Nasze projekty

Do końca marca pierwszy raport ws. Funduszu Kościelnego. Rządowy zespół rozpoczął pracę

Po pierwszym spotkaniu Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że uda się wypracować rozwiązanie dobre dla wszystkich, zgodnie z zapisami w Konstytucji RP.

fot. Enrique Casasola/Cathopic

Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego odbył dziś w Warszawie swoje pierwsze spotkanie. Celem zespołu jest wypracowanie zmiany zasad finansowania Kościołów i związków wyznaniowych, zwłaszcza składek i świadczeń z ubezpieczeń: społecznego i zdrowotnego duchownych.

Wicepremier poinformował, że do 31 marca 2024 r. będzie przygotowany pierwszy raport dotyczący prac zespołu i podkreślił, że w pracach tego gremium biorą udział przedstawiciele wszystkich formacji politycznych tworzących koalicję.

ZOBACZ TEŻ: Czym jest Fundusz Kościelny? Jak wygląda finansowanie Kościoła?

Reklama

“Dialog, rozmowa, porozumienie, współpraca – to powtarza nasza koalicja” – powiedział wicepremier. Wyraził nadzieję, że prace zespołu przyczynią się do wypracowania dobrego rozwiązania. Będzie ono omawiane najpierw pośród członków zespołu, potem na forum rządu a następnie w dialogu z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Podkreślił, że chodzi tu nie tylko o Kościół katolicki, lecz o wszystkie Kościoły i związków wyznaniowych. “To nasz obowiązek i wypełnienie Konstytucji” – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zapewnił też, że wsłuchuje się w głosy wszystkich wspólnot wyznaniowych oraz, że zwłaszcza mniejsze Kościoły od dawna sygnalizowały obawy o to, że nowy system finansowania może naruszyć “zabezpieczenia społeczne” duchownych ich Kościołów.

Wicepremier zaznaczył, że bardzo ważne są dla niego głosy płynące od ewangelików czy prawosławnych, a mówiące o możliwych trudnościach małych wspólnot w przypadku, gdyby finansowanie tych Kościołów oparte było o odpis podatkowy.

Reklama

Przypomnijmy, że zarządzenie o powołaniu Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego ogłoszono w Monitorze Polskim 11 stycznia br.

Powołanie tego gremium zapowiedział Donald Tusk pod koniec grudnia ub. roku. Stwierdził wówczas, że kwestia Funduszu Kościelnego dotyczy „przyjaznego, ale definitywnego rozdziału Kościoła od państwa” oraz „klarownej, akceptowalnej przez ludzi, uczciwej regulacji dotyczącej finansów, a przede wszystkim pieniędzy publicznych, z których korzystały i korzystają Kościoły w Polsce”.

Jak wyjaśnił wicepremier i przewodniczący Zespołu ds. Funduszu Kościelnego Władysław Kosiniak-Kamysz, „warto popracować nad rozwiązaniami, które będą wypełniać normy konstytucyjne wolności wyznania, wszystkich tych rzeczy związanych z relacjami państwa z różnymi związkami wyznaniowymi”.

Reklama

Zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 11 stycznia, Międzyresortowy Zespół ma być organem pomocniczym Rady Ministrów, a do jego zadań ma należeć „przeprowadzanie analiz oraz wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania, w szczególności: składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych” oraz „odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej”. Te właśnie bowiem punkty stanowiły przedmiot funkcjonowania Funduszu Kościelnego, powołanego na mocy ustawy z 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki.

Kolejnym punktem prac Zespołu – zgodnie z tekstem zarządzenia – ma być przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych, wynikających z wypracowanej koncepcji. Zespół ma też wykonywać inne zadania zlecone przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów dotyczące powyższych zagadnień, ale rządowy dokument ich nie wymienia.

Przewodniczący międzyresortowego zespołu ma ponadto obowiązek dwukrotnie w ciągu roku przedstawić Radzie Ministrów sprawozdanie z prac tego gremium: do 30 czerwca oraz do 31 grudnia. Sprawozdanie ma dotyczyć zadań, jakie już zrealizowano, zadań przewidzianych na kolejnych okres sprawozdawczy oraz wnioski i rekomendacje. Natomiast pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione do 31 marca 2024 r.

KAI

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę