Teologię katolicką studiuje w Polsce 4,5 tys. osób

W 2017 roku teologię katolicką studiowało na kościelnych uczelniach wyższych oraz wydziałach teologicznych uczelni państwowych 4518 osób - wynika z najnowszych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje z nowego roku akademickiego nie zostały jeszcze opracowane.

Polub nas na Facebooku!

Z przesłanych do KAI danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym za rok 2017 wynika, że łącznie teologię katolicką studiowało w owym roku łącznie 4518 osób. Rok wcześniej było nieco więcej – 4783.

Najwięcej studentów teologii było w 2017 r. na UPJPII w Krakowie (831), Papieskim Wydziale Teologicznym – Sekcja św. Jana Chrzciciela (695) i na UKSW w Warszawie (559).

W porównaniu z rokiem 2016 uczelniom tym nieco ubyło studentów na tym kierunku. Najwięcej było studentów teologii również na tych trzech uczelniach: na UPJPII w Krakowie (756), UKSW (702) i PWT – Sekcja św. Jana Chrzciciela (667).

Ponadto teologię innych wyznań chrześcijańskich można studiować także na innych uczelniach wspieranych finansowo z budżetu państwa. Chodzi o Chrześcijańską Akademię Teologiczną (w 2017 r. 118 studentów teologii), Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (77) i Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną we Wrocławiu (78).

Współcześnie wydziały teologiczne nie ograniczają jednak swojej oferty dydaktycznej do kierunku “teologia”. Dziennikarstwo, italianistyka, coaching i mediacje społeczne, muzykologia, a nawet „teologia dla zabieganych” – to tylko niektóre inne kierunki studiów, które można wybrać.

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, nadzór nad wydziałami teologicznymi działającymi na uczelniach państwowych sprawują upoważnione do tego władze kościelne. Wielkim kanclerzem wydziału lub odrębnej uczelni jest zawsze biskup diecezji, na terenie której mieści się placówka. To on reprezentuje wydział wobec Stolicy Apostolskiej i Stolicę Apostolską wobec wydziału, nadzoruje program nauczania teologii katolickiej, troszczy się o zgodność przekazywanych treści z doktryną katolicką, a kadrze naukowej udziela misji kanonicznej.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Z KRAJU

Co trzeci nowy kleryk jest zakonnikiem

Aktualnie w Polsce do kapłaństwa przygotowuje się 3015 kleryków, z czego 620 rozpoczęło formację w tym roku. Wśród nich ok. jedna trzecia, czyli 205 mężczyzn to młodzi zakonnicy.

Polub nas na Facebooku!

Informacje te podaje w komunikacie Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Zaznacza jednak, że nie są to pełne dane z uwagi na fakt, iż nie wszyscy rekotorzy seminariów aktualizują dane na bieżąco. – Nie powinno jednak być znaczących rozbieżności ze stanem faktycznym – zaznacza ks. Jan Kot, sekretarz Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce.

W tym roku w seminariach diecezjalnych i zakonnych, które są zrzeszone w Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, formację rozpoczęło ok. 620 alumnów. – Jest to liczba seminarzystów z roku pastoralnego (tam, gdzie aktualnie już funkcjonuje ten etap), postulantów (zakony) oraz z I roku w seminariach duchownych, w których nie ma etapu propedeutycznego. Ogólnie można przyjąć, że mamy obecnie w postulatach zakonnych ok. 205 kandydatów, a w seminariach formację na roku propedeutycznym oraz na I roku (tam, gdzie nie ma etapu propedeutycznego) rozpoczęło 415 seminarzystów – informuje ks. Jan Kot.

Wszystkich alumnów w seminariach diecezjalnych i zakonnych do kapłaństwa przygotowuje się ok. 3015. Liczba seminariów diecezjalnych i międzydiecezjalnych wynosi 45. Do tej drugiej grupy zaliczają się tzw. seminaria “35+” przeznaczone dla późnych kandydatów do kapłaństwa, a także Wyższe Seminarium Duchowne św. Cyryla i Metodego kleryków z Polski do pracy misyjnej w USA oraz Seminarium “Redemptoris Mater”. Jednocześnie w Polsce działa także 45 seminariów zakonnych.

W 2017 r. po inauguracji, czyli w październiku, alumnów na I roku było ok. 600, a wszystkich ok. 3030. W 2015 r. do seminariów duchownych zgłosiło się 725 nowych kandydatów, choć i wówczas (wrzesień) dane te były z pewnością niepełne, gdyż nabór trwał nawet do przełomu września i października. Analogicznie, ogółem na wszystkich rocznikach studia rozpoczęło wtedy ok. 3600 kleryków, podczas gdy rok wcześniej było ich 3850, w tym 804 na I roku.

W 2014 r. Episkopat Polski za zgodą watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa erygował Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, czyli tzw. seminarium “35+”.

Episkopat uznał za „znak czasu” wzrastająca liczbę mężczyzn, którzy wyrażają chęć życia w kapłaństwie w późniejszym wieku. Celem tego międzydiecezjalnego seminarium stało się zatem przygotowanie do sakramentu święceń kandydatów, którzy ze względu na wiek wymagają odrębnego toku formacji. Kandydatami do tego seminarium mogą być także wdowcy.

Formacja seminaryjna starszych kandydatów rozpoczyna się tzw. rokiem propedeutycznym. Ten etap służy rozeznaniu powołania i wprowadzeniu w życie duchowe. Dalsza formacja trwa 5 lat i przebiega zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej oraz „Zasadami formacji kapłańskiej w seminariach duchownych w Polsce”.

Pierwszy rok formacji w seminarium “35+” (październik 2014) rozpoczęło dziewięciu kandydatów z pięciu diecezji.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap