Nasze projekty
domena publiczna/wikipedia.org

Nowenna przed uroczystością św. Stanisława, biskupa i męczennika

8 maja obchodzimy uroczystość św. Stanisława, męczennika ze Skałki. Kościół krakowski przygotowuje się do niej przez dziewięciodniową nowennę. Zachęcamy do modlitwy!

Reklama
Reklama

Na Skałce – miejscu męczeńskiej śmierci Biskupa krakowskiego gdzie kustoszami są Paulini, od 8 maja trwa oktawa uroczystości.

Tradycyjnie, zewnętrzna uroczystość obchodzona jest w niedzielę po 8 maja (w tym roku 12 maja) Z katedry wawelskiej tego dnia wyrusza na Skałkę procesja z relikwiami św. Stanisława, św. Wojciecha i innych polskich świętych. Towarzyszą jej przedstawiciele różnych wspólnot, parafii, orkiestry, młodzież – za relikwiami idą przedstawiciele wspólnot zakonnych oraz pasterze – Księża Biskupi. O godz. 10.00 na Skałce sprawowana jest uroczysta Msza św. z udziałem Episkopatu Polski.

Od 29 kwietnia do 7 maja trwa dziewięciodniowa nowenna przed wspomnianymi uroczystościami. W tych dniach w katedrze na Wawelu o 17.30 odbywa się uroczysta Msza św. przy relikwiach św. Stanisława połączona z nowenną ku jego czci. Kaznodzieją podczas tegorocznej nowenny do św. Stanisława jest o. Grzegorz Prus, paulin z Jasnej Góry. Zachęcamy do modlitwy!


Nowenna przed uroczystością św. Stanisława, biskupa i męczennika

Dzień Pierwszy – 29 kwietnia — O żywą wiarę w rodzinach

Prośmy Boga za przyczyną świętego Stanisława o łaskę żywej wiary w naszych rodzinach.

Święty Stanisławie, ojcze ludu wiernego, módl się za nami.

Święty Stanisławie, głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.

Święty Stanisławie, w wierze wątpliwych umacniający, módl się za nami.

Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj naszych modlitw zanoszonych do Ciebie za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który przed wiekami głosił naszym praojcom Chrystusową Ewangelię, i umacniaj dziś nasze rodziny łaską wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Dzień drugi – 30 kwietnia — O religijne wychowanie dzieci i młodzieży

Za wstawiennictwem świętego Stanisława skierujmy nasze prośby do Boga, o światło Ducha Świętego dla rodziców i wychowawców, aby zgodnie ze swoim powołaniem wypełniali obowiązki wychowawcze.

Święty Stanisławie, od dzieciństwa w doskonałości postępujący, módl się za nami.

Święty Stanisławie, cnót nauczycielu, módl się za nami.

Święty Stanisławie, dobry pasterzu, módl się za nami.

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty w Jezusie Chrystusie powołałeś nas do godności Twoich dzieci, i w świętym Stanisławie dałeś nam przykład cnotliwego życia; spraw to w swej ojcowskiej dobroci, aby rodzice i wszyscy, którzy wychowują młode pokolenie, całym swym życiem dawali świadectwo prawdy i dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Dzień trzeci – 1 maja — O czystą i wierną miłość małżeńską i narzeczeńską

Ufni w potężne wstawiennictwo świętego Stanisława u Boga, módlmy się za narzeczonych i małżonków, aby łączyła ich miłość czysta i wierna.

Święty Stanisławie, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.

Święty Stanisławie, pogromco występków, módl się za nami.

Święty Stanisławie, obrońco ludzkiej godności, módl się za nami.

Boże, źródło życia i świętości, wysłuchaj nasze prośby, które za przyczyną świętego Stanisława, biskupa i męczennika zanosimy do Ciebie; i spraw, aby małżonków i narzeczonych ożywiała miłość, która od Ciebie pochodzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Dzień czwartek – 2 maja — O powołania duchowne

Pomni na słowa Chrystusa: „Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”, za przyczyną świętego Stanisława, biskupa, prośmy Boga o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Święty Stanisławie, do stanu duchownego przez Boga powołany, módl się za nami.

Święty Stanisławie, ozdobo kapłanów, módl się za nami.

Święty Stanisławie, wzorze biskupiej godności, módl się za nami.

Wszechmogący Boże, Ty dałeś naszemu narodowi świętego Stanisława, biskupa, który jako dobry pasterz oddał za Twoją cześć swoje życie; spraw, prosimy, aby na polskiej ziemi, którą użyźniła męczeńska krew krakowskiego Biskupa, rodziły się liczne powołania do służby w Twojej winnicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Dzień piąty – 3 maja — Za Ojczyznę

Oddając cześć Najświętszej Maryi Dziewicy, Królowej Polski, za Jej wstawiennictwem i za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, módlmy się za naszą Ojczyznę.

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.

Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny twojej, módl się za nami.

Święty Stanisławie, opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami.

Święty Stanisławie, ozdobo narodu twojego, módl się za nami.

Boże, rządco i Panie narodów, Ty dałeś nam Rodzicielkę Twojego Syna za Matkę i Królową, i polski naród wsławiłeś świętością i męczeństwem świętego Stanisława; spraw, by w naszej Ojczyźnie umacniało się Chrystusowe Królestwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Dzień szósty – 4 maja — O poszanowanie praw i godności człowieka

Módlmy się do Boga Ojca i Pana, mając za orędownika świętego Stanisława, biskupa i męczennika, abyśmy za Jego przykładem umieli szanować godność każdego człowieka.

Święty Stanisławie, naśladowco wierny Jana Chrzciciela, módl się za nami.

Święty Stanisławie, obrońco i karmicielu ubogich, módl się za nami.

Święty Stanisławie, apostole prawdy, módl się za nami.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przed wiekami powołałeś na stolicę biskupią w Krakowie świętego Stanisława i uczyniłeś go obrońcą praw człowieka, spraw, abyśmy wiernie strzegli dziedzictwa jego biskupiej posługi i naśladowali go w cnocie miłości bliźniego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Dzień siódmy – 5 maja — O ład moralny w życiu osobistym i społecznym

Wznieśmy błagania do miłosiernego Boga, za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa, który w obronie ładu moralnego złożył swoje życie w ofierze, abyśmy w życiu osobistym i społecznym czynili zawsze to, co się Bogu podoba.

Święty Stanisławie, Eliaszowi w żarliwości podobny, módl się za nami.

Święty Stanisławie, pogromco występków, módl się za nami.

Święty Stanisławie, Bogu ofiaro przyjemna, módl się za nami.

Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, Ty dałeś nam w świętym Stanisławie, biskupie, dobrego pasterza, który na świadectwo Ewangelii złożył swoje życie w

ofierze; napełnij nas mocą Twojego Ducha, abyśmy w całym życiu pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Dzień ósmy – 6 maja – Za Kościół święty

Za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy do Boga modlitwy za Kościół święty, aby doprowadził wszystkich ludzi do zbawienia.

Święty Stanisławie, apostole ludu wiernego, módl się za nami.

Święty Stanisławie, kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Święty Stanisławie, pasterzu owieczek Chrystusowych, módl się za nami.

Wszechmogący i miłosierny Boże, przez chrzest święty wprowadziłeś nasz naród do rodziny Ludu Bożego i przez pasterską posługę świętego Stanisława, biskupa, położyłeś na naszej ziemi trwałe fundamenty wiary; wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy naśladując świętego patrona, wiarą kształtowali nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Dzień dziewiąty – 7 maja – Za Ojca Świętego

Za przyczyną naszego patrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, wznieśmy wspólne modlitwy do Boga w intencjach Ojca Świętego.

Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, módl się za nami.

Święty Stanisławie, światło Kościoła Bożego, módl się za nami.

Święty Stanisławie, na cały świat chrześcijański łaskami słynący, módl się za nami.

Boże, który przez świętego Stanisława, biskupa i męczennika, związałeś na całe wieki naród polski z Kościołem Chrystusowym, zbudowanym na opoce Piotra; przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy za Ojca Świętego, i spraw, aby dla całej rodziny ludzkiej był fundamentem jedności wiary i braterskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika


skalka.paulini.pl, mat. prasowe, pa/Stacja7

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę