video-jav.net

Modlitwa o pokój na świecie

W niespokojnym czasie prośmy o pokój słowami modlitwy napisanej przez Jana Pawła II

Polub nas na Facebooku!

Modlitwa o pokój na świecie
W niespokojnym czasie prośmy o pokój słowami modlitwy napisanej przez Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 

Modlitwa o dobre przygotowanie do Pierwszej Komunii

Prosimy Cię, Ojcze, udziel nam Ducha Świętego, aby uczynił w naszych sercach piękną świątynię

Polub nas na Facebooku!

Modlitwa o dobre przygotowanie do Pierwszej Komunii
Prosimy Cię, Ojcze, udziel nam Ducha Świętego, aby uczynił w naszych sercach piękną świątynię

Nasz najlepszy Ojcze w niebie, błogosław wszystkie dzieci
przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej.
Pomóż nam zrozumieć, że każdy grzech jest zły.
Naucz nas unikać grzechu, a za popełniony żałować
i z niego się spowiadać.

Prosimy Cię, nasz dobry Ojcze,
udziel nam Ducha Świętego,
aby uczynił w naszych sercach piękną świątynię
dla Pana Jezusa, który przyjdzie do nas
w Komunii Świętej.

Spraw, aby nasze serca
były zawsze czyste i radosne.

Matko Najświętsza i nasi święci Patronowie,
módlcie się za nami.

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 

Share via