Czterej jeźdźcy

Czterej tajemniczy osobnicy, którzy mają wyruszyć na koniach tuż przed Sądem Ostatecznym

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Według Apokalipsy Baranek Boży (a więc sam Jezus Chrystus), otwierając pierwsze cztery z siedmiu pieczęci zwoju w prawicy Boga, zapieczętowanej siedmioma pieczęciami, rozpocznie zagładę znanego nam świata, przyzywając kolejno czterech jeźdźców na białym, czerwonym, czarnym i sinym koniu (Ap 6, 1-8).

 

Apokalipsa wymienia z imienia tylko ostatniego, czwartego jeźdźca. Jest nim Śmierć. Tożsamość pozostałych jeźdźców odgadujemy na podstawie ich charakterystyki. Najwięcej problemów przysparza pierwszy jeździec, który nosi łuk i ma na głowie wieniec przynależny wodzom podczas ich uroczystego triumfu. Św. Ireneusz, biskup Lyonu, żyjący w II wieku, uważał, że to sam Chrystus, który w 19 rozdziale Apokalipsy został przestawiony właśnie jako zwycięski jeździec na białym koniu. Problem w tym, że Chrystus chwilę wcześniej pojawia się jako Baranek, który otwiera siedem pieczęci i trudno pojąć, w jaki sposób miałby On być równocześnie jeźdźcem przywołanym po złamaniu pierwszej pieczęci. Diametralnie przeciwny pogląd głosi słynny amerykański ewangelista Billy Graham, który uznał jeźdźca na białym koniu za… Antychrysta. W kulturze popularnej z kolei najbardziej utrwaliła się interpretacja pierwszego jeźdźcy jako Zarazy, a więc uosobienia śmiertelnych chorób zakaźnych.

 

Odnośnie drugiego jeźdźca wszyscy są zgodni, że symbolizuje on Wojnę. Wskazuje na to trzymany przez niego miecz oraz czerwony kolor konia, kojarzący się z krwią. Trzeci jeździec na czarnym koniu to Głód. Posiada on wagę i odważniki, którymi będzie odmierzane zboże, gdy jego cena skoczy dziesięciokrotnie. Czwarty, ostatni jeździec nosi imię Śmierć (Thanatos), o czym wprost oznajmia tekst (Ap 6, 8), a kolor jego konia określony jest jak khlōros co może oznaczać zarówno zielony, zielonkawożółty, jak i blady, popielaty. Być może kolor ten odzwierciedla bladość typową dla trupa. Wizję jeźdźców kończy stwierdzenie: „I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta” (Ap 6, 8).

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Cztery zwierzęta

Apokalipsa wspomina o Czterech Zwierzętach znajdujących się przy tronie Bożym i pełnych oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze Zwierzę przypomina lwa, drugie woła, trzecie ma twarz jak gdyby ludzką, a czwarte jest podobne do orła w locie. Do tego każde z nich ma po sześć skrzydeł

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Istoty te oddają chwałę cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie (Ap 4,6-9).

 

Grecki zwrot „ta tessara dzoa” zazwyczaj tłumaczony jest dosłownie jako: „Cztery Zwierzęta” (łacińska Wulgata ma „quattuor animalia”), ale można też spotkać wersję: „Cztery Postacie” (Biblia Warszawska), „Cztery Żywe Istoty” (Biblia Gdańska) lub „Cztery Żywe Stworzenia” (Przekład Nowego Świata). Angielska Biblia Króla Jakuba mówi o „Czterech Bestiach” („four beasts”). Z tekstu wynika, że są to jakieś byty nadprzyrodzone służące Bogu, a my przywykliśmy, że w pewnym uproszczeniu wszystkie takie istoty nazywamy aniołami.

 

Niewątpliwie Cztery Zwierzęta najbardziej przypominają cztery istoty żyjące (chajot) z Księgi Ezechiela – tajemnicze moce, zidentyfikowane z cherubami, poruszające rydwanem Boga i obdarzone cechami zoo-morficznymi, zgodnie z archaiczną tradycją wschodnią, która w taki właśnie sposób przedstawiała strażników świętych i królewskich stref. Istoty niebiańskie opisane w wizji proroka Ezechiela (1,4-25) to jednak skrzydlate tetramorfy (istoty z czterema twarzami: lwa, woła, człowieka i orła), w Apokalipsie mamy natomiast do czynienia ze Zwierzętami, z których jedno podobne jest do lwa, drugie do woła, trzecie do człowieka i czwarte do orla w locie. Tekst nie mówi o czterech obliczach u każdej istoty, ale o indywidualnym wyglądzie każdego ze Zwierząt.

 

Cztery Zwierzęta wykonują coś w rodzaju hymnu liturgicznego skierowanego do Pana kosmosu i historii, uczestniczą w niebiańskiej liturgii, a także pośredniczą między Bogiem i siedmioma aniołami. Na przykład jedno z czterech Zwierząt podaje siedmiu aniołom siedem złotych czasz pełnych Bożego gniewu (Ap 15, 17). Ich ciała pokryte oczami wyobrażają wszechobecność, opatrzność i wszechwiedzę Boga.

 

Cztery Zwierzęta z czasem stały się symbolami czterech Ewangelii oraz ich autorów. lew – Marka; wół – Łukasza; człowiek – Mateusza; orzeł – Jana.

 

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap