Paweł Zuchniewicz Paweł
Zuchniewicz

Biografia

Dziennikarz, pisarz, autor powieści biograficznych o św. Janie Pawle II, Prymasie Wyszyńskim (Ojciec wolnych ludzi) i innych świadkach wiary. Wicedyrektor ds. wychowawczych w szkole "Żagle" Stowarzyszenia STERNIK.
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Kiedy Jérôme Lejeune odkrył trisomię 21, od razu podjął działania, by jak najlepiej pomóc rodzicom dzieci z zespołem Downa przygotować się na ich narodziny i op...

Nie pozwolił, by odkrycie trisomii wykorzystano do zabijania chor

Przez uwięzienie człowiek, który z urzędu pełnił najwyższą władzę w Kościele w Polsce został pozbawiony wszelkiego instytucjonalnego wpływu. Paradoksalnie jedna...

Prymas Wyszyński „od siebie” o formacji i zaangażowaniu w Kościół

Biografia
Dziennikarz, pisarz, autor powieści biograficznych o św. Janie Pawle II, Prymasie Wyszyńskim (Ojciec wolnych ludzi) i innych świadkach wiary. Wicedyrektor ds. wychowawczych w szkole "Żagle" Stowarzyszenia STERNIK.

Dzisiaj dzieje się, niestety, odwrotnie — poświęca się dziecko, aby matka i ojciec mogli sobie spokojnie żyć. Tymczasem trzeba poświęcić siebie, aby dać życie d...

Prymas Wyszyński „od siebie” o kryzysie rodziny

Prymas był świadom, że to nie jego ludzkie siły decydują o wytrwaniu. A raczej – decyduje o nim świadomość jak te siły są nikłe w obliczu pokus, których doświad...

Prymas Wyszyński „od siebie” o wytrwałości

Ponieważ miłość jest potrzebą naturalną, niezwykłe trudną, ale dającą możność pełni rozwoju duchowości dwojga, dlatego od początku przy tych dwojgu staje w jaki...

Prymas Wyszyński „od siebie” o małżeństwie

"Jeśli czego pragnąłbym w tej chwili, najmilsi – to jednego – abyście umieli doceniać siebie". Prymas Wyszyński nawet w trudnych warunkach nie stracił zdolności...

Prymas Wyszyński „od siebie” o życiowych wyborach

Pandemia, która przyszła tak nagle, pozwala nam doświadczyć podobnych stanów, w których znalazł się Prymas Wyszyński. Nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystki...

Nie tylko orędownik. Prymas Wyszyński w epoce koronawirusa

„Zwycięstwo nad sobą jest najtrudniejsze, ale też i najbardziej wartościowe: najwięcej daje Wam osobiście i wychowuje Was do życia, które jest przed Wami. Nie s...

Prymas Wyszyński „od siebie” o wychowaniu

Ileż było niespodziewanych trudności przed przyjściem Jezusa na świat! (...) Chodzi w nich o to, abyśmy zrozumieli w głębi nocy – tego „medium silentium” – jak ...

Prymas Wyszyński „od siebie” o Bożym Narodzeniu

Prymas Wyszyński był doskonale świadom faktu, że ludzie, którzy go skrzywdzili nie są złem, ale ofiarami zła. I wiedział również, że walka nie toczy się z nimi,...

Prymas Wyszyński „od siebie” o walce duchowej

Modlitwa jest takim darem, którego uczyć się nie trzeba; wystarczy chcieć się modlić - a przychodzi. Z jej pomocą najłatwiej jest regulować wszystkie sprawy i z...

Prymas Wyszyński „od siebie” o modlitwie

Ideałem Prymasa było zawierzenie, którego wzorem była Matka Jezusa.

Prymas Wyszyński „od siebie” o zawierzeniu