Nasze projekty

Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 9.]

DZIEŃ 9 11 września 2021 r. Stefan kard. Wyszyński – Prymas Tysiąclecia Z Ewangelii według św. Jana J 14, 1-6a Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież […]

Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 8.]

DZIEŃ 8 10 września 2021 r. Stefan kard. Wyszyński – zło dobrem zwyciężający Z Ewangelii według św. Łukasza Łk 6, 27-31 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto […]

Modlitwa bł. Anieli Salawy do Ukrzyżowanego. Ta modlitwa porusza serce

Modlitwa bł. Anieli Salawy do Ukrzyżowanego Odkąd tylko pamiętamPochylałeś się ku mnieNa krzyżu rozpięty,Wpatrywałeś się we mnie Wzrokiem przesmutnymKról u kolumny!W skrwawionym płaszczu i sukniEcce Homo! Potem widziałam Cię Maleńkim,Widziałam Utajonym,Widziałam Cię w nimbie złoceń…Lecz nigdzie, o mój Panie,Nie wyglądałeś tak pięknyJak na Golgocie,Gdy byłeś jedną raną,Wzgardzonym i odepchniętym,Prosiłam – Wyryj we mnieTwe podobieństwo! I […]

Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 7.]

DZIEŃ 7.9 września 2021 Stefan kard. Wyszyński – wzór pracowitości Z Ewangelii według św. MateuszaMt 25, 14-19 Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu […]

Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 6.]

DZIEŃ 6 8 września 2021 r. Stefan kard. Wyszyński – pokładający ufność swą w Maryi Z Ewangelii według św. Jana J 19, 25-27 Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, […]

Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 5.]

DZIEŃ 57 września 2021 r. Stefan kard. Wyszyński – obrońca godności i praw człowieka Z Ewangelii według św. Jana J 8, 3-11 Uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz […]

Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 4.]

DZIEŃ 4.6 września 2021 Stefan kard. Wyszyński – orędownik spraw Kościoła i narodu Z Ewangelii według św. ŁukaszaŁk 19, 41-44 Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą […]

Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 3.]

DZIEŃ 3.5 września 2021 Stefan kard. Wyszyński – odważny wyznawca Chrystusa Z Ewangelii według św. Mateusza(Mt 10, 22.32-33) Jezus powiedział do swoich apostołów: «Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. (…) Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja […]

Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 2.]

DZIEŃ 2.4 września 2021 Stefan kard. Wyszyński – miłujący Kościół Boży Z Ewangelii według św. Marka Mk 16, 15-18 Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy […]

Nowenna przed beatyfikacją [Dzień 1.]

DZIEŃ 1.3 września 2021 r. Stefan kard. Wyszyński – wychowany w pobożnej rodzinie Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 51-52) Jezus poszedł z Maryją oraz Józefem i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w […]

Modlitwa o owoce beatyfikacji Matki Czackiej i Prymasa Wyszyńskiego

Modlitwa na czas przygotowania do beatyfikacji Boże, źródło wszelkiej świętości, stajemy przed Tobą w przededniu beatyfikacji sług Bożych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Wysławiamy Cię za wielki dar nowych błogosławionych dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Dziękujemy Ci, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Pasterza wielkiej wiary i głębokiego […]

Pacierz. Jak odmawiać tę codzienną modlitwę?

Pacierz to zbiór modlitw, które pozwalają na chwilę codziennego spotkania z Bogiem. Odmawiając je powinno przyjąć się pozycję klęczącą. Jednak najistotniejsze jest, aby pacierz nie był modlitwą mechaniczną, „klepaną”. Módlmy się szczerze, w skupieniu i bez zbędnego pośpiechu. Modlitwy wchodzące w skład pacierza Znak Krzyża Świętego Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz) Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo) Skład […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę