Nasze projekty

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Pro-choice czy pro-life? Jaki jest Bóg?

Bóg, który jest pro-choice! Można by powiedzieć, że Bóg jest pro-choice. Dał nam wolną wolę, która oznacza możliwość dokonywania wyboru. Na czym ten wybór polega mówi bardzo dobitnie Księga Powtórzonego Prawa: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc […]

Dlaczego Mojżesz ma rogi?

Ilekroć oprowadzam znajomych po Lublinie, wcielając się w rolę przewodnika-gawędziarza, zachodzę do Kościoła Dominikanów na ulicy Złotej. Oprócz takiej ciekawostki jak dwie ambony, pokazuję pewną figurę w górnej części łukowatego sklepienia nad prezbiterium. Jest to wyrzeźbiona postać starca z długą brodą i równie długimi… rogami. Zadaję wówczas pytanie: „Kto to jest?”. I zazwyczaj słyszę pełne […]

Biblijny potop. Zbrodnia czy ratunek od Boga?

Dość powszechnie mówimy o czymś, co było bardzo dawno, że działo się to w czasach przedpotopowych. Nawet ludzie, którzy nigdy nie zdecydowali się na sięgnięcie po Biblię w celu jej lektury, słyszeli o Potopie (nie tym szwedzkim z XVII wieku z udziałem Kmicica, ale biblijnym), z którego uratowany został Noe i jego rodzina dzięki wybudowanej […]

Biblijne stacje Drogi Krzyżowej. Inne niż te, które dobrze znamy

Nie wszyscy wiedzą, że istnieje nowsza wersja drogi krzyżowej, bardziej oparta na Biblii i rezygnująca z informacji apokryficznych, która zatwierdzona została przez papieża Benedykta XVI w 2007 roku. Nowe stacje i związane z nimi rozważania opracował ks. prof. Gianfranco Ravasi, członek Papieskiej Komisji Biblijnej i późniejszy kardynał, opierając się wyłącznie na Ewangeliach i realizując postulat […]

Archanioł Michał. Pogromca Szatana

Jego imię (po hebrajsku Mi-ka-El) można przetłumaczyć jako „Któż jak Bóg?”. Pochodzenie imienia wiąże się z rozpowszechnioną chrześcijańską legendą o buncie Lucyfera (najpotężniejszego z aniołów) i jego zwolenników. To właśnie wtedy jeden z pomniejszych aniołów miał wystąpił przeciwko buntownikom z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”. Pod tym właśnie hasłem skupili się wokół niego pozostali aniołowie wierni […]

Archanioł Rafał. Anioł, który udawał człowieka

Jego imię (po hebrajsku Rafa-El) można przetłumaczyć jako „Bóg [El] uzdrawia”. Rafał to uzdrowiciel, który mocą Boga dokonuje uzdrowień na duszy i na ciele. Rafał pojawia się tylko w jednej biblijnej księdze, którą protestanci zaliczają do apokryfów i nie uważają za natchnioną część Pisma Świętego. Chodzi o Księgę Tobiasza. Innymi słowy, dla protestantów Rafał nie […]

Archanioł Gabriel. Ambasador Pana Boga

Jego imię (po hebrajsku Gabri-El) można przetłumaczyć jako „Mąż Boży”, „Bohater Boży” albo „Bóg jest mocą”. Według apokryficznej Księgi Henocha Gabriel został posłany przez Boga, aby wywołać wojnę między potomkami grzesznych aniołów: „Pan powiedział do Gabriela: Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów czuwających z pośrodku ludzi. […]

Dlaczego zdradził Jezusa? 7 hipotez na temat Judasza

Judasz zdradził Jezusa, bo tak mu kazała… jego żona. A ta żona to „zła kobieta była”.

Wniebowzięta. Fakty i legendy

Jak ustosunkować się do różnych, często bardzo dziwacznych opowiadań o wniebowzięciu Maryi? Czy należy je uznać po prostu za piękne baśnie wyrażające ludową wiarę, czy też można odnaleźć w nich okruchy historycznej prawdy? Co daje nam, chrześcijanom, przekaz o Wniebowzięciu Maryi?

7 tajemnic Magów

Co my właściwie o nich wiemy? Jak się okazuje niewiele. Tajemnica goni tajemnicę.

Dzisiaj w Betlejem. A co potem?

Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna! Tak Śpiewamy w kolędzie. Ale co było potem? Po nocy pełnej cudów, rozśpiewanych aniołów i oszołomionych pasterzy?

Wąż w szklanej kuli. Grzech wróżbiarstwa

Ludzie, którzy uzależniają swoje wybory od przepowiedni, muszą się liczyć z tym, że rezygnują z własnej wolności i oddają prawo do decydowania komuś innemu. Szatan byłby głupi, gdyby nie skorzystał z możliwości, aby w ten sposób namieszać ludziom w głowach. Jak to się mówi, okazja czyni złodzieja

Wspieraj nas - złóż darowiznę