Nasze projekty

ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej,  dziennikarz. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Specjalizuje się w tematyce konklawe – temu tematowi poświęcił pracę doktorską. Jesienią 2013 roku objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz na Akademii Katolickiej w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz współtwórcą cyklu „Jutro Niedziela” a także współautorem książek „Jutro Niedziela”.

Jutro Niedziela – XI zwykła B

Historia zbawienia toczy się wśród drzew. Historia drzewa – to nasza historia

Jutro Niedziela – X zwykła B

Od początku dziejów świata obwiniamy Boga i siebie nawzajem

Jutro Święto – Najświętszego Serca Pana Jezusa

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA • Rok B • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski • CZYTANIA: Księga Ozeasza 11,1.3– 4.8c–9 • Psalm: Księga Izajasza 12,2–5 • List do Efezjan 3,8–12.14–19 • Ewangelia wg św. Jana 19,31–37 STO SŁÓW Na […]

Jutro Niedziela – IX zwykła B

PUNKT WYJŚCIA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok B • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby Bóg oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, i udzielił wszystkiego, co nam służy • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 5,12–15 • Psalm 81,3–4.5– 6b. 6c–8a.10–11b • Drugi List do Koryntian 4,6–11• Ewangelia wg św. Marka 2,23–3,6 STO SŁÓW […]

“Dla zmysłów niepojęte”. Historia Bożego Ciała i słynnego hymnu

Miejsce akcji: Bolsena, Orvieto Oba miasteczka znajdują się jakieś 100 kilometrów na północ od Rzymu. Bolsena rozciąga się nad brzegiem pięknego powulkanicznego jeziora. Orvieto, Urb vetus, Stare Miasto, wznosi się na tufowym klifie z daleka widocznym, gdy w stronę Rzymu jedziemy Autostradą Słońca z Florencji.  W XIII wieku Bolsena przyciąga pielgrzymów za sprawą grobu św. […]

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA • Rok A • ŚWIĘTO NAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, abyśmy nieustannie doznawali owoców Jego odkupienia • CZYTANIA: Księga Powtórzonego Prawa 8,2–3.14b–16a • Psalm 147b,12–15.19–20 • Pierwszy List do Koryntian 10,16–17 • Ewangelia wg św. Jana 6,51–58 STO SŁÓW W uroczystość Bożego Ciała […]

Jutro Niedziela – Trójcy Świętej B

Przysłowia mówią, że historia to mistrzyni życia. Dzisiejsze Słowo udowadnia, jak bardzo…

Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA • Rok A • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Prosimy Boga, aby ci, których wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania • CZYTANIA: Księga Rodzaju 22, 9–18 lub List do Hebrajczyków 10,4–10 • Psalm 40,7–11b.17 […]

Jutro Niedziela – VII Wielkanocna B

Jezus wstąpił do Nieba i zostawił za sobą otwarte drzwi… Każdy może przez nie przejść

Jak powstał Kościół?

A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. […]

Jutro Niedziela – VI Wielkanocna B

Bóg jest miłością. Miłość nie jest Bogiem

Miłość na wzór Jezusa

Dla Jana wspólnota uczniów Chrystusa to przede wszystkim wspólnota Miłości. Uczniowie Zmartwychwstałego kochają miłością, która pochodzi od Niego i która przekonuje ich, że są Bożymi dziećmi. ZOBACZ>>> Hymn o miłości św. Pawła. „Miłość nigdy nie ustaje” Przykazanie miłości Kochać Boga znaczy pełnić jego przykazania, które streszczają się w tym, żeby wierzyć w imię Jego Syna […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę