Gog i Magog

Symboliczne określenie narodów wrogich Bogu

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Gog w Księdze Ezechiela jest apokaliptyczną postacią przybywającą z północy, władcą krainy Meszek i Tubal, która niszczy Izraela, ale potem sama zostaje pokonana przez Boga.

 

Według 20 rozdziału Apokalipsy św. Jana Gog i Magog pojawią się, kiedy po tysiącletnim panowaniu Chrystusa i wybranych, Szatan wyjdzie z więzienia „na przepustkę” i będzie chciał nakłonić narody do ataku na Święte Miasto. Gog i Magog będą rzekomo reprezentować tę koalicję nieprzyjacielskich narodów, przepuszczających szturm na Nowe Jeruzalem, ale ostatecznie zostaną rozbici przez Boga, bo co jakiś tam Gog i Magog mogą zdziałać przeciwko mocy Bożej.

 

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Jeruzalem nowe

Nadprzyrodzone miasto zstępujące z Nieba (Ap 21, 10)

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Nowe Jeruzalem według symbolicznego opisu zawartego w Apokalipsie, ma kształt gigantycznego sześcianu (kostki Rubika), którego każdy bok liczy dwanaście tysięcy stadiów długości, czyli ok. dwa tysiące kilometrów (Ap 21,16). Rzecz jasna tak niesamowicie duże Miasto nie może pochodzić z tego świata.

 

Fundament Świętego Miasta składa się z 12 warstw, a każdą zdobi inny rodzaj drogocennych kamieni. Są to kolejno: jaspis, szafir, chalcedon, szmaragd, sardoniks, krwawnik, chryzolit, beryl, topaz, chryzopraz, hiacynt i ametyst. Taki układ nawiązuje do kamieni znajdujących się na pektorale arcykapłana, które miały symbolizować 12 plemion Izraela. Tu na poszczególnych warstwach wypisane są imiona 12 apostołów.

 

Według Apokalipsy św. Jana Niebiańską Jerozolimę otacza mur z jaspisu wysokości 144 łokci (a zatem siedemdziesięciometrowy), w którym znajduje się dwanaście otwartych szeroko bram, po trzy z każdej strony (Ap 21,17-18). Są one przeznaczone dla ludzi, którzy przyjdą ze wszystkich stron świata. (Ap 21,12.13). Na bramach wypisane są imiona dwunastu pokoleń synów Izraela. Każda brama zrobiona jest z jednej perły, symbolu jedności, czystości, piękna i kosztowności (Ap 21,21). Przy każdej bramie stoi anioł, który czuwa nad wybranymi, wchodzącymi do miasta i zapobiega, aby nic nieczystego nie wśliznęło się wraz z nimi (Ap 21, 12.27). Bramy te nie są nigdy zamknięte.

 

Samo miasto zbudowane jest z czystego jak kryształ złota. Przez środek przepływa (biorąca swój początek u Tronu Boga) rzeka życia. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką rośnie zaś drzewo życia rodzące dwanaście owoców. Nowa Jerozolima nie potrzebuje słońca ani żadnego oświetlenia, bo wystarczy blask chwały Bożej (Ap 22,5). Miasto jest również pozbawione świątyni, bo nie potrzeba jej w miejscu, gdzie przebywa Bóg oraz Baranek (Ap 21, 22).

 

Niebiańska Jerozolima jest wieczną ojczyzną dla chrześcijan, którzy życie na ziemi powinni traktować jako permanentny stan pielgrzymowania do tego świętego Miasta w Niebie.

 

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap