Nasze projekty

Ksiądz zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Sprawa ma związek z fikcyjnymi darowiznami

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie księdza jednej z warszawskich parafii. Prowadzone śledztwo dotyczy oszustw podatkowych oraz przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z darowizn na cele kultu religijnego.

fot. Amor Santo/cathopic.com

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą postępowanie przygotowawcze, dotyczące podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych w latach 2019-2023. Postępowanie dotyczy również przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych znacznej wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł, które pochodziły z darowizn na cele kultu religijnego.

Śledztwo obejmuje także wątek przyjmowania i przekazywania w latach 2019-2023 środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, tj. podawania nieprawdy w składanych zeznaniach podatkowych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Sprawa dotyczy fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że duchowny jednej z warszawskich parafii potwierdzał przekazanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Darczyńcy, w związku z rzekomym przekazaniem darowizn, składając deklaracje podatkowe pomniejszali należny podatek dochodowy o kwotę darowizny.

Reklama

Z ustaleń prowadzonego śledztwa wynika, że szkoda Skarbu Państwa, spowodowana przestępczą działalnością duchownego w latach 2019-2023, mogła wynieść ponad 5 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym. Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu

Prokurator nadzorujący sprawę skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego księdza. Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Reklama

Prokurator postawił również zarzuty karne skarbowe 17 osobom, które pomniejszały należny podatek dochodowy o kwoty fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Wobec 14 osób Prokurator zastosował dozór policyjny. To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Niewykluczone są kolejne.

Zespół Prasowy CBA, KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę