Z KRAJU

Dziś święto patronalne Akcji Katolickiej

Niedziela Chrystusa Króla to święto patronalne Akcji Katolickiej. Czym jest to stowarzyszenie i jaka jest jego rola w Kościele?

Polub nas na Facebooku!

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich współpracujących z hierarchią Kościoła, które ma strukturę krajową, diecezjalną i parafialną. – W archidiecezji warszawskiej jest obecne w osiemdziesięciu dwóch parafiach, ale aktywnie działa w pięćdziesięciu – mówi Elżbieta Olejnik, prezes zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Do stowarzyszenia należą pedagodzy, inżynierowie, prawnicy, osoby pracujące naukowo, urzędnicy – Jest to cały wachlarz zawodów – dodaje.

Akcja Katolicka zajmuje się organizacją sympozjów, kongresów, koncertów, ciekawych spotkań oraz tygodni społecznych, dzięki czemu dociera do różnych instytucji i grup społecznych – Działamy wszędzie tam, gdzie kapłanom nie zawsze jest łatwo – podkreśla Elżbieta Olejnik. Stowarzyszenie uczestniczy np. w działaniach Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, współpracuje z Centrum Opatrzności Bożej, współorganizuje doroczne Święto Dziękczynienia oraz udziela się charytatywnie. Dodatkowo od trzech lat dba o grób prymasa Józefa Glempa, który co dwa tygodnie odwiedzają członkowie innego oddziału parafialnego – sprzątają, przynoszą kwiaty oraz zapalają znicze.

Elżbieta Olejnik podkreśla, że Akcja Katolicka jest jedynym stowarzyszeniem powołanym przez papieża oraz została wymieniona w dokumentach II Soboru Watykańskiego przez co jest traktowana jako urząd Kościoła, który ma do wypełnienia określoną rolę. Na tle innych ruchów czy wspólnot wyróżnia ją to, że nie opiera się wyłącznie na formacji i modlitwie, ale jest widoczna w konkretnych dziedzinach życia.

Powstanie stowarzyszenia zainicjował Pius X, który nakreślił program ruchu w encyklice “Il fermo proposito” z 1905 roku. Papież od początku pontyfikatu podkreślał potrzebę współpracy duchowieństwa i świeckich, którzy wspólnie przeciwstawią się szerzącej cywilizacji antychrześcijańskiej. Jednak struktury organizacyjne Akcji Katolickiej zaczęły się tworzyć dopiero za pontyfikatu Piusa XI, który w encyklice “Urbis arcano Dei” z 1922 roku określił definicję oraz zadania stowarzyszenia.

W 1930 roku Pius XI zatwierdził statut polskiej Akcji Katolickiej, w którym znalazł się również zapis, że święto patronalne stowarzyszenia będzie obchodzone w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Cohen, ABBA, The Beatles – nie na Mszy

„Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących” - pisze biskup kielecki Jan Piotrowski w wydanej Instrukcji dotyczącej muzyki i śpiewu liturgicznego dla diecezji kieleckiej. Instrukcję tworzy 21 szczegółowych punktów odnoszących się do różnych sfer muzyki kościelnej.

Polub nas na Facebooku!

Za niedopuszczalne uznaje wykonywanie podczas liturgii piosenek Cohena, Abby czy Beatlesów. Biskup w Instrukcji przypomina, że już w Kościele apostolskim śpiew traktowano jako dar Ducha i podkreśla zespolenie liturgii z muzyką.

Opracowanie precyzuje zasady doboru pieśni podczas liturgii. Powinny być one zatwierdzone przez stosowną władzę kościelną. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim. Muzyka filmowa, rozrywkowa, piosenki „często pozbawione właściwej treści i formy” – nie mogą zabrzmieć podczas Eucharystii. Przykładem utworów niedopuszczonych do wykonywania podczas liturgii Mszy św. są choćby: „Hallelujah” Leonarda Cohena, „The winner takes it all” zespołu ABBA, „Pory roku” Vivaldiego, „Marzenie ” Schumanna, muzyka z filmu „Misja” Ennio Morriconego czy kompozycje zespołu „The Beatles”

Nie wolno zastępować aktu pokuty, psalmu responsoryjnego i części stałych jakąkolwiek pieśnią i należy go wykonywać z ambony, a nie np. z chóru muzycznego.

„Pieśni, które można wykonywać podczas Mszy Świętej powinny pochodzić z bogatego skarbca tradycji Kościoła, prezentując właściwą treść i formę. Powinny one również posiadać aprobatę stosownej władzy kościelnej” – pisze biskup.

Instrukcja zaleca też proboszczom i organistom naukę śpiewu dla wszystkich, przynajmniej raz w miesiącu oraz śpiewanie niektórych prostych form chorału gregoriańskiego – przez ogół wiernych lub przez przygotowane do tego zespoły.

Sporo miejsca instrukcja przeznacza na zalecenie troski o formację muzyczną młodego pokolenia. Zobowiązuje zarazem organistów do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Komisję Muzyczno – Organistowską Diecezji Kieleckiej. Organiści powinni także systematycznie uzupełniać wykształcenie.

Na proboszczach spoczywa odpowiedzialność za całokształt muzyki liturgicznej w parafii, a organista jest odpowiedzialny za bezpośrednie przygotowanie repertuaru muzycznego w porozumieniu z proboszczem parafii.

Biskup „zabrania kategorycznie” korzystania z tzw. automatycznego organisty oraz odtwarzania muzyki za pomocą urządzeń elektronicznych.

Instrukcja reguluje także sprawy związane z budową, przebudową, konserwacją Instrumentów. Wszelkie działania w tym zakresie mają być konsultowane z Komisją Muzyczno-Organistowską Diecezji Kieleckiej. Przypomina zarazem, iż instrumenty elektroniczne mogą być instalowane jako instrument tymczasowy do momentu zbudowania organów piszczałkowych.

Ponadto koncerty w kościołach powinny być organizowane zgodnie z przyjętymi normami Instrukcji o koncertach w kościołach z 1987 roku. Zezwolenie na zorganizowanie koncertu w budynku kościoła wydawane jest każdorazowo przez biskupa diecezji. Zabrania się urządzania w kościołach koncertów w muzyki rozrywkowej.


KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap