Można uzyskać specjalne odpusty z okazji Jubileuszowego Roku Jakubowego

1 stycznia 2021 roku rozpocznie się Jubileuszowy Rok Jakubowy, który również w Polsce zainspirował wielu pielgrzymów i duszpasterzy do podjęcia konkretnego programu duszpasterskiego.

Polub nas na Facebooku!

Penitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w Roku Jakubowym w wyznaczonych kościołach stacyjnych. Mogą go uzyskać osoby, które w duchowej łączności z Jubileuszem Composteli, od dnia 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych lub pozostaną tam na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

Lista kościołów stacyjnych została przygotowana przez Zespół w Pracowni Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu pod kierunkiem ks. prof. Piotra Roszaka w porozumieniu z proboszczami, samorządami i Bractwami Św. Jakuba, opiekującymi się Szlakami Św. Jakuba. Zgodnie ze wskazaniami Arcybiskupa Santiago de Compostela są to kościoły pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na Szlakach wyznaczonych i zatwierdzonych przez Sekretariat Drogi Św. Jakuba w Santiago. W ten sposób stworzona ma być więź pielgrzymów w kościołach pw. św. Jakuba Apostoła na Szlakach prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago.

W Polsce mamy ponad 6000 km Dróg, przy których znajduje się ponad 80 kościołów parafialnych pw. św. Jakuba, ale tylko połowa z nich jest zaangażowana w duszpasterstwo pielgrzymów na Camino, stąd nie wszystkie znalazły się na liście kościołów stacyjnych.

SPRAWDŹ: 2021 będzie rokiem św. Józefa. Z tej okazji specjalne odpusty

 

ag/BP KEP/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kard. Duka: Koronawirus przyciąga ludzi do Kościoła

„Chciałbym powiedzieć światu katolickiemu, aby nie bał się swojej tradycji. Mamy pewną część wiary chrześcijańskiej, w której musimy być zgodni, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Południowej czy Europie. Jednocześnie jednak każdy kraj ma swoją specyfikę, swoją kulturę i tradycje, które z niej wyrastają” – powiedział w wywiadzie dla Catholic News Agency metropolita praski, kard. Dominik Duka OP.

Polub nas na Facebooku!

Prymas Czech wskazał na specyfikę sytuacji religijnej w swej ojczyźnie, a także mówił o wyzwaniach przed jakimi staje Kościół w Republice Czeskiej.

Pytany o wpływ kryzysu zdrowia publicznego związanego z pandemią koronawirusa na życie religijne kard. Duka podkreślił mobilizację społeczeństwa do walki z zagrożeniami oraz przejawy solidarności. Mówiąc o Kościele, podkreślił inwencję młodych księży w posługiwaniu się mediami, by dotrzeć do wiernych, proponując programy duszpasterskie. Weszliśmy w nowe środowisko internetowe, które może stosownie uzupełnić nasze życie duchowe, ale nie do końca je zastąpić, ponieważ tabernakulum i Eucharystia pozostaje centralnym i kluczowym momentem naszej wiary, niezależnie od kryzysu COVID-19 – przypomniał metropolita praski.

Prymas Czech przyznał, że wyzwanie koronakryzysu postrzega także jako szansę na dotarcie z przesłaniem Ewangelii do ludzi nie znających Kościoła. Muszę powiedzieć, że wiele osób znalazło kontakt z Kościołem i liturgią, często nawet po dekadach braku zainteresowania. Widziałem również większe zainteresowanie wspólnym rodzinnym życiem religijnym, takim jak modlitwa rodzinna, wspólna katecheza, a także ogólne zainteresowanie chrześcijaństwem. Jestem więc optymistą w tym względzie – wyznał purpurat.

Specyfika sytuacji religijnej w Czechach

Kard. Duka pytany o specyfikę sytuacji religijnej w swej ojczyźnie, często opisywanej jako jeden z najmniej religijnych krajów świata przypomniał złożone dzieje Czech a także intensywną ateizację społeczeństwa, w połączeniu z pewnym zastraszaniem wiernych, więzieniem duchownych i gwałtowną reedukacją w szkołach, w okresie dyktatury komunistycznej, które sprawiły, że życie religijne zostało zepchnięte na margines. Jednak w ciągu minionych trzydziestu lat po „aksamitnej rewolucji” Kościół uzyskał pełne prawa w życiu społecznym. Widocznym tego symbolem był powrót Kolumny Mariańskiej na Rynek Staromiejski stolicy Czech. To wszystko potwierdza, że nie jesteśmy krajem ateistycznym w prawdziwym znaczeniu tego słowa, że nie możemy twierdzić, iż nasz kraj jest ateistyczny w znaczeniu słowa a-teos, to znaczy skierowany przeciwko Bogu – powiedział prymas Czech .

Kolejne pytanie dotyczyło ewangelizacji społeczeństw zlaicyzowanych. Kard. Duka podkreślił wielką dynamikę z jaką zachodzą przemiany społeczne. Wymagają one zarówno refleksji jak i kreatywności. Doceniając nowoczesne narzędzia komunikacji, podkreślił także konieczności ich rozważnego stosowania Musimy prowadzić ewangelizację w duchu głębokiej pokory i zaproszenia do dialogu – podkreślił.

Chrześcijaństwo fundamentem cywilizacji

Przypomniał, że chrześcijaństwo jest fundamentem, na którym zbudowana jest nasza cywilizacja. Prymas Czech przestrzegł przed idealizowaniem przeszłości. Żyjemy w XXI wieku, pośród globalizacji. I tak nie tylko Kościół katolicki, ale i cały świat chrześcijański musi na nowo przemyśleć, jak dzielić się orędziem Chrystusa z przyszłymi pokoleniami – zaznaczył. Przestrzegł przed postrzeganiem świata jedynie w kategoriach dechrystianizacji, wskazując na wielką dynamikę wiary katolickiej w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Jako jedną z trudności kard. Duka wskazał ograniczenia wolności słowa zarówno przez cenzurę w mediach społecznościowych jak i różnych formach autocenzury, unikania pewnych tematów. Uniemożliwia się nam wypowiadanie się na pewne tematy, albo możemy mówić, ale potem następuje medialny lincz, wprowadzający w zakłopotanie, poważający, ośmieszający wypowiedziane zdanie, a nawet mówcę. Doświadczyłem, że niektóre tematy chrześcijańskie są wykluczone ze społeczeństwa, takie jak ochrona życia ludzkiego czy rodzina tradycyjna jako związek mężczyzny i kobiety. Zapytajmy też, kto jest najbardziej prześladowaną grupą na świecie i tylko ci, którzy zajmują się tym tematem, udzielą tobie odpowiedzi – powiedział metropolita praski.

Kard. Duka zaznacza, że cały problem polega na tendencji do relatywizowania wartości. Zgodnie z tą tezą prawda nie istnieje, to znaczy oprócz prawdy tych, którzy uważają, że kto nie śpiewa pieśni według jego melodii, powinien zostać uciszony, bo nie może mieć racji. Następnie osoba ta otrzymuje etykietkę, aby wyjaśnić, że nie należy rozmawiać z ludźmi o poglądach tego typu. Jednocześnie powinna ona służyć jako ostrzeżenie dla innych. Pod tym względem postrzegam koncentrację władzy medialnej w rękach kilku firm technologicznych jako pewne zagrożenie. W konsekwencji przestaniemy szukać prawdy, ponieważ będzie nam dana. Jednak nie w wyniku Objawienia, spotkania Boga z człowiekiem, długich wieków kontemplacji i dyskusji nad jej treścią, ale nieprzemyślanej decyzji kierownictwa korporacji – stwierdził czeski purpurat.

Kardynał Duka podkreślił ponadto znaczeni, jakie ma zakorzenienie w wielkiej tradycji wiary. Chciałbym powiedzieć światu katolickiemu, aby nie bał się swojej tradycji. Mamy pewną część wiary chrześcijańskiej, w której musimy być zgodni, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Południowej czy Europie. Jednocześnie jednak każdy kraj ma swoją specyfikę, swoją kulturę i tradycje, które z niej wyrastają. Do dziś noszę w sercu pielgrzymkę do Meksyku do Maryi Panny z Guadalupe i pieśń, która brzmi «Guadalupana era Mexicana, Mexicana» – wyznał prymas Czech. Wyraził zadowolenie, że także w jego ojczyźnie odżywają tradycyjne pielgrzymki. W tym wszystkim jest siła naszej wiary i prawdziwa nadzieja na przyszłość. Wartości chrześcijańskie są uniwersalne i nabierają kształtu, gdy ludzie się z nimi utożsamiają – powiedział w wywiadzie dla Catholic News Agency kard. Dominik Duka.

SPRAWDŹ: Jak będzie wyglądać Boże Narodzenie w polskich parafiach?

 

ag/CNA/KAI/Stacja7David Sedlecky/ CC BY-SA 4.0

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap