ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej,  dziennikarz. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Specjalizuje się w tematyce konklawe – temu tematowi poświęcił pracę doktorską. Jesienią 2013 roku objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz na Akademii Katolickiej w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz współtwórcą cyklu „Jutro Niedziela” a także współautorem książek „Jutro Niedziela”.

Jutro Święto – Świętego Józefa

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA • ŚWIĘTO NIENAKAZANE • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy nieustannie się troszczyli o zbawienie świata • CZYTANIA: Druga Księga Samuela 7,4–5a.12–14a.16 • Psalm 89,2–5.27 i 29 • List do Rzymian 4,13.16–18.22 • Ewangelia wg św. Mateusza 1,16.18–21. 24a albo Ewangelia wg św. Łukasza 2,41–52 STO SŁÓW Liturgia […]

Jutro Niedziela – IV Wielkiego Postu A

Ślepiec przejrzał nie na początku Ewangelii, lecz wtedy, gdy rzekł: “Wierzę, Panie”

Najbardziej dramatyczne konklawe w historii. Dziś mijają 223 lata od tych wydarzeń

Wszystko zapoczątkowała rewolucja francuska. W ciągu kilku miesięcy wszystkie dobra kościelne przeszły na własność państwa, zlikwidowano zakony, a stan duchowny jednym dekretem został przekształcony w opłacanych przez państwo urzędników państwowych, spośród których obywatele mieli wybierać biskupów i proboszczów. Obowiązek przysięgi na wierność konstytucji pogłębił podział i tak rozdartego duchowieństwa – na tych, którzy podporządkowali się […]

Jutro Niedziela – III Wielkiego Postu A

Przy studni rozpoczynają się piękne biblijne historie miłosne

Jutro Niedziela – II Wielkiego Postu A

„Wstań”, „wyjdź”, „weź udział w trudach”: Bóg zaprasza na drogę Przemienienia

Trzy pokusy Jezusa. Zmagasz się z nimi także dziś. Sprawdź jak je pokonać!

Często kuszenie Jezusa mylimy z modlitwą Jezusa w Ogrójcu, tuż przed Jego męką. Tymczasem kuszenie następuje na samym początku publicznej działalności Jezusa. Święty Mateusz umiejscawia ją w 4 rozdziale swojej Ewangelii. To nie przypadek. Przecież wcześniej Jan rozpoznał w Nim właśnie Mesjasza, który gładzi grzech świata. Bycie kuszonym to pierwsze zadanie Jezusa: usłyszymy, że Duch […]

Jutro Niedziela – I Wielkiego Postu A

Wchodzimy w skórę Ewy i ulegamy. Jezus wchodzi w naszą skórę i wygrywa

Jutro Święto – Środa Popielcowa

PUNKT WYJŚCIA ŚRODA POPIELCOWA • Rozpoczyna się Wielki Post • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem • CZYTANIA: Księga Joela 2,12–18 • Psalm 51,3–4.5–6b. 12–13.14 i 17 • Drugi List do Koryntian 5,20–6,2 • Ewangelia wg św. Mateusza 6,1–6.16–18 STO SŁÓW Kiedy Natan uświadomił […]

Jutro Niedziela – VI zwykła A

Aby wybrzmiało wielkie Boże TAK, konieczne są liczne małe nie

Jutro Niedziela – V zwykła A

PUNKT WYJŚCIA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • rok A • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, by strzegł swojej rodziny i zawsze otaczał nas swoją opieką • CZYTANIA: Księga Izajasza 58, 7–10 • Psalm 112 (111), 4–5. 6–7. 8a. 9 • Pierwszy List do Koryntian 2, 1–5 • Ewangelia wg św. Mateusza 5, […]

Jutro Niedziela – IV zwykła A

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy chwalili Boga i szczerze miłowali wszystkich ludzi • CZYTANIA: Księga Sofoniasza 2, 3; 3, 12 –13 • Psalm 146, 6c –10 • Pierwszy List do Koryntian 1, 26 –31 • Ewangelia wg św. Mateusza 5, 1 –12a. STO SŁÓW Pisząc Ewangelię, […]

Jutro Niedziela Słowa Bożego

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy w imię Jezusa Chrystusa mogli obfitować w dobre uczynki • CZYTANIA Księga Izajasza 8, 23b–9, 3 • Psalm 27, 1. 4. 7. 8b. 9a. 13–14 • Pierwszy List do Koryntian 1, 10–13. 17 • Ewangelia wg św. Mateusza 4, 12–23.  • […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę