Nasze projekty

Kard. Grech: lud Boży chce odnowy Kościoła. Zaprezentowano dokument roboczy na kontynentalny etap synodu

"Lud Boży pozostaje zgodny co do tego, że Kościół wymaga dziś głębokiej odnowy" - powiedział kard. Mario Grech, sekretarz generalny synodu, w czasie prezentacji w Watykanie dokumentu roboczego na kontynentalny etap synodu.

fot. Konferencja Episkopatu Polski/Flickr

Dokument opracowano na podstawie syntez etapu lokalnego, które napłynęły do Watykanu ze 112 episkopatów, z wszystkich Kościołów wschodnich, dykasterii Kurii Rzymskiej, zgromadzeń zakonnych oraz ruchów i stowarzyszeń kościelnych.

Autorzy dokumentu wyrażają zadowolenie z dotychczasowego przebiegu procesu synodalnego oraz podkreślają, że na poziome ogólnoświatowym zaangażowanie w ten proces przekroczyło wszelkie oczekiwania.

Treść dokumentu roboczego na kontynentalny etap Synodu Biskupów jest wyraźnym świadectwem trwającego w Kościele procesu – powiedział kard. Mario Grech, sekretarz generalny synodu, podczas prezentacji dokumentu.

Reklama

Szeroki zakres tematów

Uczestnicy synodu żyją pragnieniem Kościoła coraz bardziej synodalnego, a synodalność nie jest już dla nich pojęciem abstrakcyjnym, lecz konkretnym doświadczeniem. Nadesłane do Watykanu syntezy świadczą o tym, że tam, gdzie konsultacje miały miejsce, przyniosły obfite owoce – dodał kard. Grech.

Na wstępie podkreśla się, że nie jest to podsumowanie ani dokument magisterium. Wymieniono w nim jedynie te tematy, które pojawiły się w procesie synodalnym w poszczególnych krajach jako przejaw troski i nadziei Ludu Bożego.

Choć tematem synodu miała być synodalność, to jednak zakres tematów, którymi zajmowano się na szczeblu lokalnym jest o wiele szerszy. Autorzy dokumentu podzielili je na pięć grup tematycznych: słuchanie, które staje się przyjęciem; bracia i siostry dla misji; jedność, udział i współodpowiedzialność; synodalność nabierająca kształtów oraz życie synodalne i liturgia.

Reklama

Zbieżność wypowiedzi

Kard. Grech przyznał, że redaktorzy dokumentu byli zaskoczeni szczególną zbieżnością w wielu punktach wypowiedzi pochodzących z bardzo różnych kontekstów kościelnych i kulturowych. Lud Boży pozostaje zgodny co do tego, że Kościół wymaga dziś głębokiej odnowy – dodał.

Etap kontynentalny stanowi kolejny moment rozeznania, w którym siedem zgromadzeń kontynentalnych będzie mogło ocenić, czy i na ile otrzymany przez nie dokument odpowiada życiu i oczekiwaniom Kościołów na ich kontynencie. Aby zapewnić organiczność tego etapu w procesie synodalnym, zgromadzenia kontynentalne muszą być również związane z dynamiką proroctwa-rozpoznawania. Może to nastąpić jedynie poprzez powrót dokumentu do podmiotu proroctwa, czyli do Ludu Bożego żyjącego w Kościołach partykularnych – tłumaczył.

Taki wybór nie odpowiada kryterium organizacyjnemu, lecz zasadzie synodalnej: przesłanie dokumentu biskupom w Kościołach partykularnych zwraca Ludowi Bożemu owoce procesu zapoczątkowanego przez konsultacje w Kościołach partykularnych. Jeśli rzeczywiście potrafimy rozpoznać, co Duch mówi do Kościoła, słuchając Ludu Bożego, to temu Ludowi żyjącemu w Kościołach musimy zwrócić ten dokument. Dobrze by było, aby każdy Kościół czytał ów tekst z szerokim zaangażowaniem Ludu Bożego – oświadczył kard. Grech.

Reklama

kh, KAI/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę