Krzyża | 6 dni do zbawienia

Przygotuj krzyż i postaw go w widocznym miejscu. O godzinie 21:00 rozpocznie się transmisja wspólnego czuwania. Po rozważaniu ks. Kacpra pozostań na indywidualnej modlitwie w ciszy, słuchając słów Tego, który pragnie mówić do Ciebie w tym czasie i przemieniać Twoje serce. Przygotuj krzyż i postaw go w widocznym miejscu. O godzinie 21:00 rozpocznie się transmisja […]

Sakrament pokuty | Adoracja Krzyża | 9 dni do zbawienia

Przygotuj krzyż i postaw go w widocznym miejscu. O godzinie 21:00 rozpocznie się transmisja wspólnego czuwania. Po rozważaniu ks. Kacpra pozostań na indywidualnej modlitwie w ciszy, słuchając słów Tego, który pragnie mówić do Ciebie w tym czasie i przemieniać Twoje serce. Od poniedziałku do czwartku zachęcamy do wspólnej modlitwy porannej, następnie do lektury tekstu formacyjnego. O godzinie 18.00 ojciec Adam Szustak rzuci wyzwanie […]

Wpływ innych ludzi a nasze grzechy | Adoracja Krzyża | 10 dni do zbawienia

Przygotuj krzyż i postaw go w widocznym miejscu. O godzinie 21:00 rozpocznie się transmisja wspólnego czuwania. Po rozważaniu ks. Kacpra pozostań na indywidualnej modlitwie w ciszy, słuchając słów Tego, który pragnie mówić do Ciebie w tym czasie i przemieniać Twoje serce. Od poniedziałku do czwartku zachęcamy do wspólnej modlitwy porannej, następnie do lektury tekstu formacyjnego. O godzinie 18.00 ojciec Adam Szustak rzuci wyzwanie […]

Praktykujący niewierzący | Adoracja Krzyża | 11 dni do zbawienia

Przygotuj krzyż i postaw go w widocznym miejscu. O godzinie 21:00 rozpocznie się transmisja wspólnego czuwania. Po rozważaniu ks. Kacpra pozostań na indywidualnej modlitwie w ciszy, słuchając słów Tego, który pragnie mówić do Ciebie w tym czasie i przemieniać Twoje serce. Od poniedziałku do czwartku zachęcamy do wspólnej modlitwy porannej, następnie do lektury tekstu formacyjnego. O godzinie 18.00 ojciec Adam Szustak rzuci wyzwanie do wykonania jednego, konkretnego zadania w nowej serii wideo “Okruchy 2”. O 21:00 chcemy spotkać się na wspólnej adoracji […]

Kompleksy | Adoracja Krzyża | 12 dni do zbawienia

Przygotuj krzyż i postaw go w widocznym miejscu. O godzinie 21:00 rozpocznie się transmisja wspólnego czuwania. Po rozważaniu ks. Kacpra pozostań na indywidualnej modlitwie w ciszy, słuchając słów Tego, który pragnie mówić do Ciebie w tym czasie i przemieniać Twoje serce. Od poniedziałku do czwartku zachęcamy do wspólnej modlitwy porannej, następnie do lektury tekstu formacyjnego. O godzinie 18.00 ojciec Adam Szustak rzuci wyzwanie do wykonania jednego, konkretnego zadania w nowej serii wideo “Okruchy 2”. O 21:00 chcemy spotkać się na wspólnej adoracji […]

Niespokojne sny miłości. Litania rodzica do św. Józefa

Święty Józefie, nie mam już sił. Skąd Ty je brałeś, skoro wszystko sprzeciwiało się Tobie i ludzkiej naturze? Pomóż mi proszę i wymódl dla mnie łaskę, bym z wdzięcznością kochał moje dzieci… Także wówczas, gdy są chore na duszy – módl się za namiTakże wówczas, gdy ktoś słusznie będzie się na nie uskarżał – módl […]

Litania do świętego Józefa

Litania do Świętego Józefa Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.Przesławny Potomku […]

Modlitwy do św. Józefa [POBIERZ PDF]

W trwającym Roku św. Józefa w wielu parafiach odmawiana jest modlitwa papieża Leona XIII. Na 9 dni przed Uroczystością św. Józefa bardzo dużo osób włącza się w Nowennę za jego wstawiennictwem. 62 modlitwy – nie tylko na 19 marca – zebraliśmy w specjalnym modlitewniku. Są to m.in. teksty do modlitwy w gronie rodzinnym i indywidualnie. […]

Wspieraj nas na Patronite