Nasze projekty

Diecezja sosnowiecka ma nowego biskupa. Kim jest bp Artur Ważny?

Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, Artur Ważny znany jest jako oddany duszpasterz młodzieży, ceniony rekolekcjonista, mocno zaangażowany w dzieło nowej ewangelizacji. 

fot. Konferencja Episkopatu Polski/Flickr

We wtorek, 23 kwietnia ogłoszono decyzję papieża Franciszka o mianowaniu biskupem sosnowieckim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Artura Ważnego.

Bp Artur Ważny urodził się 12 października 1966 roku w Rzeszowie, syn Stanisława i Alicji z domu Filipek. Pochodzi z Ropczyc (obecnie diecezja rzeszowska). W czasach licealnych był członkiem młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz”. W Ropczycach złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w 1985 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych uczestniczył w wyjazdach misyjnych kleryków do krajów byłego ZSRR. Swoją pracę magisterską pt. „Problematyka czasu na seminariach Nauka-Religia-Dzieje w Castel Gandolfo” napisał pod kierunkiem teologa i filozofa, laureata Nagrody Templetona,  Ks. Prof. Michała Hellera. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego 25 maja 1991 roku w Tarnowie.

ZOBACZ>>> Bp Artur Ważny nowym biskupem sosnowieckim

Reklama

Małżeństwa i rodzina

W ramach swojej dalszej formacji ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na kierunku teologia małżeństwa i rodziny na UKSW w Warszawie. 

W swojej posłudze wiele czasu poświęcał małżeństwom i rodzinom. Od kilkunastu lat jest zaangażowany w ruch Domowego Kościoła oraz Spotkań Małżeńskich. Jest też współzałożycielem i pierwszym duszpasterzem wspólnoty małżeństw niepłodnych w Krakowie, a także Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie.

Zorganizował i prowadził pierwsze duszpasterstwo związków niesakramentalnych w diecezji tarnowskiej. Współorganizował również rekolekcje „Winnica Racheli” dla osób potrzebujących duchowego uzdrowienia po grzechu aborcji. 

Reklama

Jest absolwentem „Szkoły dla spowiedników”. Z jego inicjatywy w diecezji tarnowskiej działa program „Od łez do łaski”, będący warsztatami terapeutycznymi dla osób, które doświadczyły przemocy, zwłaszcza seksualnej. 

Duszpasterstwo młodzieży

Był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz założycielem i duszpasterzem akademickim DA „Tratwa” w Tarnowie oraz rektorem kościoła akademickiego św. Józefa. Pełnił też funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego oraz diecezjalnego koordynatora Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszył młodym w wielu międzynarodowych spotkaniach ŚDM: w Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie, Krakowie, Panamie i Lizbonie. Wielokrotnie brał również udział w Europejskich Spotkaniach Młodych organizowanych przez wspólnotę ekumeniczną z Taizé.

Jako duszpasterz młodzieży i akademicki dostrzegał konieczność głoszenia Ewangelii za pomocą nowych środków wyrazu, dlatego był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Winda” – tarnowskiego dodatku do tygodnika „Droga” – oraz współprowadził audycje dla młodzieży „Na strychu” w diecezjalnym radiu RDN.

Reklama

Ewangelizacja

Pełnił urząd proboszcza parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Był dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz sprawował obowiązki ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej i dyrektora Unii Apostolskiej Księży Diecezji Tarnowskiej. Pełnił także posługę diecezjalnego egzorcysty. Przez kilka lat sprawował posługę kapelana samorządowców miasta Tarnowa. 

W swojej posłudze duszpasterskiej wciąż współpracował z różnego rodzaju ruchami i stowarzyszeniami, podkreślając, że tylko głęboka jedność w myśleniu oraz działaniu między kapłanami i wiernymi świeckimi może przynieść trwałe owoce w ewangelizacji. Powołał do istnienia i przez wiele lat prowadził Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa w ramach SESA Polska, a także Stowarzyszenie Akademickie „Tratwa”. Był również m.in. diecezjalnym koordynatorem ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz kursów ALPHA. Zainicjował w diecezji tarnowskiej ruch Mężczyzn św. Józefa. Współtworzył Stowarzyszenie „Abraham i Sara” pomagające małżeństwom niepłodnym oraz Fundację „OPES139”, pomagającej rodzicom po stracie dziecka. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Fundacji „Kromka chleba”, które prowadzi w Tarnowie łaźnię i schronisko dla bezdomnych oraz hospicjum „Via Spei”. Był również członkiem Rady Fundacji im. Abpa Jerzego Ablewicza wspierającej zdolną młodzież z diecezji tarnowskiej, pochodzącą z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.

Przez kilkanaście lat uczestniczył w Ogólnopolskiej Inicjatywie Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”, mającej na celu ewangelizację uczestników „Przystanku Woodstock”.

Od kilkunastu lat współorganizuje również w Tarnowie coroczne dwudniowe Forum Formacyjne, które gromadzi kilka tysięcy uczestników. Głosi wiele rekolekcji dla kleryków i kapłanów oraz sióstr zakonnych, a także rekolekcje w Internecie. W ostatnich latach występuje jako cotygodniowy komentator Ewangelii w programie telewizyjnym dla dzieci „Ziarno”.

Głosił rekolekcje w wielu krajach europejskich, w Ameryce Południowej oraz w USA. Ponad dwadzieścia razy pielgrzymował pieszo w pielgrzymce z Tarnowa na Jasną Górę, w tym dwanaście razy jako organizator i przewodnik grup.

Biskup

12 grudnia 2020 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął 30 stycznia 2021 r. Jego dewizą biskupią są słowa: „Patris corde” („Ojcowskim sercem”).

W 2023 roku, już jako biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, odbył podróż misyjną do Brazylii i Boliwii.

W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz jest członkiem Rady Biskupów ds. Duszpasterstwa Młodzieży. 

Doceniane jest jego wsparcie dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych. Podczas listopadowego spotkania polskiego episkopatu na Jasnej Górze przekazał hierarchom „Talerz skrzywdzonych” – dar od Tośki Szewczyk. W rozmowie z KAI wyjaśniał, że skrzywdzeni czują się niewidzianymi w Kościele i niezapraszanymi do stołu do rozmowy z biskupami. Talerz był zaproszeniem do relacji, rozmowy, spotkania. Każdy biskup w listopadzie otrzymał list od Tośki Szewczyk w imieniu skrzywdzonych. Talerz jest jeden, symboliczny, który pokazałem na obradach KEP w listopadzie – mówił bp Ważny.
 
W mediach społecznościowych skomentował również sposób, w jaki abp Andrzej Dzięga zataił prawdziwe motywy swojej rezygnacji, pomijając zaniedbania, o których mowa w liście apostolskim Franciszka Vos estis lux mundi”: „Brak mi słów. Pomieszane ze sobą gniew, złość, wstyd. Brak zgody. Modlę się”. „Znów niewidzianymi, dokrzywdzonymi. Modlę się za was i przepraszam” – dodał. 

CZYTAJ>>> Bp Ważny po rezygnacji abp. Dzięgi: “brak mi słów…”

Jest autorem kilku książek: „Głębinowi, ale nie denni”, „Ewangelia bez taryfy ulgowej”, „Jesteś źrenicą Boga”, „Warsztat św. Józefa”, „Z Maryją poznawać Chrystusa”, „Droga dla grzeszników i świętych”, „Szczęście ma Imię i Oblicze”, „W komunii z Bogiem”, „Chrystus naszą Paschą”, „Błogosławieni czystego serca”.

diecezja.tarnow.pl, KAI/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę