Świadectwo św. Szczepana

Święty Augustyn pisał, że tak jak Rzym szczyci się swym męczennikiem św. Wawrzyńcem, tak św. Szczepan jest chlubą Jerozolimy. To absolutny „numer jeden”, bo nie tylko oddał swoje życie dla Jezusa, ale stał się także pierwszym męczennikiem Kościoła. Czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje jego męczeństwo. Cuda i proces Szczepan działał wielkie znaki pośród ludu. Nie […]

Tajemnicza „katalyma”. Gdzie urodził się Jezus?

Gdzie urodził się Jezus? Św. Łukasz nie podaje nam szczegółów, które pomogłyby to zrozumieć. Nie jesteśmy pewni, czym była katalyma, w której zabrakło miejsca dla Jezusa, Maryi i Józefa. Greckie słowo katalyma, którego w Septuagincie użyto jako tłumaczenie pięciu różnych terminów hebrajskich, sprawia sporo problemów. Może oznaczać: Przy określeniu gdzie narodził się Jezus, proponuje się […]

Tego spisu ludności nie ma w rzymskich dokumentach! Na jaki spis udali się Maryja i Józef?

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z […]

Dlaczego po śmierci nie będzie już instytucji małżeństwa?

Jak będzie wyglądać życie po śmierci? We fragmencie Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 20, 27-38) błąd saduceuszów polega na tym, że wyobrażają sobie zmartwychwstanie jako powrót do starego ziemskiego życia. Jezus zwraca uwagę na fakt, że nasze życie po życiu będzie absolutnie różne od tego, które prowadzimy teraz (👁 1 Kor 15,50). Czyją żoną będzie […]

Chrystus i Zacheusz. Opowieść o miłosierdziu Boga i człowieka

Zacheusz – jego imię po hebrajsku znaczy czysty. Takim jest w oczach Jezusa. On nie dzieli świata na czystych i nieczystych, jak faryzeusze. Ci ostatni uważali zwierzchnika celników za potępionego za życia, bo nie był w stanie wynagrodzić za krzywdy, które wyrządził. Jezus widzi w nim to, czego nie widzą inni. Dla Niego Zacheusz jest […]

Pismo Święte, w którym można notować i… rysować. Pierwsze wydanie Biblii do kreatywnego rozważania Słowa

W związku z coraz większą popularnością metody Bible Journaling i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników szukających takiego wydania, w którym można by kreatywnie rozważać słowo Boże, Edycja Świętego Pawła przygotowała zupełnie nową, zaskakującą odsłonę Pisma Świętego. Bible Journaling jest kolejną propozycją sposobu czytania, interpretowania i rozważania treści Biblii. Wyróżnikami tej metody są twórczość, kreatywność i pomysłowość. […]

Zdrada małżeńska i brak reakcji otoczenia. Biblijna historia Batszeby

Miała na imię Batszeba. Była wnuczką Achitofela z Gilo, jednego z najbardziej szanowanych dowódców i wieloletniego doradcy króla Dawida, córką jego syna Eliama (1 Krn 3,5 Ammiela) doborowego żołnierza króla Dawida, i żoną Uriasza Chetyty, wspaniałego wojownika króla Dawida (zob. 2 Sm 11,3; 2 Sm 23,34b, 2 Sm 15,12; 2 Sm 23,39). Trudno więc przypuszczać, […]

Czy zakazanym owocem w Raju było jabłko? A może… figa?

Naszą wyobraźnię kształtują obrazy. W sposób najzupełniej oczywisty kojarzymy zakazany owoc, który zerwała Ewa, z jabłkiem. Król Władysław Jagiełło, nawrócony z pogaństwa, manifestował nawet swą chrześcijańską pobożność między innymi wielką awersją do jabłek, których nie jadał w ramach pokuty (w rzeczywistości miał po nich problemy z żołądkiem, ale dorobił do tego pobożną ideologię!). Tymczasem oryginalny […]

Przyjaźń między teściową i synową? To możliwe! Zainspiruj się Rut i Noemi

Przeczytajmy fragment, żeby mniej więcej przypomnieć sobie klimat tej pięknej księgi: W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona – Noemi, jego dwaj synowie – Machlon i Kilion. […]

Marność nad marnościami, czyli Bóg w świecie absurdu

Wszystko marność Marność nad marnościami, wszystko jest marnością – mówi tajemniczy mędrzec. Marnością jest praca, której owoce będzie zbierał ktoś inny. Marnością jest mądrość, która zamiast zrozumienia pomnaża wciąż pytania. Marnością jest i życie, które nieuchronnie zmierza do śmierci. Dni człowieka układają się czasem w pasmo cierpień, zajęcia zamieniają się w utrapienie, nawet noc nie […]

Dialog Jezusa z uczonym w Piśmie w relacjach Ewangelistów. Czym różnią się ich wersje?

1. Kontekst rozmowy U Marka i Mateusza do rozmowy dochodzi w Jerozolimie, w Świątyni, na kilka dni przed męką Jezusa. Marek podkreśla, że uczony w Piśmie był pod wrażeniem odpowiedzi Jezusa na pytanie o kwestię zmartwychwstania (👁 Mk 12,18–27). Mateusz precyzuje, że był jednym z faryzeuszy, którzy usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, udowadniając na podstawie […]

Przewodnik dla głoszących według św. Łukasza

Siedemdziesięciu dwóch W wielu rękopisach zamiast siedemdziesięciu dwóch pojawia się liczba siedemdziesięciu. W Ewangelii Łukasza to obraz Kościoła obejmującego rozszerzające się stopniowo kręgi: od Jezusa, przez dwunastu Apostołów, do siedemdziesięciu dwóch, którzy symbolizują wszystkich. Liczba nawiązuje do siedemdziesięciu starszych ludu, pomocników Mojżesza natchnionych duchem proroctwa (👁 Lb 11,24–25) lub do tablic narodów (👁 Rdz 10,2–31). […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę