ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej,  dziennikarz. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Specjalizuje się w tematyce konklawe – temu tematowi poświęcił pracę doktorską. Jesienią 2013 roku objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz na Akademii Katolickiej w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz współtwórcą cyklu „Jutro Niedziela” a także współautorem książek „Jutro Niedziela”.

Jutro Niedziela – III Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 5,27b–32.40b–41 • Psalm 30,2 i 4.5–6.11–13 • Apokalipsa 5,11–14 • Ewangelia wg św. Jana 21,1–14 STO SŁÓW Ten szczegół jest […]

Jutro Niedziela – II Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok C • Święto Miłosierdzia Bożego, które kończy Oktawę Wielkiej Nocy • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się o łaskę, abyśmy pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni • […]

Jutro Niedziela – VI Wielkiego Postu C – Palmowa

PUNKT WYJŚCIA SZÓSTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę Palmowa • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy pojęli naukę płynącą z męki Chrystusa i zasłużyli na udział w Jego zmartwychwstaniu • CZYTANIA: Ewangelia wg św. Łukasza 19,28–40 • Księga Izajasza 50,4–7 • Psalm 22,8-9.17-20.23–24 • List św. […]

Pochwycona na grzechu

Próba oskarżenia kobiety winnej grzechu to tylko pretekst, by oskarżyć Jezusa. Zauważmy, że scena ewangeliczna – z sądu nad kobietą poprzez próbę sądu nad Jezusem – przeradza się w sąd nad tymi, którzy ją oskarżają. Jezus pisze „Tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz?”. […]

Jutro Niedziela – V Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę Judica. Antyfona na wejście przywołuje słowa Psalmu 43: Judica, me Deus (Osądź mnie, Boże) • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Jezusa, który oddał własne życie za zbawienie świata • CZYTANIA: Księga Izajasza 43,16-21 • […]

Wieczna radość powrotów, przebaczenie bezwarunkowe, czyli o czym jest przypowieść o synu marnotrawnym?

(Nie)winna prośba Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada – prosi młodszy syn. Według prawa jedna trzecia majątku za życia ojca była własnością syna, ale nie mógł jej używać. Prosząc ojca o majątek jeszcze za jego życia, właściwie życzy mu śmierci. Chce być wolnym od ojca, chce potraktować go jako nieobecnego w swoim […]

Jutro Niedziela – IV Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Niedziela Laetare. Antyfona na wejście przywołuje słowa Izajasza (66,10), Laetare, Jerusalem (Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy) • KOLOR SZAT: fioletowy lub różowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, […]

Jutro niedziela – III Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę Oculi. Antyfona na wejście przywołuje słowa Psalmu 25: Oculi mei semper ad Dominum (Oczy moje są zwrócone ku Panu) • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Pan przyjął nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia […]

Jutro Niedziela – II Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę „Reminiscere”. Antyfona na wejście przywołuje słowa Psalmu 25: Reminiscere miserationum tuarum („Wspomnij na swe miłosierdzie”) • KOLEKTA: Będziemy się modlić, aby Pan ożywiał naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały • CZYTANIA: W tę […]

Jutro Niedziela – I Wielkiego Postu C

PUNKT WYJŚCIA PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • Rok C • Tradycyjnie nosi ona nazwę „Invocabit”. Antyfona na wejście przywołuje słowa Psalmu 91: Invocabit me, et ego exaudiam eum (Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham) • KOLOR SZAT: fioletowy • KOLEKTA: Będziemy się modlić, abyśmy przez umartwienia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki […]

Jutro Niedziela – VIII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby dzieje świata toczyły się w pokoju • CZYTANIA: Księga Mądrości Syracha 27,4–7 • Psalm 92,2–3.13–16 • Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 15,54b–58 • Ewangelia wg św. Łukasza 6,39–45 STO SŁÓW Mowa dziś o dobrej inwestycji i o […]

Jutro Niedziela – VII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Będziemy modlili się, abyśmy słowem i czynem spełniali to, co się podoba Bogu • CZYTANIA: Pierwsza Księga Samuela 26,2.7–9.12–13.22–23 • Psalm 103,1–4.8 i 10.12–13 • Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 15,45–49 • Ewangelia wg św. Łukasza 6,27–38. STO SŁÓW Dawni […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę