Nasze projekty
Fot. Rachel Coyne /Unsplash

Jak czytać psalmy? Wskazówki

Jak czytać psalmy, aby otwierały nasze serce na Boga, piękno stworzenia, drugiego człowieka i na nas samych? Jak modlić się tymi tekstami, aby kształtowała się w nas dojrzała duchowość?

Reklama

Jaki klucz może pomóc nam w spotkaniu z Księgą Psalmów? Oto kilka podpowiedzi br. Piotra Kwiatka OFM Cap.

Klucz 1: Czytaj z wiarą

Zanim otworzysz Księgę Psalmów, uświadom sobie, że nie jest to zwykła księga. Jest to wyjątkowy list Boga, który troszczy się o twoje zbawienie. Każdego dnia pragnie pomagać i prowadzić cię do źródeł szczęścia.

Księga Psalmów należy do zbioru ksiąg mądrościowych, jest tekstem powstałym pod natchnieniem Ducha Świętego. Stąd potrzebujemy wiary, by doświadczyć spotkania z Bogiem.

Reklama

ZOBACZ>>> Franciszek: Modlitwa psalmami pomaga żyć w obecności Boga

Fot. Materiały Wydawnictwa Edycja Św. Pawła

Klucz 2: Módl się sercem

Wyjątkowość Psałterza polega na tym, że jak żadna inna księga Pisma Świętego w całości składa się wyłącznie z modlitw. Sięgając po niego, my również uczymy się sztuki dialogu z Bogiem. Nie polega to tylko na komunikowaniu osobistych czy zbiorowych potrzeb, wyrażaniu stanów emocjonalnych i napięć, ale przede wszystkim wiąże się ze słuchaniem i otwieraniem na wolę Bożą. Postawa słuchania i trwania przed Stwórcą przemienia nas i tworzy nową jakość życia. Słuchając, poznajemy nie tylko siebie, ale Boga oraz Jego działanie w naszej historii życia.

Zanim zaczniesz czytać psalm, poproś Ducha Świętego, by On prowadził twoją modlitwę, abyś nie tylko zrozumiał przesłanie, ale byś odkrył Boga działającego w twojej codzienności. Psalmy to pomost między twoim sercem a sercem Boga, gdzie Duch Święty jest najlepszym przewodnikiem.

Reklama

dalszy ciąg tekstu pod filmem

Klucz 3: Przeżywaj w codzienności

Modląc się psalmami, nie wystarczy rozczulać się nad historią Dawida czy narodu wybranego. Słowo Boże ma zderzyć się z glebą mojego serca i w konsekwencji wydać konkretny owoc.

Słowo Boże nie może być oderwane od tego, czym się zajmujesz, o czym myślisz i jak postępujesz. Zadaj sobie pytania: W jaki sposób usłyszane słowo psalmów ukazuje prawdę mojego serca? Do jakich postaw mnie dziś zaprasza? W psalmach człowiek modlący staje w prawdzie przed Bogiem, przed samym sobą oraz drugim.

Reklama

CZYTAJ>>> „Odnawiasz oblicze ziemi”. Na słowach tego psalmu Jan Paweł II oparł wielką modlitwę za Polskę

Fot. Materiały Wydawnictwa Edycja Św. Pawła

Klucz 4: Dbaj o otwartość

Słowo Boże nie będzie miało mocy sprawczej, jeśli zabraknie z naszej strony otwartości, aby je przyjąć i za nim podążyć.

Pozwól słowu Bożemu (psalmom) badać twoje serce, kwestionować twoje myśli, wybory i przekonania. W świetle modlitwy psalmami staraj się dostrzec swoją wyjątkowość, ale i grzeszność. Trwaj w bliskości Boga, który uzdrawia i prowadzi do prawdy wyzwalającej. Być otwartym to iść z Jezusem tam, dokąd On idzie.

Klucz 5: Nie zrażaj się trudnościami

W psalmach spotkamy również przesłania, które będą niezrozumiałe i trudne do zaakceptowania dla współczesnego człowieka. Po pierwsze warto pamiętać, że psalmy powstały w zupełnie odmiennej kulturze, jak i wrażliwości moralnej. Po drugie utwory te, choć mówią o konkretnym doświadczeniu osoby wierzącej, to jednak wyrażają to w formie lirycznej i poetyckiej.

Nie zniechęcaj się trudnościami, jakie odkrywasz w Księdze Psalmów. One zapraszają do poszukiwania głębszego zrozumienia świata Biblii. W życiu duchowym nie wszystko musi być proste, łatwe i przyjemne. Wzrastamy, kiedy słowo Boże od nas wymaga zaangażowania i wysiłku. Maryja nie rozumiała wszystkiego, kiedy wyraziła zgodę: „Jestem służebnicą Pana” (Łk 1, 38). Bóg może posłużyć się jednym zdaniem, słowem, natchnieniem, sytuacją, aby cię dotknąć i przemienić twoje życie. Niekiedy to, co trudne, może najpiękniej rozwijać i kształtować w nas postawę zawierzenia. Ufaj i szukaj odpowiedzi!

CZYTAJ>>> „Jak przedziwne jest imię Twe”. Niezwykłe wykonanie Psalmu 8

Fot. Materiały Wydawnictwa Edycja Św. Pawła

Krok 6: Bądź wytrwały

Modlitwa psalmami uczy regularności i zaprasza do wierności. W celu budowania tej umiejętności warto wyznaczyć sobie określoną porę modlitwy psalmami. Dla jednych będzie to rytm codziennej lektury, dla innych tygodniowy. Kiedy Bóg otworzy nasze serce na łaskę modlitwy słowem Bożym, warto zadbać o regularność, aby drzwi naszego serca na tę łaskę pozostały każdego dnia otwarte.

Znajdź miejsce i odpowiedni czas na regularne spotkanie z Bogiem. Może to być poranek lub wieczór przed zaśnięciem. Uważaj na wszystkie wymówki, które będą przeszkadzać ci w systematycznym czytaniu i modlitwie psalmami. Jedną z nich jest „nie mam czasu” albo „to za trudne”. Pamiętaj, nie ma ważniejszego spotkania niż to z Bogiem. Jeśli zarezerwujesz 1% dnia na słuchanie słowa Bożego (tj. około 15 min dziennie), to twoje życie może się bardzo pozytywnie zmienić.

Krok 7: Żyj pełnią miłości

Przez modlitwę psalmami chcemy pozwolić Bogu bardziej się kochać, ale również aby On przez nas mógł jeszcze bardziej kochać innych.

Wiara prowadzi do miłości i do jej źródeł. Wolność i radość są naturalnymi konsekwencjami miłości. Po przeczytaniu i modlitwie psalmem poproś Boga o wzrost w miłości, o łaskę i odwagę kochania. Nie tylko osób życzliwych i przyjaznych. Poproś, aby twoje serce było na wzór serca Jezusa. Aby twoje codzienne życie było naznaczone najwyższymi priorytetami.

Fragmenty książki „Księga Psalmów z notatnikiem i skrutacją”

Zeszyt ćwiczeń do psalmów

Regularnie czytasz psalmy? A może po raz pierwszy masz zamiar sięgnąć po psałterz? Niezależnie od tego, w której grupie się znajdujesz, ta niezwykła książka z pewnością ożywi Twoją wiarę! Zawarto w niej różnorodne ćwiczenia, które można dopasować do własnych możliwości i potrzeb duchowych.
KUP KSIĄŻKĘ>>>

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę