Nasze projekty

ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Jesienią 2013 roku, objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Informacji. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz popularnego cyklu Jutro Niedziela.

Jutro Niedziela – III zwykła C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Bóg kierował naszym życiem według swego upodobania i abyśmy mogli obfitować w dobre uczynki • CZYTANIA: Księga Nehemiasza 8,2–4a.5–6.8–10 • Psalm 19,8–10 i 15 • Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 12,12–30 • Ewangelia wg św. Łukasza […]

A gdzie panna młoda? Czyje zaślubiny odbyły się w Kanie Galilejskiej?

Zbliża się czas Jezus zapewne udaje się do Kany na zaproszenie bliskich, rodziny albo sąsiadów. Może ktoś z pary młodej, która go zaprosiła, należy do bliższej lub dalszej rodziny Jego matki, Maryi. Ona udała się tam pierwsza. Jej Syn nie stroni od wesela, chce dzielić radość młodej pary. Udając się tam, ma zapewne jeszcze inny […]

Jutro Niedziela – II zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Bóg obdarzył nasze czasy swoim pokojem • CZYTANIA: Księga Izajasza 62,1–5 • Psalm 96,1–3.7 10 • Pierwszy List do Koryntian 12,4–11 • Ewangelia wg św. Jana 2,1–11 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Historia piękna i prosta. W Kanie […]

Jutro Niedziela – Niedziela Chrztu Pańskiego C

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO • Rok C • Niedziela ta kończy Okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku rozpocznie się trwający kilka tygodni Okres Zwykły • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy odrodzeni z wody i Ducha Świętego zawsze żyli w miłości Boga Wszechmogącego • CZYTANIA: Księga Izajasza 40,1–5. 9–11 • Psalm 104,1–4.24–25.27–30 • List św. Pawła […]

Modlitwa św. Pawła o trafność decyzji. Skierował ją do Boga za każdego z nas!

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku […]

Jutro Niedziela – II po Narodzeniu Pańskim C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby Wszechmogący Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom w blasku swojej prawdy • CZYTANIA: Księga Syracydesa 24,1–2.8–12 • Psalm 147b, 12–13.14–15.19–20 • List św. Pawła do Efezjan 1,3-6.15-18 • Ewangelia wg św. […]

Jutro Niedziela – I po Narodzeniu Pańskim C

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY • Rok C • KOLOR: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy mogli uczestniczyć w bóstwie Syna Bożego, który przyjął naszą ludzką naturę • CZYTANIA: Pierwsza Księga Samuela 1,20–22.24–28 • Psalm 84,2–3.5– 6.9–10 • Pierwszy List św. Jana 3,1–2.21–24 • Ewangelia wg św. Łukasza 2,41–52 CHMURA SŁOWA STO SŁÓW Niedziela Świętej […]

Jutro Niedziela – IV Adwentu C

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU • Rok C • KOLOR: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się, aby dobry Bóg wlał w nasze serca swoją łaskę, byśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania • CZYTANIA: Księga Micheasza 5,1–4a • Psalm 80,2–33.15–16.18–19 • List do Hebrajczyków 10,5–10 • Ewangelia wg św. Łukasza 1,39–45. CHMURA […]

Św. Jan Chrzciciel. Prorok adwentowej radości

Radość z przyjścia Pana Po pierwsze, źródło radości tkwi w bliskim, nadchodzącym już Jezusie, którego Chrzciciel głosi podobnie jak Sofoniasz (Pan jest pośród was) i jak Paweł (Pan jest blisko). Mesjasz w wizji Jana przychodzi, aby chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Jego celem będzie odnowa ludzkości, której Chrystus, zgodnie z zapowiedziami proroków, przynosi wylanie Ducha, […]

Jutro Niedziela – III Adwentu C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU • Rok C • Niedziela Gaudete • KOLOR: fioletowy lub różowy • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy z radością obchodzili tajemnicę naszego zbawienia • CZYTANIA: W niedzielę Gaudete czytania I i II oraz psalm niemal zawsze mówią o radości. Ewangelia, podobnie jak w II niedzielę Adwentu, opowiada o Janie Chrzcicielu • […]

Jutro Niedziela – II Adwentu C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA ADWENTU • Rok C • KOLOR: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Chrystusem, lecz nadprzyrodzona mądrość kształtowała nasze czyny • CZYTANIA: W tę niedzielę zawsze słuchamy Ewangelii o działalności Jana Chrzciciela • Księga Barucha 5,1–9 • Psalm 126,1–6 • List św. […]

Jutro Niedziela – I Adwentu C

PUNKT WYJŚCIA PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU • Rozpoczął się nowy rok liturgiczny, rok C • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa • CZYTANIA: W tę niedzielę zawsze słuchamy wygłoszonego na Górze Oliwnej wezwania Jezusa: Czuwajcie: Księga Jeremiasza 33,14–16 • 25,4-5.8–9.10.14 • Pierwszy List św. Pawła […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę