ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej,  dziennikarz. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Specjalizuje się w tematyce konklawe – temu tematowi poświęcił pracę doktorską. Jesienią 2013 roku objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz na Akademii Katolickiej w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz współtwórcą cyklu „Jutro Niedziela” a także współautorem książek „Jutro Niedziela”.

Jutro Niedziela – I adwentu A

PUNKT WYJŚCIA PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU • Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, rok A • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, by sprawił, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa • CZYTANIA: Księga Izajasza 2, 1 –5 • Psalm 122 (121) 1 –2. 4 –5. 6 –7. 8 –9 • […]

Jutro Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, rok C

PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się o to, by całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, służyło Bogu i bez końca Go chwaliło • CZYTANIA: Druga Księga Samuela 5,1–3 • Psalm 122,1–2.4–5 • List św. Pawła do Kolosan 1,12–20 • Ewangelia wg św. Łukasza […]

Jutro Niedziela – XXXIII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili o odnalezienie radości w pełnieniu służby wobec Boga • CZYTANIA: Księga Malachiasza 3,19–20a • Psalm 98,5–9 • Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan 3,7–12 • Ewangelia wg św. Łukasza 21,5–19 STO SŁÓW Powtórne przyjście Pana i koniec świata […]

Dlaczego po śmierci nie będzie już instytucji małżeństwa?

Jak będzie wyglądać życie po śmierci? We fragmencie Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 20, 27-38) błąd saduceuszów polega na tym, że wyobrażają sobie zmartwychwstanie jako powrót do starego ziemskiego życia. Jezus zwraca uwagę na fakt, że nasze życie po życiu będzie absolutnie różne od tego, które prowadzimy teraz (👁 1 Kor 15,50). Czyją żoną będzie […]

Jutro Niedziela – XXXII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się o to, by Bóg oddalił od nas wszelkie przeciwności • CZYTANIA: Druga Księga Machabejska 7,1–2.9–14 • Psalm 17,1.5–6.8 i 15 • Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan 2,16–3,5 • Ewangelia wg św. Łukasza 20,27–38 STO SŁÓW W dramacie […]

Jutro Święto – Uroczystość Wszystkich Świętych

Analiza Liturgii Słowa Bożego na Uroczystość Wszystkich Świętych pochodzi z najnowszej książki „Jutro Święto” autorstwa ks. Przemysława Śliwińskiego i ks. Marcina Kowalskiego. “Jutro Święto” to kontynuacja bestsellerowego, trzytomowego cyklu “Jutro Niedziela”. Książka dostępna jest w przedsprzedaży TUTAJ. PUNKT WYJŚCIA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH • KOLOR: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby Wszechmogący Bóg dzięki wstawiennictwu tak […]

Chrystus i Zacheusz. Opowieść o miłosierdziu Boga i człowieka

Zacheusz – jego imię po hebrajsku znaczy czysty. Takim jest w oczach Jezusa. On nie dzieli świata na czystych i nieczystych, jak faryzeusze. Ci ostatni uważali zwierzchnika celników za potępionego za życia, bo nie był w stanie wynagrodzić za krzywdy, które wyrządził. Jezus widzi w nim to, czego nie widzą inni. Dla Niego Zacheusz jest […]

Jutro Niedziela – XXXI zwykła C

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby Bóg dał nam bez przeszkody dążyć do zbawienia • CZYTANIA: Księga Mądrości 11,22–12,2 • Psalm 145,1b–2.8–11.13–14 • Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan 1,11–2,2 • Ewangelia wg św. Łukasza 19,1–10 STO SŁÓW Jezus zapowiedział Zacheuszowi, że dziś […]

Jutro Niedziela – XXX zwykła C

PUNKT WYJŚCIA TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się o to, aby Bóg pomnożył w nas wiarę, nadzieję i miłość • CZYTANIA: Mądrość Syracha 35,12–14.16–18 • Psalm 34,2–3.17–18.19 i 23 • Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 4,6–9.16–18 • Ewangelia wg św. Łukasza 18,9–14 STO SŁÓW Gdyby modlitwę […]

Jutro Niedziela – XXIX zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby nasza wola była zawsze Jemu oddana • CZYTANIA: Księga Wyjścia 17,8–13 • Psalm 121,1–8 • Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 3,14–4,2 • Ewangelia wg św. Łukasza 18,1–8 STO SŁÓW Wszystkie czytania mówią o wsparciu […]

Jutro Niedziela – XXVIII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, by łaska Pana pobudzała nas do większej gorliwości w pełnieniu dobrych uczynków • CZYTANIA: Druga Księga Królewska 5,14–17 • Psalm 98,1–4 • Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 2,8–13 • Ewangelia wg św. Łukasza 17,11–19 STO SŁÓW Dla […]

Jutro Niedziela – XXVII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby udzielił nam tego, o co nie ośmielamy się prosić • CZYTANIA: Księga Habakuka 1,2–3; 2,2–4 • Psalm 95,1–2.6–9 • Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 1,6–8.13–14 • Ewangelia wg św. Łukasza 17,5–10 STO SŁÓW Nie, […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę