Nasze projekty

Codzienna modlitwa matki do Matki Bożej Licheńskiej

Matko Boża Licheńska, Patronko szczęścia rodzinnego, ukochana moja Matko. klękam dziś przed Tobą jako ta, która również jest matką. Dziękuję Ci za opiekę nad moją rodziną i przykład macierzyńskiej troski, której wciąż uczę się od Ciebie. Powierzam Ci i oddaję w opiekę moje dzieci, ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Proszę Cię, módl się za nimi, […]

Święci od klęsk. Do kogo się zwrócić w razie powodzi, burzy, suszy, wojny czy pożaru?

Anioł Pokoju – patronka udręk wojny  Elżbieta Portugalska, królowa – bo o niej mowa- była żoną portugalskiego króla Dionizego. Jej małżeństwo niestety nie należało do najszczęśliwszych, bowiem mąż świętej najczęściej myślał tylko o polowaniu i zabawach. Elżbieta więc wzięła na swoje barki wychowanie dzieci i troskę o królestwo. Oddawała się także modlitwie i uczynkom miłosierdzia. […]

Modlitewnik wakacyjny [EBOOK]

W naszym „Modlitewniku wakacyjnym” znajdziecie nie tylko modlitwy o szczęśliwą podróż i dobrą pogodę, ale także błogosławieństwo dzieci przed wyjazdem. Jak również hymny pochwalne na cześć Stwórcy, który uczynił świat tak pięknym! Modlitwy możecie odmawiać indywidualnie lub całą rodziną. Przede wszystkim „Modlitewnik wakacyjny” to podręczny zestaw 10 modlitw na różne okazje. Dlatego niech będą one […]

Modlitwy do Ducha Świętego, które warto poznać

Te modlitwy do Ducha Świętego nie należą do najpopularniejszych, ale – mimo krótkiej formy – zawierają w sobie niesamowite bogactwo.

3 piękne modlitwy o godne przeżycie Mszy Świętej

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,by myśli moje były przy Tobie,by oczy moje były zwrócone na ołtarz,a serce moje oddane tylko Tobie. Amen. O Jezu Chryste, oto zbliżam się do Twojego Ołtarza z sercem otwartym, pragnącym spotkania z Tobą i proszę Cię, pozwól mi doświadczyć wszystkich tych łask, które przygotowałeś mi w tej Ofierze […]

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Panie nasz Jezu Chryste, Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu. Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, […]

Najpiękniejsza modlitwa za przyjaciół

Modlitwa za przyjaciół św. Anzelma z Canterbury  Proszę Cię, Boże dobry i łaskawy, za tych,którzy mnie miłują w Tobie, i za tych,których ja miłuje; w Tobie. Kochaj ichwszystkich, o Źródło miłości, bo Ty dajesz imi mnie łaskę; miłowania. Spraw, aby i oniz całego serca byli wierni Tobie.Niech mówią i czynią tylko to,co sie Tobie podoba i […]

Piękna modlitwa Jana Lechonia

Jan Lechoń to tak naprawdę Leszek Józef Serafinowicz. Pisarz, literat, prozaik i krytyk literacki, który podczas XX-lecia Międzywojennego należał do słynnej grupy poetyckiej „Skamander”. Twórca dziennika i wielu innych dzieł. Poznaj wiersz, który jest także piękną modlitwą tego niezwykłego autora… Modlitwa Gwiazd siew­co i księ­ży­ców, co w ete­rze wi­szą,O! Pa­nie nad desz­cza­mi i Pa­nie nad […]

Modlitwa uwielbienia Hostii Świętej

Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników. Hostio św., w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Hostio św., w której jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom. […]

Litania do Trójcy Przenajświętszej

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu przedwieczny, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Przenajświętszy, Oświecicielu świata. Święta Trójco jedyny Boże, w trzech osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko,Święta Trójco jedyny Boże, […]

3 modlitwy do Trójcy Świętej

Ciebie, Boga Ojca niezrodzonego, Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie Ducha Pocieszyciela całym sercem i ustami wyznajemy, chwalimy i błogosławimy. Boże mój, wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię nade wszystko z całej duszy mojej, z całego serca mego i ze wszystkich sił moich. Kocham Cię, bo jesteś nieskończenie dobry i godzien wszelkiej miłości. A ponieważ kocham […]

Litania Matki Chrześcijańskiej

Panie, zmiłuj się nade mną.Chryste, zmiłuj się nade mną.Panie, zmiłuj się nade mną.Chryste, usłysz mnie,Chryste, wysłuchaj mnie. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nade mną,Ojcze wielki, od którego wszelkie ojcostwo i macierzyństwo pochodzi, Ojcze niebieski, Ojcze moich dzieci,Który dzieci moje więcej kochasz, aniżeli ja, ich matka, kochać je mogę,Który chcesz, aby z Tobą wiecznie szczęśliwe były,Który […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę