Nasze projekty

ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej,  dziennikarz. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Specjalizuje się w tematyce konklawe – temu tematowi poświęcił pracę doktorską. Jesienią 2013 roku objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz na Akademii Katolickiej w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz współtwórcą cyklu „Jutro Niedziela” a także współautorem książek „Jutro Niedziela”.

Jak pielgrzymowali papieże?

Jutro Niedziela – XXV zwykła A

Bóg, choć zawsze jest dobry, może być posądzony o zło

Jutro Niedziela – XXIV zwykła A

PUNKT WYJŚCIA • DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosić dobrego Boga, abyśmy oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście • CZYTANIA: Księga Syracha 27, 30–28, 7 • Psalm 103 (102) 1b–2. 3–4. 9–10. 11–12 • List do Rzymian 14, 7– 9 • Ewangelia wg św. Mateusza […]

Krzyż pełen paradoksów. Właśnie tam dokonuje się zbawienie

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA: Będziemy prosili, abyśmy w niebie otrzymali owoce odkupienia • CZYTANIA: Księga Liczb 21,4b–9 • Psalm 78,1–2.34–38 • List do Filipian 2,6–11 • Ewangelia wg św. Jana 3,13–17 STO SŁÓW Zagadkowe to wydarzenie: umierający od ukąszeń plagi węży Izraelici, utworzenie miedzianego […]

Jak z szacunkiem i troską upominać innych? 4 kroki

Krok pierwszy: w cztery oczy Pierwszy krok to nakaz udania się do niego, co przypomina troskę pasterza udającego się na poszukiwania zagubionej owcy. Pierwsze upomnienie ma być udzielone w cztery oczy, w atmosferze niemal intymnej. Na opisanie braterskiego upomnienia Mateusz używa słowa elencho, które oznacza doprowadzenie kogoś do uznania winy, korygowanie, karę, ale także wypytywanie, […]

Jutro Niedziela – XXIII zwykła A

Upominać trzeba nie tylko ze względu na dobro brata, ale również własne

Narodziny Maryi. Początek zbawienia

PUNKT WYJŚCIA ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY • KOLOR SZAT: biały • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLEKTA: Prosimy Boga, aby macierzyństwo Maryi stało się początkiem naszego zbawienia • CZYTANIA: Księga Micheasza 5,1–4a albo List do Rzymian 8,28–30 • Psalm 13,6 • Ewangelia wg św. Mateusza 1,1–16.18–23 STO SŁÓW W święto Narodzenia Maryi Liturgia Słowa ani razu […]

Czujesz się rozczarowany rzeczywistością życia z Bogiem? Sięgnij po te rady

Trzy stopnie rozeznawania: co dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Święty Paweł mówi o dojrzałej, prawdziwej miłości wobec Boga. W każdej relacji po okresie zakochania przychodzi czas na podjęcie racjonalnej decyzji, na planowanie wspólnego życia. To krok, w którym miłość dojrzewa, staje się bardziej świadoma i odpowiedzialna. Do tego właśnie kroku wzywa Paweł tych, […]

Jutro Niedziela – XXII zwykła A

Dzisiejsza Liturgia Słowa dowodzi, że Bóg naprawdę jest miłością

Franciszek jedzie do Mongolii. “To chyba najmniej liczny Kościół na świecie”

Jutro Niedziela – XXI zwykła A

Gdyby myślał o robieniu kariery u boku Jezusa, nie zostałby Pierwszym

Jutro Niedziela – XX zwykła A

Kobieta “spoza” lepiej znała Boga niż ci, którzy byli najbliżej Jezusa

Wspieraj nas - złóż darowiznę