“To jest czas świeckich w Kościele”

W sobotę 21 września w Gnieźnie zainaugurowało działalność Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne. To nowa propozycja dla świeckich, która zrodziła się, by zmierzyć się z wyzwaniami, wobec których stają ludzie wierzący "w czasach pluralizmu poglądów, opinii i wielości stylów życia”.

Polub nas na Facebooku!

„Wydaje się, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, właśnie na osobach świeckich spoczywa znaczna odpowiedzialność, aby prowadzić życie Kościoła dalej. Aby – jeśli chcemy użyć terminu, że Kościół jest w kryzysie – z tego kryzysu wychodzić” – mówił w sobotę w Gnieźnie bp Krzysztof Wętkowski.

Biskup pomocniczy gnieźnieński przewodniczył Mszy św. inaugurującej działalność Prymasowskiego Studium Teologiczno-Pastoralnego. To nowa propozycja w archidiecezji gnieźnieńskiej, adresowana do katolików świeckich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teologiczną, pogłębić wiarę, a także podjąć pastoralną posługę w parafiach jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii lub w poradnictwie rodzinnym.

„Powołanie nie dotyczy tylko księdza czy zakonnicy. Każdy chrześcijanin jest powołany. Co więcej, wydaje się, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, właśnie na osobach świeckich spoczywa znaczna odpowiedzialność, aby prowadzić życie Kościoła dalej. Aby – jeśli chcemy użyć terminu, że Kościół jest w kryzysie – z tego kryzysu wychodzić” – mówił w homilii biskup pomocniczy gnieźnieński podkreślając dalej, że nie da się tego zrobić bez odpowiedniego przygotowania intelektualnego, ale przede wszystkim nie da się tego zrobić bez wiary.

„ Kościół miał i ma wystarczająco dużo zamieszania przez niewierzących teologów, przez tych, którzy uważają, że niepotrzebny jest żaden kontakt z Bogiem, że wystarczy podchodzić do wszystkiego w sposób racjonalny i przemyślany, a najlepiej kwestionować wszystko to, w co wierzono przez całe pokolenia. Myślę więc, że czas odnowy, który z całą pewnością przyjdzie, będzie czasem ludzi świeckich” – stwierdził bp Wętkowski.

Dał też słuchaczom trzy wskazówki, czyniąc je jednocześnie swoimi życzeniami.

„Życzę wam, abyście wierzyli w Boga, ufali Chrystusowi i nie byli naiwni. Wielu ludzi, także chrześcijan, myli dziś miłosierdzie z naiwnością, a czytając Ewangelię widzimy dokładnie, jak realistycznie do życia i świata podchodził Jezus. Tego więc trzeba się uczyć” – podkreślił na koniec biskup pomocniczy gnieźnieński.

Powołane przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne adresowane jest do katolików świeckich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teologiczną i jednocześnie pogłębić wiarę, a obowiązkowe dla osób, które zamierzają podjąć pastoralną posługę w parafiach jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii lub zamierzają pomagać w poradnictwie rodzinnym.

„Studium zrodziło się w kontekście wyzwań, wobec których stajemy jako ludzie wierzący w czasach pluralizmu poglądów, opinii i wielości stylów życia” – mówi dyrektor studium ks. dr hab. Maciej Olczyk.

Jak dodaje, różnorodność z jednej strony stanowi pewne bogactwo, z drugiej jednak niesie ryzyko zagubienia spraw najistotniejszych. W takich okolicznościach także wiara zostaje wystawiona na poważną próbę.

„Nie tylko wiara i niewiara stawiane są dziś na równi, ale bywa, że swoista moda na ateizm spycha wiarę za kulisy spraw życiowo ważnych. Dlatego z jednej strony modlitewne przylgnięcie do Pana Boga, a z drugiej pogłębianie znajomości treści naszej wiary stanowią duchowe wzmocnienie dla chrześcijan, od których wielokrotnie żąda się dziś uzasadnienia swoich przekonań” – dodaje ks. Olczyk.

Dwuletni program studium przybliża wybrane zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, historii Kościoła, liturgiki, nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, katolickiej nauki społecznej oraz kultury i sztuki chrześcijańskiej. Zasadniczą część zajęć tworzy tzw. „kanon teologiczno-pastoralny”. Jego uzupełnieniem są zajęcia tzw. specjalizacji: liturgicznej i małżeńskiej, które pozostawia się wolnemu wyborowi słuchaczy oraz profilu planowanego zaangażowania duszpasterskiego.

Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.

Warto dodać, że ponad połowa uczestników studium to osoby niewiążące studiowania z przyszłą aktywnością pastoralną. Pozostałą część stanowią kandydaci do posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii (ok. 30%) oraz osoby planujące lub już zaangażowane w pomoc małżonkom i rodzinom (20%).

KAI/awo

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

W Łodzi powstaje drugie w Polsce seminarium Redemptoris Mater

Drugie w Polsce seminarium misyjne prowadzone przez Drogę Neokatechumenalną powstaje w Łodzi - dowiedziała się Stacja7.

Polub nas na Facebooku!

Oficjalny akt powołania do życia seminarium Redemptoris Mater podpisał 21 września metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Na rektora seminarium został zaś powołany prezbiter archidiecezji warszawskiej ks. Michał Jaworski. W rozmowach dotyczących powołania nowej placówki uczestniczył sam założyciel Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello.

– Dzięki temu seminarium diecezja zyskuje nowych kapłanów, a także zyskuje ważny wymiar misyjny. Kościół jest z natury misyjny i ta misyjność w konkrecie potrzebna jest każdemu Kościołowi. Seminarium Redemptoris Mater z natury swojej uświadamia nam, że Kościół ma także potrzeby ogromne poza naszymi diecezjami i naszym obowiązkiem jest także kształcić, przygotowywać księży, którzy tym potrzebom będą mogli wyjść naprzeciw – powiedział portalowi archidiecezji łódzkiej abp Grzegorz Ryś.

To drugie w Polsce seminarium Redemtoris Mater. Pierwsze zostało erygowane w 1990 r. przez kard. Józefa Glempa w Warszawie. Było wówczas piątym na świecie. Seminaria prowadzone przez Drogę Neokatechumenalną dla tych członków Drogi, których Pan Bóg powoła do kapłaństwa, mają zawsze charakter międzynarodowy. Prezbiterzy tam wyświęcani posyłani są zwłaszcza do diecezji, w których brakuje kapłanów oraz do miejsc zsekularyzowanych, wymagających powtórnej ewangelizacji.

Pierwsze Seminarium Redemptoris Mater zostało otwarte w Rzymie w 1987 roku z polecenia Jana Pawła II, aby pomóc Nowej Ewangelizacji – szczególnie tej prowadzonej przez rodziny w misji. Nazwę wzięto od tytułu encykliki papieża-Polaka “Redemtoris Mater” (Matka Odkupiciela) poświęconej nowej ewangelizacji.
Obecnie najwięcej seminariów Drogi Neokatechumenalnej znajduje się w Hiszpanii (15), Włoszech (7) i USA (5). W lipcu świat obiegła informacja o powstaniu pierwszego seminarium Redemtoris Mater w Chinach – Makau.

ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap