Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Jezusa

O istnieniu Świętej Rany Ramienia Jezusa dowiedział się św. Bernard Clairvaux w XII w., któremu sam Chrystus opowiedział o najdotkliwszym miejscu, które odczuwał podczas niesienia krzyża. Pewnego dnia św. Bernard miał widzenie podczas głębokiej modlitwy. Zobaczył wówczas Jezusa i zapytał Go o to, która rana sprawiała mu największy ból. Chrystus odpowiedział: Miałem głęboką ranę na […]

Modlitwa na Niedzielę Palmową

Kościół Twój, o Zbawicielu, obchodzi uroczyście w tym tygodniu pamiątkę ważnych zdarzeń, zaszłych w ostatnie dni życia Twojego na ziemi. I ja chcę je w duchu moim rozważać, wielbić Cię i dzięki Ci składać za odkupienie rodzaju ludzkiego. Na sześć dni przed śmiercią, odbyłeś uroczysty wjazd wśród ludu jako ich Król. Jakkolwiek nie dbałeś o […]

Modlitwa odnaleziona przy Grobie Pana Jezusa

Najsłodszy Panie Jezu,oddaję się Tobie dnia dzisiejszego i na zawsze,a osobiście w godzinę śmierci mojej.Odwołuję się do nieskończonej dobroci Twojej.Rany Twoje najświętsze,niechaj będą mym spoczynkiem.Krew i woda, która wypłynęłaz Najświętszego Serca Twego,niechaj mnie broni na strasznym sądzie Twoim.Najświętsze ciało i krew Twoja,niechaj mnie nakarmi i napoi.Bojaźliwa śmierć Twoja, niechaj mnie zachowaku żywotowi wiecznemu.Krwawe krople Twoje, […]

„Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą”. Modlitwa prześladowanych

Modlitwa Kościoła wśród prześladowań (Dz 4, 23-31) Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem […]

„Niechaj ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij”. Modlitwa oczernionego

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam;wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,by kto – jak lew – mnie nie porwałi nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem,jeśli nieprawość plami moje ręce,jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcyi swego wroga złupiłem doszczętnie,to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci,i wdepcze w ziemię me […]

Litania do krzyża świętego

Litania do krzyża świętego Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupiecielu, świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. O święty Krzyżu, broń nas.O błogosławiony Krzyżu,O cudowny Krzyżu,O Krzyżu, drzewo życia,Drzewo uznania dobrego,Ozdobo całego chrześcijaństwa,Narzędzie naszego Odkupienia,Źródło wszelkiego […]

„Abyśmy w codziennym życiu byli budowniczymi jedności”. 3 modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Bosko

Modlitwy pochodzą z książki „Cuda wielkich świętych” autorstwa Henryka Bejdy Modlitwa do świętego Jana Bosko o rozeznanie powołania Święty Janie Bosko,ojcze i nauczycielu młodzieży,posłuszny darom Ducha i otwartyna rzeczywistość swoich czasów,byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,znakiem miłości i troskliwości Boga. Bądź nam przewodnikiem na drodze przyjaźni z Panem Jezusem,abyśmy mogli odkryć w Nim […]

Modlitwa w Ciemnicy do Jezusa konającego w Getsemani

Modlitwa w ciemnicy to czas zadumy, który rozpoczyna się tuż po Mszy Świętej w Wielki Czwartek. To okazja, by towarzyszyć Jezusowi w okolicznościowej kaplicy zwanej „Ciemnicą”, w której przechowywany jest Najświętszy Sakrament aż do liturgii Wielkiego Piątku. To miejsce, które upamiętnia konanie Jezusa w Getsemani, a następnie Jego pojmanie przed śmiercią. Wtedy był absolutnie sam […]

Modlitwa papieża Franciszka w Grocie św. Pawła

Grota i Bazylika św. Pawła na Gozo na Malcie to jedno z głównych miejsc pielgrzymkowych. To właśnie w tym miejscu miał schronić się św. Paweł wraz z towarzyszami, gdy ich okręt rozbił się w czasie podróży z Krety do Rzymu. Grotę odwiedzili m.in. papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI, a 3 kwietnia 2022 – […]

Modlitwa poranna o utrzymanie się na Bożej drodze

Usłysz, Panie, moje słowa,zwróć na mój jęk uwagę;natęż słuch na głos mojej modlitwy,mój Królu i Boże!Albowiem Ciebie błagam, o Panie,słyszysz mój głos od rana,od rana przedstawiam Ci prośby i czekam. Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.Nieprawi nie ostoją się przed Tobą.Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,zsyłasz zgubę na wszystkich, co […]

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą…”. Pozdrowienie Anielskie

Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” składa się z trzech części. Dwie są najstarsze i pochodzą z Nowego Testamentu. To zapis słów Archanioła Gabriela, które wypowiedział podczas Zwiastowania Anielskiego (Łk 1,28) , a także słów św. Elżbiety, które powiedziała do Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42). Przez wiele lat modlitwa ta była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego przekazu. Dopiero w XVIII […]

Psalm 51. „Boże litościwy, zmiłuj się nade mną”

Psalm 51 słowa na podstawie Psalmu 51: ks. S. Ziemiański Boże litościwy, zmiłuj się nade mną, Okaż miłosierdzie, grzech mój zmaż. Obmyj mnie zupełnie z brudu mojej winy,Racz oczyścić z grzechu mego… Widzę i uznaję złość mej nieprawości,Wciąż mi przed oczyma stoi mój grzech,Przeciw Tobiem zgrzeszył, zła się dopuściłem, Którym Ty się brzydzisz Boże… Pozwól […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę