Św. Józef poprosił s. Faustynę o odmawianie pewnej modlitwy. „Obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę”

„Czuję Jego szczególną opiekę” Święty Józef zażądał, abym miała do niego nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz „Pomnij…”. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną […]

Modlitwa za Papieża

Boże Wszechmogący, który ustanowiłeś papieża Franciszka widzialną głową Kościoła świętego, otaczaj zawsze następcę św. Piotra swoją łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się, Boże, nad nim za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych oraz dozwól, […]

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Nieba, módl się za nami.Święty Aniele, sługo Boży,Święty Aniele, stróżu mój,Święty […]

„Moje Westerplatte”. Modlitewna etiuda dla hejtowanych

Westerplatte – to tu – na najdalej wysuniętej placówce, toczy się codzienny bój o uśmiech wiary, nadziei i miłości – nasz i kolejnych pokoleń, a także o prawdę – niezależną od punktu widzenia, aktualnie panującej mody, lansowanej ideologii i liczby lajków i udostępnień.  Utwór „Moje Westerplatte” powstał w ramach projektu pt. „Uratowany przez Miłość”. W […]

Dzień Kobiet ze św. Ritą [TRANSMISJA MSZY ŚW.]

Msza św. będzie sprawowana przez o. Marka Donaja OSA, w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przy ul. Augustiańskiej 7 w Krakowie.  Uroczysta Msza św. w Dniu Kobiet będzie mieć wyjątkową oprawę muzyczną, przygotowaną przez dzieci z przedszkola Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie. Najmłodsi, których modlitwa jest szczególnie miła Bogu i ma wielką moc, w procesji z […]

„Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą”. Modlitwa rodziców za dzieci

Nie niosę Ci modłów długich, o Boże. Nie ślę westchnień licznych…Nie biję niskich pokłonów, nie składam ofiary bogatej ku czci Twej i chwale.Nie pragnę wkraść się w Twą możną łaskę, nie zabiegam o dostojne dary.Myśli moje nie mają skrzydeł, które by pieśń niosły w niebiosa.Wyrazy moje nie mają barwy ani woni, ani kwiatów.Znużony jestem i […]

Dzień Kobiet ze św. Ritą. Wyślij swoją intencję!

Zachęcamy do wysyłania intencji Mszy świętej (formularz znajduje się na końcu artykułu), która będzie sprawowana w środę, 8 marca o godz. 15.15 przez o. Marka Donaja OSA, w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przy ul. Augustiańskiej 7 w Krakowie. W tym miejscu, każdego 22. dnia miesiąca odprawiana jest  msza św. odpustowa, poprzedzona nabożeństwem z odczytaniem […]

Litania do św. Kazimierza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami.Święty Kazimierzu,Lilio czystości,Pochodnio gorejąca w domu Bożym,Patronie Litwy i […]

Modlitwa w intencji powołań. Jej autorem jest Benedykt XVI

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa […]

Modlitwa św. Jana Pawła II za osoby konsekrowane

Maryjo, wizerunku Kościoła-Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie „zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” – wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości. Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić […]

Modlitwa codzienna za wstawiennictwem św. Jana Bosko

Księże Bosko,od najmłodszych lat z wiarą odpowiadałeś na Boży głos,każdego dnia coraz bardziej poznając swoje powołanie oraz miejsce w społeczeństwie i Kościele.Chociaż nieobce były Ci trud i przeciwności,zawsze z dobrocią i życzliwościąpodchodziłeś do każdego człowieka. Uproś nam u Ojca w niebiełaskę pogodnej i pełnej miłości postawy na co dzień.Pragniemy, tak jak ty, nasze życie powierzać […]

Modlitwa małżonków

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach.Spraw, abyśmy się wzajemnie miłowali, miłością czystą i ofiarną, pełną poświęcenia i wzajemnej służby na co dzień. Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre, abyśmy mogli sobie zaświadczyć, że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości, że należymy do siebie […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę