Reklama

Temat tygodnia
Niedziela Palmowa

Marek
Krzyżkowski CSsR

Niedziela Palmowa powinna nas przebudzić, otrząsnąć i zszokować

To jest niedziela potężnych skrajności i niewiarygodnego rozdarcia. Od euforii po nienawiść, od uwielbienia po odrzucenie, od tłumu po samotność. To jest czas, który powinien nas przebudzić, otrząsnąć i zszokować. Tu nie ma miejsca na rutynę.

Polecamy
Polecamy

Opinie

Reklama
Reklama

Czytania z dnia 30 | czwartek

 • Pierwsze czytanieRdz 17, 3-9

  Czytanie z Księgi Rodzaju

  Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.
  Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem».
  Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną».

  Oto słowo Boże.
   
 • Psalm responsoryjnyPs 105,4-5.6-7.8-9

  Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

  Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
  zawsze szukajcie Jego oblicza.
  Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
  o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

  Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
  synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
  On, Pan, jest naszym Bogiem, *
  Jego wyroki obejmują świat cały.

  Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
  obietnicy danej tysiącu pokoleń,
  o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
  przysiędze danej Izaakowi.
   
 • Śpiew przed EwangeliąPs 95, 8a. 7d

  Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
  lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

  Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
   
 • EwangeliaJ 8, 51-59

  Słowa Ewangelii według Świętego Jana

  Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».
  Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?».
  Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».
  Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?».
  Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».
  Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

  Oto słowo Pańskie.
Czytania na każdy dzień na twojabiblia.pl
Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

CZAS WALKICZAS WALKI. Pycha kontra pokora
Reklama

Nasze produkcje

PODCAST STACJI7

ks. Stanisław Adamiak

Nie tylko Narnia

Seria podcastów o książkach C.S. Lewisa jest naturalną kontynuacją podcastów z cyklu Teologia Tolkiena. Chrześcijańskie tropy u Lewisa są o wiele bardziej oczywiste, apologetyczne – dlatego ks. Staszek Adamiak wychodzi poza alegoryczny świat Narni, idąc w stronę dużo mniej znanych powieści Lewisa, a także jego bardziej złożonego życiorysu i historii nawrócenia.

SKLEP STACJI7 - DOBROCI.PL

Reklama
Reklama

nasi partnerzy

nasi mecenasi

Wspieraj nas - złóż darowiznę