Aniołowie siedmiu Kościołów

Podziel się na: Facebook Twitter Email Kopiuj link Aniołowie przypisani do siedmiu wspólnot chrześcijańskich: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Jan przebywający w kolonii karnej na wyspie Patmos, otrzymał polecenie, aby pod dyktando Jezusa napisać do nich listy. Treść tych listów zajmuje dwa rozdziały Apokalipsy (Ap 2-3). Trudno rozstrzygać, kogo należy tu rozumieć przez aniołów i w jakiej pozostają oni relacji do siedmiu […]

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Aniołowie przypisani do siedmiu wspólnot chrześcijańskich: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Jan przebywający w kolonii karnej na wyspie Patmos, otrzymał polecenie, aby pod dyktando Jezusa napisać do nich listy.

 

Treść tych listów zajmuje dwa rozdziały Apokalipsy (Ap 2-3). Trudno rozstrzygać, kogo należy tu rozumieć przez aniołów i w jakiej pozostają oni relacji do siedmiu Kościołów. Jedni twierdzą, że chodzi o niebiańskie istoty będące aniołami stróżami lokalnych wspólnot. Trudno jednak wówczas wyjaśnić słowa nagany, upomnienia i ostrzeżenia adresowane do części z nich. Czy anioł mógł być wzywany na dywanik i ponosić odpowiedzialność za złe postępowanie ludzi w powierzonym mu Kościele? Poza tym, czy Jezus potrzebowałby człowieka, aby za jego pośrednictwem komunikować coś aniołom i to na dodatek poprzez listy? Jest to poważny argument przemawiający za rozumieniem słowa “anioł” w sensie przenośnym.

 

Niewykluczone, że chodzi o zwierzchników tych siedmiu Kościołów, czyli po prostu o ich biskupów. A zatem w świetle Apokalipsy Chrystus sprawuje władzę nad lokalnymi Kościołami przez swoich pełnomocników, to znaczy biskupów, którzy przenośnie zostali nazwani aniołami. Dyktując do nich listy, Chrystus jednych chwali, innym zaś udziela nagany. Na przykład aniołowi Kościoła w Laodycei zarzuca, że jest letni (tzn. ani zimny, ani gorący) i sugeruje, że może go z tego powodu… zwymiotować. Ks. Prof. Ryszard Rubinkieiwcz powiedział kiedyś na wykładzie z Apokalipsy: „Napijcie się letniego piwa, a zrozumiecie”.

 

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Antychryst

Podziel się na: Facebook Twitter Email Kopiuj link Bohater takich filmów jak „Omen”, „Dziecko Rosemary”, „Kod Omega” oraz wielu innych horrorów. Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej tajemniczych postaci w Biblii. Słowo antichristos może być tłumaczone jako przeciwny Chrystusowi, ale może też oznaczać podobny do Chrystusa, podszywający się pod Chrystusa. Tradycja chrześcijańska widziała w nim bądź wcielenie samego Szatana (czyli jego ziemskiego syna […]

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Bohater takich filmów jak „Omen”, „Dziecko Rosemary”, „Kod Omega” oraz wielu innych horrorów.

 

Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej tajemniczych postaci w Biblii. Słowo antichristos może być tłumaczone jako przeciwny Chrystusowi, ale może też oznaczać podobny do Chrystusa, podszywający się pod Chrystusa. Tradycja chrześcijańska widziała w nim bądź wcielenie samego Szatana (czyli jego ziemskiego syna analogicznie do Syna Bożego, byłby to więc Szatan, który pojawi się w ludzkiej postaci), bądź człowieka, przez którego działa „władca tego świata”.

 

W każdym razie przynależność Antychrysta do obozu Szatana nie budzi wątpliwości. Antychryst to fałszywy „Chrystus” realizujący plany Szatana. Na słynnym fresku Luki Signorellego z katedry w Orvieto Antychryst wygląda dokładnie tak, jak na tradycyjnych wizerunkach Zbawiciel. W pierwszej chwili można się nawet pomylić. Do jego ucha szepcze Szatan. Te dwie postaci są ze sobą ściśle połączone. Lewa ręka Antychrysta sprawia wrażenie przedłużenia ręki Szatana. Antychryst często bywał przedstawiany właśnie jako szatańska parodia Zbawiciela. Fresk zaś ukazuje go wprost jako marionetkę Szatana.

 

O pojawieniu się Antychrysta w czasach ostatecznych wspomina św. Jan w swoich listach ( 1 J 2,18). Św. Paweł, choć nie używa słowa Antychryst, pisze o „człowieku grzechu i zatracenia, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga (2 Tes 2,3-4) Jego pojawienie się będzie znakiem zbliżającej się paruzji. Nadejdzie wtedy czas odchodzenia od wiary na niewyobrażalną wcześniej skalę (por. 2 Tes 2,8-10).

 

W Apokalipsie odpowiednikiem Antychrysta jest Bestia, współpracująca z Fałszywym Prorokiem. Na przestrzeni wieków różne osoby nazywano Antychrystem i wiązano z konkretnymi postaciami. Można się natknąć nawet na tak dziwaczne pomysły, że Antychrystem jest książę William, będący rzekomo klonem Jezusa, stworzonym na podstawie krwi z Całunu Turyńskiego. Internet zawiera wiele podobnych spiskowych teorii i absurdalnych hipotez. Prawda o Antychryście pozostaje ciągle tajemnicą, której nie potrafimy zgłębić, ale na pewno warto zachować w dociekaniach nad jego tożsamością umiar i zdrowy rozsądek.

 

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap