Nasze projekty
Reklama
FOT. na podstawie http://bogojciec.zolkielce.pl/

Litania do Boga Ojca

Jest w Kielcach taki Zakład Leczniczy, prowadzony przez siostry zakonne, w którym znajduje się Kaplica z niezwykłym obrazem Boga Ojca. Niezwykłym, ponieważ owianym sławą wielu wysłuchanych modlitw oraz znalezionym w niezwykłych okolicznościach. W tym miejscu zrodziła się również niezwykła Litania do Boga Ojca, którą warto się pomodlić uwielbiając Najlepszego Ojca każdego z nas.

Reklama

Litania do Boga Ojca to piękna modlitwa, która kieruje uwagę w całości na 1 Osobę Trójcy Świętej – Boga Ojca.

Litania do Boga Ojca

Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje – przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości – przyjm uwielbienie nasze

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami

Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca – zachowaj nas, Boże, Ojcze
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa – zachowaj nas, Boże, Ojcze
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego – zachowaj nas, Boże, Ojcze
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją – zachowaj nas, Boże, Ojcze
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie – zachowaj nas, Boże, Ojcze
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności – zachowaj nas, Boże, Ojcze

Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą racz nam dać, Boże, Ojcze.
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze – racz nam dać, Boże, Ojcze
Wytrwanie do końca przy Tobie – racz nam dać, Boże, Ojcze
Gorliwość o zbawienie innych dusz – racz nam dać, Boże, Ojcze
Pokorę prawdziwej mądrości – racz nam dać, Boże, Ojcze
Umiłowanie czystości – racz nam dać, Boże, Ojcze
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.


Tekst Litanii pochodzi ze strony Zakładu Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sług Jezusa >> Łaskami słynący obraz Boga Ojca znajduje się tam w niewielkiej kaplicy. 

Tekst pierwotnie opublikowany 23 czerwca 2020

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę