Nasze projekty

Miłość na wzór Jezusa

Dla Jana wspólnota uczniów Chrystusa to przede wszystkim wspólnota Miłości. Uczniowie Zmartwychwstałego kochają miłością, która pochodzi od Niego i która przekonuje ich, że są Bożymi dziećmi. ZOBACZ>>> Hymn o miłości św. Pawła. „Miłość nigdy nie ustaje” Przykazanie miłości Kochać Boga znaczy pełnić jego przykazania, które streszczają się w tym, żeby wierzyć w imię Jego Syna […]

Jak czytać psalmy? Wskazówki

Jaki klucz może pomóc nam w spotkaniu z Księgą Psalmów? Oto kilka podpowiedzi br. Piotra Kwiatka OFM Cap. Klucz 1: Czytaj z wiarą Zanim otworzysz Księgę Psalmów, uświadom sobie, że nie jest to zwykła księga. Jest to wyjątkowy list Boga, który troszczy się o twoje zbawienie. Każdego dnia pragnie pomagać i prowadzić cię do źródeł […]

Walka z lękami, niewiarą i pragnieniami. Biblijny Gedeon inspiracją dla współczesnego mężczyzny

Gedeona poznajemy w Księdze Sędziów (Sdz 6,11-8,35). Jest on jednym z ludzi, których wybrał Pan Bóg, by wyzwolić Izraelitów od wrogów. Przyszło mu się zmierzyć z zewnętrznymi nieprzyjaciółmi, jakim byli Madianici, ale też jego rodzina, która czciła innych bogów. Gedeon walczył także z samym sobą: swoimi lękami, niewiarą i własnymi pragnieniami.  CZYTAJ: Modlitwa mężczyzny. Jej tekst […]

„Niewiastę dzielną któż znajdzie?” Jaki jest biblijny model żony i matki?

Czytanie, które można rozumieć dwojako: dosłownie – gdy mowa o kobiecie, dobrej żonie – albo metaforycznie – niewiasta symbolizuje mądrość Bożą. Pełna mocy Niewiastę dzielną któż znajdzie?Dzielna niewiasta (hebr. eszethail) to dosłownie kobieta pełna mocy, silna. Hailw Starym Testamencie oznacza bogactwo i zdolności, siłę, odwagę, a nawet potężną armię. Dzielna kobieta/Mądrość Boża jest jak najcenniejszy […]

Chcesz wiedzieć więcej o Biblii, ale nie masz kogo zapytać? Ta propozycja jest dla Ciebie!

Szkoła Biblijna Collegium Joanneum to podstawowy kurs biblijny wprowadzający słuchaczy w teksty Starego i Nowego Testamentu. W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z historią jej powstawania, ale także z przesłaniem, jakie niesie dla współczesnego świata. Wykłady poprowadzą bibliści, profesorowie Akademii Katolickiej, jak i inni uznani bibliści z […]

Do jakiego ryzyka zaprasza Bóg?

Na zakończenie trzeciej księgi Ewangelista Mateusz umieszcza siedem przypowieści, w których kryją się tajemnice królestwa niebieskiego. Polega ona na zakodowaniu znaczeń w symbolach, obrazach łatwych do zapamiętania, wyrażeniach używanych przez słuchaczy w codziennym języku. Ich odkodowanie nie przysparza trudności – a jeśli tak, to Jezus przedstawia ich wykładnię. W obu przypowieściach Jezus podkreśla aktywność i […]

Jak słuchasz Słowa Bożego? Sprawdź, jakim typem jesteś

1. Człowiek droga Słowem hodos zazwyczaj opisuje się polną, nieuczęszczaną drogę. Może ona symbolizować ludzkie serce, w którym nie ma miejsca na modlitwę i Boga. Nie widać tam jego śladów. Wiemy, że Pan lubił się przechadzać w ogrodzie Eden (Rdz 3,8). Człowiek z przypowieści to nie rajski ogród, ale pustynia. Nie ma tam miejsca dla […]

Dlaczego Bóg powołuje zdrajców?

Głębokie poruszenie Boga i nakaz misyjny Pierwszą reakcją Boga na ludzką biedę, na biedę grzechu i zagubienia, jest – jak opisuje dzisiejsza Ewangelia – głębokie wzruszenie. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi… (Mt 9, 36). W oryginale: widząc tłumy, poruszył się do głębi. Greckie splagchnidzomai oznacza dosłownie poruszenie wnętrzności. Z Bożego poruszenia rodzi się […]

„Odnawiasz oblicze ziemi”. Na słowach tego psalmu Jan Paweł II oparł wielką modlitwę za Polskę

Hymn na cześć Stwórcy Psalm 104 to hymn opiewający wspaniałość stworzenia, hymn (hebr. tehillah), czyli bezinteresowna modlitwa uwielbienia zanoszona przez wspólnotę w świątyni. Psalm zawiera wiele motywów, które zbliżają go do egipskich i kananejskich hymnów na cześć bogów stwarzających świat i podtrzymujących jego istnienie (Ra, Baal). Psalmista piszący ten utwór w czasach po wygnaniu głęboko […]

Droga do Emaus. Historia ucieczki przemienionej w drogę nadziei

Dzisiejsza Ewangelia dotyczy pierwszego spotkania z uczniami idącymi do Emaus. Wysłuchamy jednego z najpiękniejszych literacko opowiadań Nowego Testamentu. Historia drogi do Emaus to historia ucieczki przemienionej w drogę nadziei. Ucieczka Wszystko działo się „tego samego dnia”, czyli w dzień zmartwychwstania. A jednak w uczniach wędrujących do Emaus nie ma radości. Uderza ich smutek. Płakali nad […]

Trzy pokusy Jezusa. Zmagasz się z nimi także dziś. Sprawdź jak je pokonać!

Często kuszenie Jezusa mylimy z modlitwą Jezusa w Ogrójcu, tuż przed Jego męką. Tymczasem kuszenie następuje na samym początku publicznej działalności Jezusa. Święty Mateusz umiejscawia ją w 4 rozdziale swojej Ewangelii. To nie przypadek. Przecież wcześniej Jan rozpoznał w Nim właśnie Mesjasza, który gładzi grzech świata. Bycie kuszonym to pierwsze zadanie Jezusa: usłyszymy, że Duch […]

Świadectwo św. Szczepana

Święty Augustyn pisał, że tak jak Rzym szczyci się swym męczennikiem św. Wawrzyńcem, tak św. Szczepan jest chlubą Jerozolimy. To absolutny „numer jeden”, bo nie tylko oddał swoje życie dla Jezusa, ale stał się także pierwszym męczennikiem Kościoła. Czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje jego męczeństwo. Cuda i proces Szczepan działał wielkie znaki pośród ludu. Nie […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę