TWOJA BIBLIA
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Nigdy nie należy mówić, że już jest za późno, albo „jestem już za stary”. Zawsze można zacząć wszystko od nowa.

Bóg wzywa nas do start-upu

Nietrudno znaleźć w Piśmie Świętym cytaty pełne słodyczy. Powinien je poznać każdy, kto chce, aby jego życie miało smak!

Co mówi Biblia o… słodyczy?

Scena 25: Wiara czyni cuda
Wielu ludzi autentycznie widzi działanie Boga w ich życiu oraz wyraża pewność, że istnieje dobry, kochający Bóg, który okazał im swoją troskę i wierność...

„Dowód” z osobistego doświadczenia

Pierwszy „cud św. Januarego” w obecności papieża
To nie są jakieś opowieści sprzed wieków, które możemy uważać za mało wiarygodne plotki i bajanie fantastów. To się dzieje na naszych oczach.

„Dowód” z cudów

Nasze życie jest ciągłą gonitwą, poszukiwaniem, dążeniem do zrealizowania samego siebie

„Dowód” z pragnienia Boga

Coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane, nie może być jedynie w ludzkim intelekcie i musi istnieć w rzeczywistości

„Dowód” św. Anzelma

Niektórzy skrajni, walczący ateiści tak żarliwie zwalczają ideę Boga, że stanowi ona ich obsesję, stając się czymś, co niemalże konstytuuje sens ich egzystencji...

„Dowód” z istnienia wojujących ateistów

Dlaczego gotowi jesteśmy się poświęcić w imię czegoś, co uważamy za ważniejsze niż my sami?

„Dowód” z moralności

Patrząc na majestat przyrody i kosmosu, w naturalny sposób, dochodzimy do wniosku, że musi być jakaś Przyczyna wszystkiego. Musi być Coś, co to wszystko tłumacz...

„Dowód” z istnienia Wszechświata i nas samych

„Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga” - tak jest napisane w Psalmie (Ps 14,1 ; Ps 53,1). Tymczasem od wieków ludzka ciekawość sprawia, że poszukujemy dowodów...

7 dowodów na istnienie Boga

Pismo Święte w wielu słowach pokazuje wartość ubóstwa. „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” (Mt 1...

Twoja Biblia. Ubóstwo to skarb

W jednym z listów św. Paweł napisał dosadnie - "kto nie chce pracować niech też nie je". Mieszkańcy Tesaloniki nabrali bowiem tak silnego przekonania o szybkiej...

Kto nie chce pracować, niech też nie je. Biblia o pracy