Przyjaźń między teściową i synową? To możliwe! Zainspiruj się Rut i Noemi

Przeczytajmy fragment, żeby mniej więcej przypomnieć sobie klimat tej pięknej księgi: W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona – Noemi, jego dwaj synowie – Machlon i Kilion. […]

Marność nad marnościami, czyli Bóg w świecie absurdu

Wszystko marność Marność nad marnościami, wszystko jest marnością – mówi tajemniczy mędrzec. Marnością jest praca, której owoce będzie zbierał ktoś inny. Marnością jest mądrość, która zamiast zrozumienia pomnaża wciąż pytania. Marnością jest i życie, które nieuchronnie zmierza do śmierci. Dni człowieka układają się czasem w pasmo cierpień, zajęcia zamieniają się w utrapienie, nawet noc nie […]

Dialog Jezusa z uczonym w Piśmie w relacjach Ewangelistów. Czym różnią się ich wersje?

1. Kontekst rozmowy U Marka i Mateusza do rozmowy dochodzi w Jerozolimie, w Świątyni, na kilka dni przed męką Jezusa. Marek podkreśla, że uczony w Piśmie był pod wrażeniem odpowiedzi Jezusa na pytanie o kwestię zmartwychwstania (👁 Mk 12,18–27). Mateusz precyzuje, że był jednym z faryzeuszy, którzy usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, udowadniając na podstawie […]

Przewodnik dla głoszących według św. Łukasza

Siedemdziesięciu dwóch W wielu rękopisach zamiast siedemdziesięciu dwóch pojawia się liczba siedemdziesięciu. W Ewangelii Łukasza to obraz Kościoła obejmującego rozszerzające się stopniowo kręgi: od Jezusa, przez dwunastu Apostołów, do siedemdziesięciu dwóch, którzy symbolizują wszystkich. Liczba nawiązuje do siedemdziesięciu starszych ludu, pomocników Mojżesza natchnionych duchem proroctwa (👁 Lb 11,24–25) lub do tablic narodów (👁 Rdz 10,2–31). […]

Wolność kontra powołanie. Lekcja od św. Pawła

Krucha wolność Ku wolności wyswobodził nas Chrystus – pisze Paweł do Galatów. W wolności trzeba jednak trwać i wytrwać, bo to jeden z tych darów, które są najbardziej zagrożone w naszym chrześcijańskim życiu. Galaci narazili swoją wolność w Chrystusie, wracając do przestrzegania Prawa żydowskiego. W Liście do Rzymian Paweł stwierdza, że zagrożeniem dla naszej wolności […]

„A nadzieja zawieść nie może!” Praktyczna obecność Trójcy Świętej wg św. Pawła

We fragmencie Listu do Rzymian (Rz 5,1–5) słyszymy, na czym polega praktyczna obecność Trójcy Świętej i jej działanie w wierzącym. Zwróćmy uwagę na kilka cech opisujących człowieka, który doświadczył pojednania z Bogiem, tzn. przyjął łaskę usprawiedliwienia: to przede wszystkim pokój i nadzieja. Płyną one z doświadczenia miłości Boga poprzez Ducha Świętego, który przebywa w sercu […]

Nie tylko Pocieszyciel. Co oznacza słowo „Paraklet”?

Ten, który zachęca Parakletos. Imię Ducha oznacza Pocieszyciela nie w sensie, w jakim ktoś pociesza nas emocjonalnie, kiedy płaczemy lub przeżywam ból straty. Paraklet to ten, który zachęca (gr. parakaleo) do wytrwałości w chwili próby, do tego, abyśmy nie ustali w drodze wiary, nie stracili pokoju serca, czyli pewności, że Zmartwychwstały żyje i jest z […]

Absolutna nowość w relacji z Bogiem! W oczekiwaniu na Ducha Świętego

Powoli zmierzamy w kierunku przekazania daru Ducha Świętego: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś […]

Jezus odchodzi ale połączenie z Nim zostaje. W oczekiwaniu na Ducha Świętego

Nawet jeśli Jezus odchodzi, wspólnota pozostaje z Nim złączona, tak, jak gałązki i krzew są dogłębnie złączone między sobą. Warunkiem bycia gałązką w krzewie jest przynoszenie owocu, to jednak wymaga procesu oczyszczenia. Oczyszczenie jednak nie jest celem samym w sobie, ale uzdolnieniem do przynoszenia „większego owocu”, którym jest świadectwo o miłości Boga i Jego darze […]

Miał objawić się w chwale całemu światu! W oczekiwaniu na Ducha Świętego

Zapowiadając swoje odejście, Jezus objawił się uczniom jako Droga, Prawda i Życie. To znaczy, że jest jedynym pośrednikiem zbawienia i zjednoczenia z Ojcem. On, jako jedyny pokazuje Ojca, pokazuje plan Boga wobec człowieka, uzdalnia do wejścia w nową relację, więź z Bogiem. Wiara, do której Jezus zaprasza uczniów nie jest czymś abstrakcyjnym czy nieracjonalnym. Dlaczego […]

Wniebowstąpienie. Koniec, który jest początkiem

Po raz drugi usłyszymy opis Wniebowstąpienia zapisany przez Łukasza. To pożegnanie Jezusa z uczniami. Zwróćmy również uwagę na odniesienie się do proroctw oraz zapowiedź zesłania Ducha Świętego. Godny uwagi jest również inny szczegół: w Jerozolimie, w miejscu, do którego zmierza Ewangelia Łukasza i sam Jezus, rozpoczyna się nowa historia. Apostołowie mają pozostać w mieście, ale […]

Dlaczego przykazanie o miłości jest – według Jezusa – nowe?

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę