Nasze projekty

Fundusz Kościelny na nowo. Ruszają prace rządowego zespołu

Rząd planuje zmiany w finansowaniu Kościołów i innych związków wyznaniowych. Dziś po raz pierwszy w tej sprawie spotka się specjalnie do tego powołany zespół. Co dalej z Funduszem Kościelnym?

fot. Vytautas Markūnas SDB/cathopic.com

Fundusz Kościelny został powołany w 1950 roku. Działa na rzecz wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych posiadających uregulowany status prawny w Polsce. Z Funduszu Kościelnego finansowane są głównie składki emerytalne i zdrowotne duchownych. W mniejszym stopniu fundusz przeznaczany jest także na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej oraz wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej.

ZOBACZ: Czym jest Fundusz Kościelny? Jak wygląda finansowanie Kościoła?

Premier zapowiada przekształcenie Funduszu Kościelnego

W grudniu premier Donald Tusk zapowiedział prace nad przekształceniem Funduszu Kościelnego. Zapowiedział wówczas powstanie specjalnego zespołu, który miałby się zająć opracowaniem nowych rozwiązań dotyczących tego funduszu.

Reklama

11 stycznia w Monitorze Polskim zostało opublikowane zarządzenie premiera ws. Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. Jak czytamy w dokumencie, do zadań zespołu będzie należało przede wszystkim przeprowadzenie analiz i wypracowanie “koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania, w szczególności: składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych” oraz „odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej”.

Reakcja strony kościelnej 

Jeszcze w grudniu do zapowiedzi zmian w finansowaniu Kościoła odniósł się bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Jak przyznał w specjalnie opublikowanym komunikacie “Kościół katolicki jest otwarty na dialog w tej sprawie. Gotowość do prowadzenia rozmów w powyższej kwestii wykazał już w latach 2012/2013”.

„Jeśli obecna sytuacja wymaga powrotu do prac nad zmianami obowiązujących przepisów dotyczących finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w naszym kraju należy zadbać, aby dokonywało się to w zgodzie z postanowieniami Konkordatu, a także konstytucyjną zasadą konsensualnej formy regulacji relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Z Funduszu Kościelnego bowiem korzystają dziś wszystkie związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej” – dodał wówczas Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Reklama

CZYTAJ TEŻ: Sekretarz Generalny KEP ws. zmiany systemu finansowania kościołów: „Kościół katolicki jest otwarty na dialog”

Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego

W piątek, 9 lutego na godz. 11.00 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwołał pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Jak wyjaśnił wicepremier i przewodniczący Zespołu Władysław Kosiniak-Kamysz, “warto popracować nad rozwiązaniami, które będą wypełniać normy konstytucyjne wolności wyznania, wszystkich tych rzeczy związanych z relacjami państwa z różnymi związkami wyznaniowymi”.

Zespół ma spotykać się na posiedzeniach minimum raz w miesiącu, a do prac mogą być zapraszani eksperci i przedstawiciele różnych organów. „Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie z prac Zespołu w terminie do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku” – dowiadujemy się z zarządzenia. Co więcej, dodatkowych sprawozdań może zażądać premier. Pierwsze sprawozdanie z prac Zespołu ma zostać przedstawione Radzie Ministrów do końca marca.

Reklama

We wtorek konferencja KAI na temat Funduszu Kościelnego

W związku z rozpoczęciem prac nad zmianami dotyczącymi finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych, Katolicka Agencja Informacyjna zapowiedziała na wtorek, 13 lutego konferencję: „Co dalej z Funduszem Kościelnym? Funkcjonowanie systemu opartego na dobrowolnym odpisie podatkowym na Kościoły i inne związki wyznaniowe w wybranych krajach Europy”.

W spotkaniu zaproszeni eksperci mają zaprezentować funkcjonujące w Europie systemy oparte na dobrowolnej asygnacie podatkowej na rzecz Kościołów. Przy okazji będą analizować i poszukiwać najbardziej adekwatnych rozwiązań w tym zakresie w warunkach polskich. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, dr Łukasz Bernaciński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ks. Piotr Stanisz oraz dr Marcin Burzec z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę