3 modlitwy idealne na czas matury

Szukasz duchowego wsparcia przed sesją? Chciałbyś przed Panem Bogiem pozbierać myśli przed maturą? Módl się o wstawiennictwo tych świętych!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!


MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNU PRZED EGZAMINEM

Święty Józefie z Kupertynu, Przyjacielu studentów i Orędowniku zdających egzaminy, przychodzę, by błagać o Twoją pomoc w moich studiach (moich egzaminach).

Ty wiesz, z Twego osobistego doświadczenia, jak wielki niepokój towarzyszy zaangażowaniu w egzaminy i jak łatwo popaść w niebezpieczeństwo zagubienia intelektualnego lub zniechęcenia.

Ty, który byłeś wspierany cudownie przez Boga w studiach i w egzaminach, aby zostać dopuszczonym do święceń kapłańskich, wyproś u Pana światło dla mojego umysłu i siłę dla mojej woli.

Ty, który w tak konkretny sposób doświadczyłeś matczynej pomocy Maryi, Matki Mądrości, proś Ją za mnie, żebym mógł przezwyciężyć szczęśliwie wszystkie trudności w studiach (w najbliższych egzaminach).

Łączę moją ufność w Twoją opiekę z mocnym postanowieniem, by żyć jak człowiek naprawdę wierzący. Amen.


MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. RITY O JASNOŚĆ WIARY I MĄDROŚĆ

O Boże wieczny i wspaniały, Ty obdarzyłeś stworzenie harmonią i wszelkimi łaskami. Ty jesteś źródłem światła i nadziei, Ty napełniłeś nasz rozum jasnością wiary. Bądź łaskaw napełnić mój umysł światłem Twojej mądrości, tak abym umiał rozproszyć wątpliwości i grzech. Ty, który czynisz elokwentnym język młodzieńców, poucz i mój język, i obdarz moje usta Twym błogosławieństwem. Daj mi przenikliwość rozumienia, umiejętność uczenia się, łatwość tłumaczenia.

Niepokalana Dziewico Maryjo, Stolico Mądrości, bądź moją pośredniczką. Wstawiaj się za mną również i ty, św. Rito z Cascia, abym, będąc prowadzony światłem wiary, mógł zmierzać ku temu źródłu mądrości, jakim jest bojaźń Boża i w ten sposób dojść do doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO O MĘSTWO W PRZECIWNOŚCIACH

Można się zdumiewać tak licznymi trudnościami, przeciwnościami i cierpieniami, których doświadczyłeś w swoim życiu, św. Stanisławie, a mimo to nie zrażałeś się niczym w dążeniu do obranego celu. Chociaż wielu starało się przeszkodzić ci w tym, tobie wystarczyło jasne odczytanie woli Bożej, by nie poddać się żadnym naciskom. Uczyłeś, że nikt nie wyznaje Chrystusa lepiej, jak ten, kto idzie za Nim poprzez przeciwności.

Pomóż mi naśladować cię w moich cierpieniach i trudach życiowych. Wypraszaj mi łaskę, abym nigdy nie załamał się z ich powodu, nie wycofał z raz obranego celu. Abym nie zważał na ludzkie języki, podstępy czy wszelkie skierowane przeciw mnie działania.

Ucz mnie cierpliwości, wytrwałości i prawdziwego męstwa w przeciwnościach; pokładania nadziei w Bogu, że skoro chce On uczynić przeze mnie coś dobrego, to również pomoże mi w doprowadzeniu moich wysiłków do szczęśliwego końca.

Kiedy ogarną mnie ciemności, wypraszaj mi łaskę zrozumienia, że każde Boże dzieło spotyka się ze znakiem sprzeciwu; że skoro nasz Pan, Jezus Chrystus stał się znakiem sprzeciwu dla dzieci tego świata, doświadczają go również wszyscy ci, którzy go naśladują. Niech więc żadne przeciwności nie zawrócą mnie w podążaniu za Panem i służeniu Mu.

Ucz mnie twojej miłości do Jezusa cierpiącego i Jego Bolesnej Matki. Święty Stanisławie, bądź mi nauczycielem prawdziwego męstwa. Amen.


 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Nie musisz się bać. Jesteś dzieckiem Bożym!

Dzień Dziecka to tak naprawdę dzień wszystkich wierzących, bo jesteśmy Dziećmi Bożymi. Nasz najlepszy Ojciec w niebie opiekuje się nami i sprawia, że niczego nie musimy się bać, choć w oczach świata możemy wydawać się zupełnie bezbronni.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

1 Kor 13, 11

 

POMYŚL: W starotestamentalnym Prawie kobieta i dziecko nie miały żadnych praw. Takie były realia i, w kontekście naszych czasów, trudno się na to buntować i sprzeciwiać. Kontekst tamtych czasów zaprasza nas do wejścia w wyjątkową sytuację: uczniowie Pana Jezusa, dzieci, choć pozbawieni praw, są przez Niego wyjątkowo dostrzeżeni i dowartościowani. „Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego” – mówi Chrystus.
Współczesność oferuje nam tyle katalogów praw: osoby, dziecka, wszelkich mniejszości. Ale na ile prawa te są w stanie zabezpieczyć ich propagatorzy? Jestem dzieckiem Bożym. I odbieram to nie jako jakąś prawną rzeczywistość, ale jako fakt, który sprawia, że jestem bezpieczny. Pismo św. mówi: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam”. Jestem dzieckiem Bożym. W optyce świata bezbronny, ale w oczach Pana Boga pozostaję pod wyjątkową obroną.

ks. Zbigniew Niemirski

 

MÓDL SIĘ: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jestem Twoim dzieckiem, że mogę mieć w Tobie Ojca i opiekuna. Daj mi swojego ducha, bym wzrastał w wierze.

 

DZIAŁAJ: W jakich kwestiach trudno mi mu zaufać? Co mogę zrobić, by moja wiara była pełna szczerego, dziecięcego oddania?

 

Rozważanie pochodzi z modlitewnika “Weź i się módl” – duchowego przewodnika, z którym każdego dnia łatwiej jest modlić się i koncentrować na Słowie Bożym.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap