Nasze projekty

Ksiądz z prokuratorskimi zarzutami. Sprawa ma związek z Funduszem Sprawiedliwości

Prokuratura postawiła w środę zarzuty pięciu osobom w związku ze sprawą wykorzystania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich jest czterech urzędników resortu sprawiedliwości i „beneficjent funduszu” ks. Michał O. W ramach Funduszu ośrodkowi „Archipelag” miała zostać przyznana dotacja na kwotę blisko 100 milionów złotych.

fot. Cristian Gutiérrez, LC/Cathopic

Ks. Michał O. działając wspólnie w porozumieniu z tymi urzędnikami, doprowadził do wypłaty tych środków. Tutaj istotną kwestią jest to, że działali wspólnie i w porozumieniu – poinformował podczas konferencji rzecznik prasowy prokuratury Przemysław Nowak. Zapowiedział, że będą kierowane wnioski o tymczasowy areszt wobec trzech osób, a zebrany materiał dowodowy będzie analizowany pod kątem uchylenia immunitetu politykom. Powstające na warszawskim Wilanowie centrum terapeutyczne ma na celu pomoc ofiarom przemocy.

Czego dotyczą zarzuty?

Trzech z tych czterech urzędników, w tym była dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości, jak również dwóch specjalistów członków komisji konkursowej otrzymali zarzuty w związku z tym, iż doprowadzili do wypłaty środków pieniężnych w kwocie ponad 66 milionów, podmiotowi, który nie spełniał wymogów formalnych, ani merytorycznych do otrzymania tych pieniędzy. Działali w porozumieniu z Michałem O., który reprezentował ten podmiot – poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej.

W dokumentacji urzędnicy poświadczali nieprawdę, co do tego, że spełniano warunki formalne do uzyskania tych pieniędzy, jak również w sposób świadomy podwyższano ocenę dotyczącą kwestii merytorycznych, w taki sposób, aby na papierze ten podmiot spełniał wymagania niezbędne do uzyskania tych pieniędzy – mówił.

Reklama

Stwierdził, że sprawa ta nie jest motywowana politycznie. Uważam, iż każdy prokurator, który miałby tego rodzaju materiał dowodowy, przedstawiłby te zarzuty, dokonałby tych samych przeszukań – powiedział prokurator Nowak. Sprawa ta dotyczy polityków i w tym znaczeniu żyje politycznym życiem – dodał. Sprawa trwa kilka tygodni, pomimo to udało się zgromadzić bardzo obszerny materiał dowodowy. Czynności, które dokonaliśmy wczoraj i dzisiaj pozwoliły na uzupełnienie tego materiału o dokumenty bardzo liczne, a także nośniki danych – mówił.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury, wobec trzech osób prokurator złoży wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. To jest dyrektor z Funduszu, beneficjent i zastępca dyrektora. Wszyscy podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Jedna osoba złożyła wyjaśnienia, które częściowo potwierdzają treść tych zarzutów – wyjaśnia prok. Nowak.

Aresztowanie ks. Michała

26 marca, ks. Michał O. został zatrzymany przez ABW na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Reklama

Rzeczywiście funkcjonariusze ABW przyszli i prowadzili czynności w Warszawie, w Stopnicy i w Stadnikach. Tam były czasowe miejsca, gdzie Profeto prowadziło swoją działalność. Natomiast miejscem realnego funkcjonowania tej Fundacji dzisiaj są Stadniki. Funkcjonariusze ABW dostali pismo z Prokuratury Krajowej z nakazem sprawdzenia pomieszczeń, które należały, lub były w użytku Profeto w celu wyjaśnienia i zebrania dowodów związanych z Funduszem Sprawiedliwości – informuje w rozmowie z KAI rzecznik Prowincji Polskiej Księży Sercanów, ks. Włodzimierz Płatek SCJ. W Warszawie i w Stopnicy czynności trwały krótko, ponieważ nie było tam żadnych materiałów. Natomiast w Stadnikach od rana do godz. 15.00 – dodaje.

Zgromadzenie nie ma kontaktu z ks. Michałem. Od wczoraj nie odbiera telefonu. Nie wiemy, gdzie jest przetrzymywany – mówi ks. Płatek.

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości został utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie, kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Pieniądze Funduszu pochodziły ze środków zarekwirowanych przestępcom i miały wspierać ofiary przestępstw. Ze środków tych sfinansowano, m.in. sprzęt dla szpitali. Beneficjentem Funduszu jest także fundacja Profeto, budująca ośrodek dla pokrzywdzonych na warszawskim Wilanowie, pod nazwą „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”.

Reklama

Obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości twierdzi, że pieniądze z Funduszu były niewłaściwie wydawane. W styczniu Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o wstrzymaniu dotacji na projekt.

Fundacja Profeto

To w ramach Fundacji Profeto powstaje specjalistyczne centrum pomocy „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”. Inicjatywa powołania centrum terapeutycznego pojawiła się w 2019 r. Wówczas ks. Michał wraz ze współpracownikami zaproponował stworzenie miejsca, które będzie służyć ofiarom przemocy, zarówno domowej, społecznej, kościelnej, jak i ofiarom cyberprzemocy. Działać ma całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Wsparcie otrzymają osoby, rodziny, dzieci i młodzież, które doznały krzywdy w wyniku różnych przestępstw. Będzie to pomoc zarówno pod kątem zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, jak nocleg czy wyżywienie, jak i takich jak pomoc psychologów, psychiatrów, pedagogów, czy prawników. W budynku znajdzie się kilkanaście pomieszczeń do terapii indywidualnej z różnego rodzaju specjalistami i kilka dużych pomieszczeń do terapii grupowej. Dla dzieci i młodzieży zaprojektowano przestrzenie związane z muzykoterapią, arteterapią i teatroterapią.

Portal OKO.press informował, że w budynku miała znaleźć się sala widowiskowa, kaplica, pięć studiów nagraniowych, trzy reżyserki postprodukcji, cztery serwerownie i dwa biura open space. Takie doniesienia zdementował jednak zarząd Fundacji w swoim oświadczeniu z 29 stycznia br.: „Wbrew insynuacjom medialnym nie zamierzamy pod osłoną takich nazw prowadzić działalności medialnej. Faktem jest natomiast, że jako wydawca mediów katolickich mamy kontakt z artystami, których zaprosiliśmy do współpracy w Centrum. W Centrum znajdować się będą zarówno mała salka teatralna, jak i duża sala widowiskowa. Na ich scenach młodzi ludzie będą mogli prezentować swoje umiejętności, jak również obserwować, jak robią to profesjonaliści, którzy będą prowadzić warsztaty”. Ks. Michał O. w rozmowach z mediami wyjaśniał, że tzw. studia nagraniowe w „Archipelagu” to pomieszczenia do muzykoterapii.

Konkurs, który wygrała Fundacja Profeto na dotację na budowę ośrodka, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło 17.02.2020 r. W ramach konkursu wniosek dotacyjny na budowę Centrum Fundacja złożyła w grudniu 2020 r. „Na początku kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania. Łączna wartość inwestycji wyniosła 46 288 125 zł, z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości to kwota 43 343 119 zł, a wkład własny fundacji Profeto to kwota 2 945 006 zł. Umowę dotacyjną podpisaliśmy 15.04.2020 r.” – informowała Fundacja Profeto. Działkę, której łączny koszt wyniósł ponad 6,5 mln zł., sfinansowano w całości ze środków własnych fundacji i Zgromadzenia Księży Sercanów. Rozpoczęcie budowy nastąpiło z początkiem grudnia 2021 r. 

Fundacja Profeto wskazywała, że w efekcie pandemii i skutków wojny na Ukrainie w okresie 3 lat nastąpił drastyczny wzrost kosztów budowlanych. „Fundacja zmuszona była kilkukrotnie wnioskować do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbami o zwiększenie wartości dotacji i Ministerstwo wyrażało zgody na nasze prośby. Wartość projektu wynosi obecnie ponad 104 mln zł, z czego wartość zapisanej dotacji to kwota 98,9 mln zł. Warto jednak podkreślić, że fundacja Profeto wnosi 5% wkładu własnego. Dotychczas Fundacja otrzymała dotację w wysokości 66 mln zł, a wkład własny poniesiony przez Fundację w związku z prowadzoną inwestycją wyniósł już ponad 5 mln zł.” – pisali w oświadczeniu z 19 stycznia br.

Fundacja Profeto prowadzi działalność charytatywną, pomagając osobom w trudnej sytuacji materialnej, wykluczonym społecznie i pokrzywdzonym przemocą. Organizuje kursy ewangelizacyjne, rekolekcje, prowadzi także działalność wydawniczą.

Pomaga również tzw. trudnej młodzieży, czyli osobom uzależnionym od narkotyków lub alkoholu, czy mającym konflikt z prawem. Oferuje nie tylko wsparcie materialne, ale także psychologiczne. Pomoc otrzymują także rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Fundacja deklarowała pomoc bez względu na wyznanie, itp. Działania informacyjne Fundacja prowadzi za pośrednictwem portalu i radia.

Oświadczenie Zespołu KEP z 10 lutego

W oświadczeniu Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji opublikowanym 10 lutego, pisano, że „Ataki medialne skierowane są w stronę ks. Michała O. SCJ oraz Fundacji Profeto w sposób rażąco niesprawiedliwy oceniają ich działalność, bez rzeczywistego zagłębienia się w istotę podjętego przez nich dzieła, pogłębiają też cierpienie tych, którzy oczekują wsparcia i nadziei. Potrzeba stworzenia Archipelagu – Wysp Wolnych od Przemocy jest pilna i niezwykle ważna dla dobra całego społeczeństwa, bez względu na wyznanie, czy wyznawane wartości i przekonania polityczne” czytamy w oświadczeniu, które podpisał przewodniczący Zespołu bp Artur Ważny.

Kim jest ks. Michał?

Ksiądz Michał O. znany jest nie tylko jako prezes Fundacji Profeto, ale przede wszystkim rekolekcjonista, skupiony na ewangelizacji młodzieży.

Urodził się 5 marca 1982 w Rabce-Zdroju. Po maturze przerwał rozpoczęte studia na Politechnice Warszawskiej, aby 1 lutego 2002 r. wstąpić do postulatu do Klasztoru Sercanów w Pliszczynie k. Lublina. We wrześniu 2002 r. rozpoczął nowicjat w Stopnicy. Tam też 21 września 2003 r. złożył profesję zakonną. Studiował w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach na studiach filozoficzno-teologicznych. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 2007 r., a święcenie kapłańskie przyjął 23 maja 2009 r. z rąk abp. Mieczysława Mokrzyckiego. 

Pierwszą parafią, do której trafił, była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie. Zajmował się tam duszpasterstwem młodzieży. Wraz z współbraćmi zorganizował w Łagiewnikach Ogólnopolskie Czuwanie Młodzieży, w którym uczestniczyło ponad tysiąc osób. Wziął udział w Europejskim Spotkaniu Młodych Taize w Poznaniu. Jest organizatorem rekolekcji i wyjazdów dla młodych.

Podczas rocznego kursu w Rzymie, przygotowującego formatorów i wychowawców, trafił do watykańskiego klasztoru Dono di Maria, gdzie został wolontariuszem. Odprawiał wtenczas Msze św. dla bezdomnych i prostytutek.

Po powrocie do Polski został socjuszem mistrza nowicjatu w Stopnicy. Pełnił wówczas posługę egzorcysty w diecezji kieleckiej. Od 2017 r. jest rzecznikiem prasowym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz członkiem Komisji Medialnej Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Męskich. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, wygłosił kilkaset serii rekolekcji na terenie całej Polski, w tym także dla młodych.

Za tworzenie różnorodnych form ewangelizacji młodzieży otrzymał w 2022 r. nagrodę Homo Dei „Pro Redemptione”.

Projekty

Jednym z pierwszych większych projektów jest portal profeto.pl, który działa od listopada 2012 r. Pomysł na portal powstał po pierwszych internetowych rekolekcjach, które ks. Michał O. zorganizował pod nazwą „Ciemne noce Nikodema”. Docelową grupą portalu są dorosłe osoby, między 18-40 rokiem życia. Zawiera, m.in. codzienne komentarze do liturgii Słowa. Dwa lata później powstało ewangelizacyjne Radio Profeto, które opierało się na nowoczesnej muzyce chrześcijańskiej.

Dzisiaj radia można słuchać w całej Małopolsce analogowo na 92.1 FM oraz 100.3 FM jak również w systemie cyfrowym DAB+ w kilkunastu lokalizacjach m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie czy Tarnowie, a także w internecie i przez aplikację mobilną.

Profeto jako grupa medialno-ewangelizacyjna posiada dwanaście różnych działów jak media, IT robiąc oprogramowanie dla Kościoła, działalność charytatywną, wydawniczą i ewangelizacyjną. Ostatnim projektem jest stacja radiowa w języku angielskim, która będzie opierać się na muzyce dla aktywnych fizycznie.

Przeszukano także mieszkania polityków

Warto wspomnieć, że na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyli do mieszkań kilku czołowych polityków Suwerennej Polski, w tym także do domu byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. 


Rzecznik prasowy prokuratury krajowej, prok. Przemysław Nowak wyjaśnił, że celem przeszukań jest uzyskanie dodatkowego materiału dowodowego we wszczętym 19 lutego śledztwie ws. prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Przeszukania w związku z tą sprawą odbyły się w 25 miejscach w kraju.

Maria Osińska/KAI

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę