Reklama

Temat tygodnia
Zesłanie Ducha Świętego

Maria
Górczyńska

Drobne „przypadki” Ducha Świętego, które zmieniają całe życie

Z Duchem Świętym jest jak z wiatrem, nie widać Go, a działa i zmienia rzeczywistość.

Polecamy
Polecamy

Opinie

Reklama
Reklama

Czytania z dnia 28 | niedziela

 • Pierwsze czytanieDz 2, 1-11

  Czytanie z Dziejów Apostolskich

  Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
  Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.
  Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

  Oto słowo Boże.
   
 • Psalm responsoryjnyPs 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34

  Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

  Błogosław, duszo moja, Pana, *
  Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
  Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
  ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

  Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
  i w proch się obracają.
  Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
  i odnawiasz oblicze ziemi.

  Niech chwała Pana trwa na wieki, *
  niech Pan się raduje z dzieł swoich.
  Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
  będę radował się w Panu.
   
 • Drugie czytanie1 Kor 12, 3b-7. 12-13

  Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

  Bracia:
  Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».
  Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
  Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

  Oto słowo Boże.
   
 • Śpiew przed Ewangelią1 Kor 12, 3b-7. 12-13

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
  i zapal w nich ogień swojej miłości.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   
 • EwangeliaJ 20, 19-23

  Słowa Ewangelii według Świętego Jana

  Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
  A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

  Oto słowo Pańskie.
Czytania na każdy dzień na twojabiblia.pl
Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

MARYJAO. Adam Szustak o wizycie w Guadalupe. „Serce biło jak oszalałe ze wzruszenia”
Reklama

Nasze produkcje

PODCAST STACJI7

ks. Stanisław Adamiak

Nie tylko Narnia

Seria podcastów o książkach C.S. Lewisa jest naturalną kontynuacją podcastów z cyklu Teologia Tolkiena. Chrześcijańskie tropy u Lewisa są o wiele bardziej oczywiste, apologetyczne – dlatego ks. Staszek Adamiak wychodzi poza alegoryczny świat Narni, idąc w stronę dużo mniej znanych powieści Lewisa, a także jego bardziej złożonego życiorysu i historii nawrócenia.

SKLEP STACJI7 - DOBROCI.PL

Reklama
Reklama

nasi partnerzy

nasi mecenasi

Wspieraj nas - złóż darowiznę