Paweł
Zuchniewicz

Biografia

Dziennikarz, pisarz i koordynator współpracy z rodzicami w szkole „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik”