Nasze projekty

Roman Zając

Biblista i demonolog; absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL; kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej KUL; popularyzator Biblii; autor haseł encyklopedycznych, książek („Szatan w Starym Testamencie”, „Szatan. Biblijne dossier”, „Przewodnik po Niebie, Piekle i ich mieszkańcach, „Biblia – początek czyli Jak powstał najlepszy know how na świecie”, „Na drogach i bezdrożach czytania Biblii”, „Trzej Królowie. Tajemnica Mędrców ze Wschodu”) oraz licznych artykułów w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”, „Tak Rodzinie”, „W drodze”, „Życie duchowe”, „Szum z Nieba”, „The Angels” i „Слова Жыцця”.

Wielki Post z „Pasją”: Kajfasz. Polityk, który chciał… ocalić naród

Kiedy Mel Gibson nakręcił film opowiadający o ostatnich godzinach życia Jezusa, pojawiły się zarzuty, że ma on wydźwięk antysemicki, ponieważ jednoznacznie przedstawia Żydów jako odpowiedzialnych za śmierć Jezusa. Obawiano się, że ci którzy są nieprzychylnie nastawieni do Żydów, wykorzystają film do podsycenia nastrojów antysemickich. Tak twierdziła chociażby amerykańska Liga Przeciwko Zniesławieniu (Anti-Defamation League). CZYTAJ>>> Ważne […]

Dalsze losy Magów. Co o nich wiemy?

To nagłe zniknięcie Magów ze sceny, wzbudzało zrozumiałe zainteresowanie. Złożenie pokłonu przecież jeszcze nie uczyniło z nich chrześcijan. Pozostali poganami. Czy możliwe było, aby w pogaństwie umarli? Oczywiście w snutych spekulacjach wykluczono taką możliwość. Kilka odpowiedzi zawierają apokryfy, a więc teksty zrodzone z pobożności ludowej pierwotnego chrześcijaństwa. ZOBACZ: Kacper, Melchior i Baltazar: prawdy i mity […]

Czy zakazanym owocem w Raju było jabłko? A może… figa?

Naszą wyobraźnię kształtują obrazy. W sposób najzupełniej oczywisty kojarzymy zakazany owoc, który zerwała Ewa, z jabłkiem. Król Władysław Jagiełło, nawrócony z pogaństwa, manifestował nawet swą chrześcijańską pobożność między innymi wielką awersją do jabłek, których nie jadał w ramach pokuty (w rzeczywistości miał po nich problemy z żołądkiem, ale dorobił do tego pobożną ideologię!). Tymczasem oryginalny […]

Urodziny Maryi. Co wiemy o narodzinach i dzieciństwie Matki Bożej?

Pismo Święte nie mówi nam nic o dzieciństwie Maryi, ani o jej późniejszych losach po śmierci Jezusa na krzyżu. Oczywiście brak danych ewangelicznych nie oznacza, że pism opisujących jej życia w ogóle nie było. Istnieją liczne apokryfy, które bardzo dokładnie relacjonują przebieg całego życia Maryi. Informacje, pochodzące z apokryfów, znalazły potem odzwierciedlenie w twórczości artystów. […]

Pasek Matki Bożej. Pamiątka Wniebowzięcia, jedyna relikwia Maryi

Jedyny świadek – św. Tomasz Według apokryfu przypisywanego Józefowi z Arymatei, kiedy apostoł Tomasz (który nie był na pogrzebie) zbliżał się do Góry Oliwnej, ujrzał, jak aniołowie niosą ciało Maryi do Nieba. Zaczął więc wołać: O święta Matko, Matko błogosławiona, Matko niepokalana, jeśli już doznałem tej łaski, że cię teraz widzę, gdy dążysz do Nieba, […]

Tajemnicze zniknięcie ciała Maryi. Co stało się z Matką Bożą po Jej śmierci?

Katolicy zobowiązani są do przyjęcia za prawdę, że „Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” (Breviarium fidei VI, 105). Papież Pius XII skorzystał z dogmatu o nieomylności papieskiej, aby uczynić dogmatem coś, co i tak do wieków było przedmiotem powszechnej wiary ludzi, bo […]

Czy Bóg jest bardziej miłosierny czy też bardziej sprawiedliwy?

Te dwie pozornie wykluczające się przymioty Boga są w Biblii przedstawiane jako równorzędne. Na przykład w Psalmie 116 czytamy: Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. Prorocy piszą zarówno o dziełach Bożego miłosierdzia, jak też o sytuacjach, kiedy Bóg surowo karze grzechy ludzi i narodów. A jednak Mojżesz po buncie Izraelitów na pustyni […]

Dlaczego Szatan w „Pasji” podczas biczowania niesie demoniczne dziecko? Co symbolizuje?

O Szatanie w „Pasji” Mela Gibsona pisałem już wcześniej, więc nie będę się powtarzał. Wiem natomiast, że pewną konsternację wzbudziła scena, gdy podczas biczowania Jezusa ten androgyniczny Szatan w ciemnej todze z kapturem, pojawia się, trzymając na rękach „dziecko”, które przez moment, dopóki nie odwróci się w naszą stronę, naprawdę wydaje się niemowlęciem przytulonym troskliwie […]

Jak wyglądał moment odkupienia dusz z piekieł?

Fakt hipotetycznego zstąpienia Jezusa do królestwa zmarłych między Wielkim Piątkiem i Niedzielą Wielkanocną możemy wywnioskować na podstawie dość enigmatycznych tekstów z listów św. Pawła i św. Piotra, gdzie pojawiają się takie określenia jak: „abyssos” – otchłań, „katotera mere tes ges” – niższe części ziemi i  „fylake” – więzienie. Rz 10, 6-7: Nie mów w sercu swoim: Któż zdoła […]

Czy Judasz był opętany? Niezwykła symbolika w „Pasji” Mela Gibsona

Mel Gibson, ukazując postać Judasza opierał się głównie na relacji Jana Ewangelisty, który chyba szczególnie mocno poczuł się zraniony jego postępkiem i po latach, tworząc swoją wersję Ewangelii, nie krył niechęci do zdrajcy Jezusa, przypisując mu chciwość oraz skłonność do defraudacji wspólnej kasy apostołów, nad którą sprawował pieczę (J 12, 4-6, por. J 13, 29). […]

Łza Boga w „Pasji” Mela Gibsona. Co symbolizuje?

W „Pasji” Mela Gibsona w momencie śmierci Jezusa z Nieba spada kropla. Widzimy Golgotę z bardzo dużej wysokości, jakby z perspektywy Boga w Niebiosach. Potem obraz trochę zniekształca się i okazuje się, że patrzymy przez tę właśnie kroplę, która zaczyna lecieć w dół. Upadek kropli na Golgotę zapoczątkowuje różne zjawiska – zapadający zmrok, burzę, trzęsienie […]

Czy w czasie Drogi Krzyżowej Jezus niósł tylko poprzeczną belkę krzyża?

Dlaczego Jezus obejmuje krzyż? W tradycji żydowskiej śmierć krzyżowa uważana była za przekleństwo. Podstawy tej tradycji możemy znaleźć w starotestamentalnym tekście z księgi Powtórzonego Prawa: „Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie – trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę