Nasze projekty

Watykan krytykuje teorię gender: „jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ zaciera różnice w dążeniu do zrównania wszystkich”

Dykasteria Nauki Wiary przedstawiła w nowym dokumencie listę "niektórych poważnych naruszeń godności ludzkiej".

fot. Dagnija Berzina/Unsplash

Dykasteria Nauki Wiary przez pięć lat pracowała nad dokumentem „Dignitas infinita” obejmującym papieskie magisterium z ostatniej dekady: od wojny po ubóstwo, od przemocy wobec migrantów po przemoc wobec kobiet, od aborcji po macierzyństwo zastępcze i eutanazję, od teorii gender po przemoc cyfrową.

„Kościół, w świetle Objawienia potwierdza i potwierdza w sposób absolutny ontologiczną godność osoby ludzkiej osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga i odkupionej w Chrystusie Jezusie” – czytamy.

Deklaracja przedstawia listę „niektórych poważnych naruszeń godności ludzkiej”, czyli m.in. „wszystko, co jest sprzeczne z samym życiem, takie jak każdy rodzaj zabójstwa, ludobójstwo, aborcja, eutanazja i samo dobrowolne samobójstwo”.

Reklama

„Dziecko staje się przedmiotem”

W dokumencie dykasteria podkreśla, że aborcja „dokonana na życzenie ma cechy, które czynią ją szczególnie poważną i godną potępienia” i przypomina się, że że „obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną wszelkich praw człowieka”. I odnosi się również do macierzyństwa zastępczego, „przez które dziecko, niezmiernie wartościowe, staje się zwykłym przedmiotem”.

„Wojna jest zawsze porażką”

„Kolejną tragedią, która zaprzecza ludzkiej godności, jest wojna, dziś, jak i w każdym innym czasie” – czytamy. „Niosąc ze sobą zniszczenie i ból, wojna atakuje ludzką godność w perspektywie krótko- i długoterminowej: „choć potwierdzając niezbywalne prawo do uprawnionej obrony, jak również odpowiedzialność za ochronę tych, których życie jest zagrożone, musimy przyznać, że wojna zawsze jest «porażką ludzkości»”.

Jak czytamy w dokumencie: „Kościół pragnie przede wszystkim „potwierdzić, że każda osoba, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, powinna być szanowana w swojej godności i przyjmowana z szacunkiem, starając się unikać „wszelkich oznak niesprawiedliwej dyskryminacji”, a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy”.

Reklama

Krytyka gender

Jednocześnie watykańska dykasteria podkreśla silną krytykę Kościoła wobec teorii gender, „która jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ zaciera różnice w dążeniu do zrównania wszystkich”. Kościół przypomina, że „życie ludzkie, we wszystkich swoich elementach, fizycznych i duchowych, jest darem Bożym, który należy przyjąć z wdzięcznością i oddać na służbę dobru. Chęć pozbycia się siebie, jak nakazuje teoria gender […] oznacza nic innego jak poddanie się starożytnej pokusie człowieka, który czyni siebie Bogiem”. Teoria gender „stara się zaprzeczyć największej z możliwych różnic, jakie istnieją między żywymi istotami: różnicy seksualnej”. Dlatego „należy odrzucić wszystkie te próby, które zaciemniają odniesienie do nieusuwalnej różnicy seksualnej między mężczyzną a kobietą”.

Negatywna jest również ocena zmiany płci, która „z reguły , zagraża wyjątkowej godności, jaką dana osoba otrzymała od momentu poczęcia”, nawet jeśli „nie oznacza to wykluczenia możliwości, że osoba z nieprawidłowościami narządów płciowych już widoczne przy urodzeniu lub które rozwinęły się później, może zdecydować się na otrzymanie pomocy medyczną w celu usunięcia takich nieprawidłowości”.

ZOBACZ TEŻ: “Dignitas infinita”. Tekst dokumentu Dykasterii Nauki Wiary o godności ludzkiej

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę