Nasze projekty

45 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Kościoła. To więcej niż pół roku temu

Jak wynika z nowego sondażu, 45 procent Polaków dobrze ocenia działalność Kościoła katolickiego, natomiast źle - 41 procent. W porównaniu z badaniem sprzed pół roku, przybyło pozytywnych ocen.

fot. Cathopic

Jak precyzuje CBOS, wprawdzie opinie o Kościele katolickim są nadal bardzo zróżnicowane, jednak obecnie te pozytywne minimalnie się umocniły (45%, wzrost o 2 punkty procentowe) i przeważają nad negatywnymi, których aktualne jest mniej niż pół roku temu (41%, spadek o 5 punktów).

Jak wyglądają wyniki w podziale na różne grupy?

Poza osobami zaangażowanymi w praktyki religijne, zwłaszcza uczestniczące w nich kilka razy w tygodniu, pozytywnymi opiniami o Kościele najbardziej wyróżniają się zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, ankietowani, którzy deklarują poglądy prawicowe, najstarsi badani (65+), osoby z wykształceniem podstawowym, o niskich dochodach per capita (od 1000 zł do 1499 zł) oraz mieszkańcy wsi.

Oprócz osób niezaangażowanych religijnie, negatywnie o Kościele wyrażają się najczęściej potencjalni wyborcy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej (w mniejszym stopniu także Polski 2050), osoby o lewicowej orientacji politycznej, mieszkańcy największych miast, najlepiej wykształceni oraz badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach w przeliczeniu na osobę.

Reklama

W przypadku wyborców PiS (wraz z Solidarną Polską), pozytywnie o Kościele wyraża się 81 proc. ankietowanych, źle – 12 proc. Jeśli chodzi o zwolenników Koalicji Obywatelskiej, dobrze ocenia Kościół 13 proc. a źle 84 proc.

Elektorat ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni – dobre oceny Kościołowi wystawia 22 proc., złe 60 proc. a aż 18 proc. nie ma ugruntowanego zdania na ten temat.

W przypadku Konfederacji dobrze ocenia Kościół w Polsce 38 proc. respondentów, a źle 50 proc. Wśród zwolenników Lewicy – 2 proc. ocenia Kościół dobrze, a źle – 93 proc. CBOS zaznacza jednak, że uzyskał niewielką liczebność tych ostatnich dwóch elektoratów w próbie badawczej.

Reklama

W badaniu uwzględniono również ocenę innych instytucji

Wśród niezdecydowanych, na kogo głosować, 41 proc. ankietowanych wyraża się o Kościele pozytywnie, negatywnie zaś – 37 proc. Aż 22 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

W badaniu uwzględniono także ocenę działalności kilkunastu innych instytucji, m.in. parlamentu, prezydenta, władz samorządowych, Trybunału Konstytucyjnego, RPO, NIK, policji i wojska.

Badanie przeprowadzono w dniach od 6 do 16 września na próbie liczącej 1218 pełnoletnich osób.

Reklama

kh/KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę