Ks. Andrzej Persidok Ks. Andrzej
Persidok

Biografia

doktor teologii fundamentalnej, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie