ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej,  dziennikarz. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Specjalizuje się w tematyce konklawe – temu tematowi poświęcił pracę doktorską. Jesienią 2013 roku objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz na Akademii Katolickiej w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz współtwórcą cyklu „Jutro Niedziela” a także współautorem książek „Jutro Niedziela”.

“Synod jest laboratorium chrześcijańskiego rozeznawania”. Rozmowa z bp. Piotrem Jareckim

Ks. Przemysław Śliwiński, Anna Wojtas: Dziś w Archidiecezji Warszawskiej zakończenie etapu diecezjalnego synodu. Kiedy startowaliśmy, Archidiecezja zapowiadała: “chcemy cię wysłuchać, zachęcamy, wypowiedz się”. Co Kościół warszawski usłyszał? Bp Piotr Jarecki: Jednym z głównych problemów zasygnalizowanych podczas konsultacji synodalnych jest relacja duchownych ze świeckimi i świeckich z duchownymi. To są nieraz dwa światy, za mało jest […]

Jutro Niedziela – XII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się do dobrego Boga, aby obdarzył nas ustawiczną bojaźnią i utwierdził w swojej miłości • CZYTANIA: Księga Zachariasza 12,10–11; 13,1 • Psalm 63,2.3–4.5–6.8–9 • List św. Pawła do Galatów 3,26–29 • Ewangelia wg św. Łukasza 9,18–24. STO SŁÓW Pod Cezareą […]

„A nadzieja zawieść nie może!” Praktyczna obecność Trójcy Świętej wg św. Pawła

We fragmencie Listu do Rzymian (Rz 5,1–5) słyszymy, na czym polega praktyczna obecność Trójcy Świętej i jej działanie w wierzącym. Zwróćmy uwagę na kilka cech opisujących człowieka, który doświadczył pojednania z Bogiem, tzn. przyjął łaskę usprawiedliwienia: to przede wszystkim pokój i nadzieja. Płyną one z doświadczenia miłości Boga poprzez Ducha Świętego, który przebywa w sercu […]

Jutro Niedziela – Trójcy Świętej C

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy • CZYTANIA: Księga Przysłów 8,22–31 • Psalm 8,4–9 • List św. Pawła do Rzymian 5,1–5 • Ewangelia wg św. Jana 16,12–15 STO SŁÓW Każdego roku liturgicznego (A, B i C) w […]

Jutro Niedziela – VIII Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO • Rok C • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA: Modlimy się do dobrego Boga, aby zesłał dary Ducha Świętego i dokonał w nas cudów • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 2,1–11 • Psalm 104,1 i 24.29–31 i 34 • List św. Pawła do Rzymian 8,8–17 • Ewangelia wg św. Jana 14,15–16.23b–26 […]

Wniebowstąpienie. Koniec, który jest początkiem

Po raz drugi usłyszymy opis Wniebowstąpienia zapisany przez Łukasza. To pożegnanie Jezusa z uczniami. Zwróćmy również uwagę na odniesienie się do proroctw oraz zapowiedź zesłania Ducha Świętego. Godny uwagi jest również inny szczegół: w Jerozolimie, w miejscu, do którego zmierza Ewangelia Łukasza i sam Jezus, rozpoczyna się nowa historia. Apostołowie mają pozostać w mieście, ale […]

Jutro Niedziela – VII Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, by Bóg utwierdził naszą nadzieję, że połączymy się z Nim w chwale • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 1,1–11 • Psalm 47,2–3.6–9 • List do Hebrajczyków 9,24–28; 10,19–23 • Ewangelia wg św. Łukasza 24,46–53 STO SŁÓW On nam zapoczątkował drogę nową – […]

Matematyka przekonuje, że wkrótce papież ogłosi nazwiska nowych kardynałów

Analiza statystyczna pontyfikatów pozwala ustalić matematyczne algorytmy, które rządzą kolegium kardynalskim. Pozwala dostrzec zarówno pewne stałe, jak i zmienne, wychwycić ewolucję kolegium kardynalskiego, ale również styl każdego z papieży. A dzięki temu można przewidzieć, że jeszcze w tym roku – a być może jeszcze w maju – papież ogłosi nazwiska nowych kardynałów. Skąd takie wnioski? […]

Jutro Niedziela – VI Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, aby misterium paschalne przemieniało nasze życie • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 15,1–2.22–29 • Psalm 67,2–6 i 8 • Apokalipsa 21,10–14.22–23 • Ewangelia wg św. Jana 14,23–29 STO SŁÓW Zmartwychwstały Pan musiał w swoim czasie odejść do nieba. Zanim to nastąpiło, […]

Dlaczego przykazanie o miłości jest – według Jezusa – nowe?

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, […]

Jutro Niedziela – V Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Rok B • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy otrzymali prawdziwą wolność i wieczne dziedzictwo • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 14,21b–27 • Psalm 145,8–13 • Apokalipsa 21,1–5a • Ewangelia wg św. Jana 13,31–33a.34–35 STO SŁÓW Kto wie, czy czytań nie powinniśmy słuchać w innej, chronologicznej kolejności: zacząć od […]

Jutro Niedziela – IV Wielkanocna C

PUNKT WYJŚCIA CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA • Niedziela Dobrego Pasterza • Rok C • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Modlimy się abyśmy podążając za zwycięskim Pasterzem, doszli do niebieskich radości • CZYTANIA: Dzieje Apostolskie 13,14.43–52 • Psalm 100,2–5 • Apokalipsa 7,9.14b–17 • Ewangelia wg św. Jana 10,27–30 STO SŁÓW Ci, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, jak […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę