MODLITWA

Litania do Boga Ojca

Jest w Kielcach taki Zakład Leczniczy, prowadzony przez siostry zakonne, w którym znajduje się Kaplica z niezwykłym obrazem Boga Ojca. Niezwykłym, ponieważ owianym sławą wielu wysłuchanych modlitw oraz znalezionym w niezwykłych okolicznościach. W tym miejscu zrodziła się również niezwykła Litania do Boga Ojca, którą warto się pomodlić uwielbiając Najlepszego Ojca każdego z nas.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie – przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wolę zjednoczoną z Twoją wolą racz nam dać, Boże, Ojcze.

Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze – racz nam dać, Boże, Ojcze

Wytrwanie do końca przy Tobie – racz nam dać, Boże, Ojcze

Gorliwość o zbawienie innych dusz – racz nam dać, Boże, Ojcze

Pokorę prawdziwej mądrości – racz nam dać, Boże, Ojcze

Umiłowanie czystości – racz nam dać, Boże, Ojcze

Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.


Tekst Litanii pochodzi ze strony Zakładu Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sług Jezusa >> Łaskami słynący obraz Boga Ojca znajduje się tam w niewielkiej kaplicy. 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Być jak Ojciec. Wspierać, budować i kochać.

Ojcostwo to dawanie życia. Nie tylko fizycznego.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Łk 6, 36

 

POMYŚL: Nie da się uciec od naszej biologii, także czytając Biblię. Jesteśmy ssakami, wychowujemy się przez naśladowanie. Bywa tak, że wzorce, jakimi się karmimy, są dobre, ale może się zdarzyć, że będą kompletnie słabe. Dojrzewając, wciąż się uczymy, kogo i w jaki sposób naśladować. Nie uciekniemy od tego, takimi nas chciał i stworzył Bóg, pragnąc, byśmy naśladowali Go jako Ojca i to na dodatek Ojca Miłosiernego. Ojcostwo to dawanie życia innym – nie tylko tego fizycznego. To także wspieranie, budowanie innych, nieustanne przebaczanie, miłość nieprzyjaciół. To krótkie zdanie z Łukaszowej Ewangelii, jest przepisem na wiarę i szczęśliwe życie. Wszyscy, nie zawsze wprost i świadomie, tęsknią za miłosierdziem. I my możemy je im dać.

o. Jacek Szymczak OP

 

MÓDL SIĘ: Spraw Panie, abym zawsze okazywał miłość, wsparcie, przebaczenie swoim nieprzyjaciołom. Daj mi łaskę, abym coraz bardziej stawał się ojcem dla moich braci.

 

DZIAŁAJ:
W jaki sposób traktuję swoich nieprzyjaciół?
Czy podejmuję próbę przebaczenia?
Z czego wynika moja nieprzyjaźń?
A może trudne relacje to skutek moich słabości?
W jaki sposób nad sobą pracuję?
Czy rozwijam w sobie gen duchowego ojcostwa?

 


 

Fragment pochodzi z modlitewnika “Weź i się módl” – duchowego przewodnika, z którym każdego dnia łatwiej jest modlić się i koncentrować na Słowie Bożym.

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap