Nasze projekty

Papież mianował go biskupem. Kim jest i co robi ks. Krzysztof Nykiel?

Ojciec Święty mianował księdza prałata Krzysztofa Józefa Nykiela. Polski duchowny od lat pracuje w Watykanie, obecnie pełni funkcję regensa Penitencjarii Apostolskiej.

fot. Arnold Straub/unsplash.com

O nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Nykiela Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało wczoraj, 1 maja. Polski duchowny został biskupem tytularnym diecezji Velia.

Biskup-nominat Krzysztof Józef Nykiel urodził się w Osjakowie niedaleko Wielunia 28 lutego 1965 r. W 1984 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie i należy do duchowieństwa archidiecezji łódzkiej. Znaczną większość swojego życia kapłańskiego spędził w Rzymie – na studiach na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, oraz jako pracownik różnych instytucji watykańskich.

W roku 2001 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach 1995-2002 pracował w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 1 lipca 2002 podjął pracę w Kongregacji Nauki Wiary. Był wtedy współpracownikiem prefekta Kongregacji, przyszłego papieża Josepha Ratzingera.

Reklama

Od 18 grudnia 2009 był zastępcą sekretarza Międzynarodowej Komisji Badającej sprawę autentyczności objawień w Medjugorie. 26 czerwca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go regensem Penitencjarii Apostolskiej. Urząd regensa odpowiada rangą sekretarzowi w innych dykasteriach.

Penitencjaria Apostolska zwana także Trybunałem Pokuty, jest najwyższym sądem kościelnym w sprawach sumienia. Do jego kompetencji należą wszystkie kwestie dotyczące życia wewnętrznego oraz związane z odpustami. Udziela on rozgrzeszeń, dyspens i innych łask zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej oraz rozstrzyga sprawy związane ze sprawowaniem sakramentu pokuty. Troszczy się też o to, by w czterech bazylikach papieskich Wiecznego Miasta była dostateczna liczba penitencjarzy posiadających właściwe uprawnienia.

KAI, ps

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę