Reklama

Catolico
Debata Catolico

Temat tygodnia
Dzień Dziecka

Agnieszka
Huf

Jak świętować Dzień Dziecka?

Kiedy z kalendarzy zrywane są ostatnie majowe kartki, w wielu domach zaczyna narastać napięcie. I nie, nie chodzi o zbliżające się zakończenie sezonów ulubionych seriali. Problem jest poważniejszy: nadciąga Dzień Dziecka. Młodsze pokolenie zagryza zęby w oczekiwaniu na wymarzone prezenty, starsze – zastanawia się, co zrobić, aby zaspokoić oczekiwania i nie zrujnować rodzinnego budżetu. Jaki powinien być prezent idealny?

Polecamy
Polecamy

Opinie

Reklama
Reklama

Czytania z dnia 31 | środa

 • Pierwsze czytanieRz 12, 9-16b

  Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

  Bracia:
  Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
  Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.

  Oto słowo Boże.
   
 • Psalm responsoryjnyIz 12, 2-3. 4bcde. 5-6

  Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

  Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
  Jemu zaufam i bać się nie będę.
  Pan jest moją pieśnią i mocą, *
  i On stał się moim zbawieniem.

  Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
  ze zdrojów zbawienia.
  Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, 
  Ukażcie narodom Jego dzieła, *
  przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

  Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
  I cała ziemia niech o tym się dowie.
  Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
  bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.
   
 • Śpiew przed EwangeliąPor. Łk 1, 45

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
  która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   
 • EwangeliaŁk 1, 39-56

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
  Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
  «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».
  Wtedy rzekła Maryja:
  «Wielbi dusza moja Pana
  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
  Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
  Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
  gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
  a Jego imię jest święte.
  Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
  nad tymi, którzy się Go boją.
  Okazał moc swego ramienia,
  rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strącił władców z tronu,
  a wywyższył pokornych.
  Głodnych nasycił dobrami,
  a bogatych z niczym odprawił.
  Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
  pomny na swe miłosierdzie.
  Jak obiecał naszym ojcom,
  Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
  Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

  Oto słowo Pańskie.
Czytania na każdy dzień na twojabiblia.pl
Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

MARYJAO. Adam Szustak o wizycie w Guadalupe. „Serce biło jak oszalałe ze wzruszenia”
Reklama

Nasze produkcje

PODCAST STACJI7

ks. Stanisław Adamiak

Nie tylko Narnia

Seria podcastów o książkach C.S. Lewisa jest naturalną kontynuacją podcastów z cyklu Teologia Tolkiena. Chrześcijańskie tropy u Lewisa są o wiele bardziej oczywiste, apologetyczne – dlatego ks. Staszek Adamiak wychodzi poza alegoryczny świat Narni, idąc w stronę dużo mniej znanych powieści Lewisa, a także jego bardziej złożonego życiorysu i historii nawrócenia.

SKLEP STACJI7 - DOBROCI.PL

Reklama
Reklama

nasi partnerzy

nasi mecenasi

Wspieraj nas - złóż darowiznę