Abaddon

W Starym Testamencie słowo „abaddon” (hebr. awadon – zniszczenie, zatracenie) jest synonimem Szeolu (por. Hi 26,6 Hi 28,22 Ps 26,6 Ps 88,12 Prz 15,11 Prz 27,20), czyli krainy zmarłych. Abaddon nazwany został w Apokalipsie „aniołem Czeluści” „imię jego po hebrajsku: Abaddon a w greckim języku ma imię Apollyon” (Ap 9, 11), co możemy odczytywać, że […]

Alfa i Omega

Mówimy czasem o kimś, że jest w jakiejś dziedzinie Alfą i Omegą, to znaczy, że wie na dany temat wszystko, a przynajmniej bardzo dużo i stanowi swego rodzaju autorytet. Niektórzy mają o sobie tak wysokie mniemanie, że sami uważają się za Alfę i Omegę. Alfa to pierwsza, a Omega ostatnia litera greckiego alfabetu. Razem zwrot […]

Aniołowie siedmiu Kościołów

Aniołowie przypisani do siedmiu wspólnot chrześcijańskich: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Jan przebywający w kolonii karnej na wyspie Patmos, otrzymał polecenie, aby pod dyktando Jezusa napisać do nich listy. Treść tych listów zajmuje dwa rozdziały Apokalipsy (Ap 2-3). Trudno rozstrzygać, kogo należy tu rozumieć przez aniołów i w jakiej pozostają oni […]

Antychryst

Bohater takich filmów jak „Omen”, „Dziecko Rosemary”, „Kod Omega” oraz wielu innych horrorów. Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej tajemniczych postaci w Biblii. Słowo antichristos może być tłumaczone jako przeciwny Chrystusowi, ale może też oznaczać podobny do Chrystusa, podszywający się pod Chrystusa. Tradycja chrześcijańska widziała w nim bądź wcielenie samego Szatana (czyli jego ziemskiego […]

Apokalipsa

Greckie słowo „apoklypsis” to po prostu objawienie, odsłonięcie tego co zakryte, zdjęcie zasłony. Dlatego na przykład ujawnienie taśm kompromitujących jakiegoś polityka, moglibyśmy nazwać jego apokalipsą, co zgrabnie łączyłoby oba znaczenia. Jak wiadomo ostatnią księgą Nowego Testamentu jest Apokalipsa św. Jana, czyli inaczej mówiąc Objawienie św. Jana. W tym wypadku tytuł wskazuje również na przynależność tej […]

Armagedon

Potocznie używamy słowa „armagedon” jako synonim kataklizmu, powodującego zagładę całej ludzkości. Amerykański film katastroficzny z 1998, pt. „Armageddon” z Bruce’em Willisem i Benem Affleckiem w rolach głównych opowiada o zagładzie, która ma nadejść ze strony asteroidy. Tymczasem w Biblii Armagedon to symboliczne miejsce ostatecznej, wielkiej bitwy między siłami dobra i zła, kiedy narody ziemi i […]

Babilon wielki

Symboliczne siedlisko zła przeciwstawione Nowemu Jeruzalem (Ap 17-18). Można powiedzieć, że to taki odpowiednik Mordoru. Babilon (ten historyczny) źle się Żydom kojarzył ze względu na niewolę babilońską i bałwochwalstwo Babilończyków. Dla prześladowanych chrześcijan Babilon stał się więc symbolicznym określeniem Rzymu, który był ówczesną stolicą świata (Ap 17-18; 1 P 5, 13). Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

Baranek

Oczywiście Barankiem jest Jezus Chrystus. W Ewangelii św. Jana (J 1, 29.36) Jan Chrzciciel nazwał Go Barankiem Bożym (po grecku: ho amnos Theou). W Apokalipsie św. Jana słowo Baranek (to arnion) na oznaczenie Chrystusa pojawia się zaś aż 29. Użycie dwóch różnych greckich terminów według niektórych świadczy o tym, że utwory te napisały różne osoby. […]

Bestia z morza

Określenie odnoszące się w Apokalipsie św. Jana do Antychrysta. Bestia, której liczba wynosi 666 jest dziwacznym zwierzęciem, będącym hybrydą leoparda, niedźwiedzia i lwa, oraz mającym dziesięć rogów z diademami i siedem głów, na których są wypisane bluźniercze imiona (Ap 13, 1-10). Reprezentuje ona interesy Smoka i walczy w jego imieniu. Najpierw wychodzi z morza. Wzmianka, […]

Białe szaty

Biel jako barwa niezakłóconego światła i doskonałe połączenie wszystkich kolorów widma, stanowi symbol nieskażonej niewinności, czystości, doskonałości. W Apokalipsie biały kolor szat oznacza zasadniczo przynależność do niebiańskiego porządku.Ubrani są tak aniołowie, Starcy, zbawieni (Ap 4, 4-5; 6,11; 7,9.13.14; 16,15; 19,8) oraz niebiańska armia, która przychodzi z Chrystusem (Ap 19, 14). Możemy uznać, że biała szata […]

Czasze bożego gniewu

Siedem czasz (czyli mis o półkolistym kształcie) zawierających plagi zesłane przez Boga (Ap 16). Św. Jan miał objawienie, w którym siedmiu aniołów wylewało siedem czasz bożego gniewu na wyznawców Antychrysta, po tym jak zabrzmiało siedem trąb. Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

Czterej jeźdźcy

Według Apokalipsy Baranek Boży (a więc sam Jezus Chrystus), otwierając pierwsze cztery z siedmiu pieczęci zwoju w prawicy Boga, zapieczętowanej siedmioma pieczęciami, rozpocznie zagładę znanego nam świata, przyzywając kolejno czterech jeźdźców na białym, czerwonym, czarnym i sinym koniu (Ap 6, 1-8). Apokalipsa wymienia z imienia tylko ostatniego, czwartego jeźdźca. Jest nim Śmierć. Tożsamość pozostałych jeźdźców […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę