Nasze projekty
św. Szczepan

Świadectwo św. Szczepana

To pierwsze męczeństwo w historii Kościoła. Męczeńską śmierć św. Szczepana św. Łukasz opisuje na podobieństwo męczeństwa Jezusa Chrystusa. Tak jak Mistrz, powierzył Bogu swego ducha i przebaczył prześladowcom.

Reklama

Święty Augustyn pisał, że tak jak Rzym szczyci się swym męczennikiem św. Wawrzyńcem, tak św. Szczepan jest chlubą Jerozolimy. To absolutny „numer jeden”, bo nie tylko oddał swoje życie dla Jezusa, ale stał się także pierwszym męczennikiem Kościoła. Czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje jego męczeństwo.

Cuda i proces

Szczepan działał wielkie znaki pośród ludu. Nie mogli tego znieść jego przeciwnicy należący do synagogi, gdyż dzięki życiu i nauczaniu Szczepana Żydzi zaczynali wierzyć w Jezusa. Wytaczają zatem sfingowany proces. Lecz i to za mało, aby pokonać Szczepana, który przemawia pod natchnieniem Ducha • Zgodnie z zapowiedzią Jezusa jego słowom wypowiadanym pod natchnieniem Ducha nie są w stanie przeciwstawić się jego oponenci (👁 Łk 21,15).

ZOBACZ: Męczeństwo św. Szczepana. O czym przypomina nam drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

Reklama

Wizja św. Szczepana

Szczepan, choć stoi przed Sanhedrynem, spogląda w niebo, gdzie – podobnie do Ezechiela – widzi chwałę Bożą (👁 Ez 9,3; Ez 10,19) i Chrystusa po Bożej prawicy jako uznanego przez Ojca, wywyższonego Mesjasza (Dz 7,55). Chrystus nie siedzi, w przeciwieństwie do podobnej wizji w Ewangelii wg św. Łukasza (👁 Łk 22,69), ale stoi. Jest gotów do działania: powstaje, aby osądzić sądzących Szczepana, zaświadcza na jego korzyść lub zamierza mu przyjść z pomocą • Tytuł Syna Człowieczego to wyraźne odniesienie do tego, jak opisywał się sam Pan, i nawiązanie do chwalebnej wizji Syna Człowieczego z Księgi Daniela (👁 Dn 7,13). Wypełniają się proroctwa. W wizji Szczepana Chrystus otrzymuje od Ojca nagrodę zapowiedzianą przez proroka Daniela. To prawdziwy Mesjasz.

Ukamienowanie

Zwycięża ślepa nienawiść. Przeciwnicy zatykają sobie uszy, nie chcą słuchać. Nie mogąc znieść słów, które Bóg wkłada w jego usta, wyprowadzają go za miasto i kamienują. W Starym Testamencie ukamienowanie stosowano jako karę za przestępstwa, takie jak kult obcych bogów, składanie ofiar z dzieci, prorokowanie w imię obcych bóstw, wróżbiarstwo, bluźnierstwo, naruszenie szabatu, cudzołóstwo. Późniejsze teksty rabinackie mówią o ukamienowaniu przez świadków. Kamienowanie było również losem proroków (👁 2 Krn 24,21). Fakt, że dokonuje się go za miastem i bez wyroku, sugeruje, że jest bezprawne. To lincz, nie prawomocna kara. Szczepan modli się, przebaczając w chwili śmierci swym prześladowcom.

Szczepan – podobny do Jezusa

Łukasz opisał śmierć Szczepana na podobieństwo męki samego Jezusa (zrelacjonował ją w Ewangelii). Odpowiedzią na głoszoną przez Jezusa Ewangelię był pełen fałszywych oskarżeń proces przed Sanhedrynem, w którym skazano Go na krzyż. Cierpiąc karę straszliwej śmierci, Jezus nie zrezygnował z misji Dobrego Pasterza i modlił się za oprawców: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (👁 Łk 23,24). Jego ostatnie słowa to wołanie ufności skierowane do Ojca: w Twoje ręce powierzam ducha mojego (👁 Łk 23,46). Szczepan przyjmuje modlitwę Jezusa za swoją, kierując ją do Niego samego: Panie Jezu, przyjmij ducha mego!

Reklama

CZYTAJ: Dzisiaj w Betlejem. A co potem?

Szkoła uczniów Jezusa

Od Szczepana bierze swój początek długi orszak męczenników, ludzi, którzy dla miłości Jezusa wzgardzili własnym życiem. Czy podobieństwo pomiędzy dwoma opisami męki to tylko zabieg literacki zastosowany przez Łukasza? Nie, odkryć w nim można głęboką i poruszającą wizję męczeństwa Kościoła pierwszych wieków. Męczennik to ktoś, kto w całym swym życiu tak wiernie upodabnia się do Jezusa, że staje się Jego ikoną. Kiedy cierpi i umiera męczennik, cierpi i umiera sam Chrystus. Życie męczennika podobnie jak życie Jezusa staje się znakiem sprzeciwu. Jego śmierć nie jest przegraną, lecz tak jak śmierć Zbawiciela rodzi nowe życie.

Przy śmierci Szczepana był obecny Szaweł

Przy śmierci Szczepana obecny był Szaweł, przyszły św. Paweł, apostoł Jezusa i ewangelizator niemal całego ówcześnie znanego cywilizowanego świata (👁 Dz 7,58). Nazwany młodzieńcem, mógł mieć wówczas około 25–30 lat. Był zapewne znany prześladowcom Szczepana, a przy tym mógł należeć do Synagogi Wyzwoleńców i Cylicyjczyków. Śmierć i wizja Szczepana zaczynają pracować w sercu Szawła. Bóg będzie prowadził go do jego własnego spotkania ze Zmartwychwstałym pod Damaszkiem.

Reklama

Fragment analizy biblijnej pochodzi z książki „Jutro Święto” autorstwa ks. Przemysława Śliwińskiego i ks. Marcina Kowalskiego


Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę