Reklama

Temat tygodnia
10 lat pontyfikatu Franciszka

Michał
Kłosowski

Franciszek. Papież, który daje nadzieję

Żaden papież wcześniej nie poświęcił tyle uwagi szczęściu. Bo czy szczęście może znajdować się w centrum nauczania Kościoła? Oczywiście że nie, wydaje się, że to niemożliwe. A jednak, papież Franciszek -zwłaszcza w ostatnich latach - uczynił szczęście jednym z najważniejszych wątków swojej pracy i nauczania. Dlaczego?

Polecamy
Polecamy

Opinie

Reklama
Reklama

Czytania z dnia 22 | środa

 • Pierwsze czytanieIz 49, 8-15

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. Aukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: „Wyjdźcie na wolność!”, a marniejącym w ciemnościach: „Ukażcie się!”.
  Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę, i moje gościńce wzniosą się wyżej.
  Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi».
  Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!».

  Oto słowo Boże.
   
 • Psalm responsoryjnyPs 145, 8-9. 13cd-14. 17-18

  Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

  Pan jest łagodny i miłosierny, *
  nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
  Pan jest dobry dla wszystkich, *
  a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

  Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
  przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
  Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
  i podnosi wszystkich zgnębionych.

  Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
  i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
  Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
  wszystkich wzywających Go szczerze.
   
 • Śpiew przed EwangeliąJ 11, 25a. 26

  Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

  Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
  kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

  Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
   
 • EwangeliaJ 5, 17-30

  Słowa Ewangelii według Świętego Jana

  Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.
  Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».
  Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
  W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła Mu ukaże, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
  Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

  Oto słowo Pańskie.
Czytania na każdy dzień na twojabiblia.pl
Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

CZAS WALKICZAS WALKI. Wierność kontra zdrada
Reklama

Nasze produkcje

PODCAST STACJI7

ks. Stanisław Adamiak

Nie tylko Narnia

Seria podcastów o książkach C.S. Lewisa jest naturalną kontynuacją podcastów z cyklu Teologia Tolkiena. Chrześcijańskie tropy u Lewisa są o wiele bardziej oczywiste, apologetyczne – dlatego ks. Staszek Adamiak wychodzi poza alegoryczny świat Narni, idąc w stronę dużo mniej znanych powieści Lewisa, a także jego bardziej złożonego życiorysu i historii nawrócenia.

SKLEP STACJI7 - DOBROCI.PL

Reklama
Reklama

nasi partnerzy

nasi mecenasi

Wspieraj nas - złóż darowiznę