Nasze projekty

Akademia Katolicka zaprasza na studia. Ciekawe propozycje czekają nie tylko na przyszłych teologów

Na przyszłych studentów Akademii Katolickiej czekają unikalne kierunki, takie jak: teologia blended-learning oraz studia muzyczne łączące dwie specjalności. Ponadto ciekawe propozycje znajdzie każdy, kto chciałby wiedzieć więcej o Biblii i wierze. Rekrutacja trwa.

fot. Fa Barboza/Unsplash

Człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność. Ważne jest podczas studiowania, aby nie być zapatrzonym w wykładowcę albo w siebie, ale wzrok kierować ku Bogu. Człowiek wierzący, który nosi w sobie Światło Chrystusa, patrzy dalej, szuka swoim wzrokiem Nieskończonego. Aby mieć czyste spojrzenie człowiek wierzący powinien przychodzić na wykłady po spowiedzi. Inaczej słucha się o Bogu w grzechu, a inaczej w łasce uświęcającej – podkreśla ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie.

Jeśli chodzi o teologię, Akademia Katolicka w Warszawie oferuje sobotnie studia niestacjonarne oraz w formie mieszanej blended-learning. To propozycja dla wszystkich, którzy z powodu pracy zawodowej czy miejsca zamieszkania nie mogą sobie pozwolić na przyjazd na uczelnię co tydzień. Dlatego sześcioletnie studia odbywają się głównie na odległość, a studenci uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach w ciągu roku, natomiast pozostałe materiały otrzymują za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Edukacja muzyczna z muzyką kościelną

Unikatowym kierunkiem w skali kraju, który oferuje Akademia Katolicka, jest również edukacja muzyczna z muzyką kościelną, czyli studia licencjackie, które przygotowują organistów do pracy w Kościele, a jednocześnie dają uprawnienia do nauczania muzyki w szkole.

Reklama

Jest to kierunek odpowiadający potrzebom przyszłych organistów, dyrygentów, śpiewaków chórów oraz animatorów życia muzyczno-liturgicznego i kulturalnego parafii. Nasza oferta jest skierowana zarówno do osób świeckich, jak i duchownych. W szczególności myślimy tu o siostrach zakonnych, które prowadząc szkoły i przedszkola potrzebują wykształcenia w tej materii, a jednocześnie same są organistkami – mówi ks. dr Piotr Markisz, kierownik kierunku.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych artystów i profesorów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina m.in. Andrzeja Chorosińskiego i Zofię Konaszkiewicz, a także przez bp. Michała Janochę związanego z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Obok wykładów grupowych, ćwiczeń i seminariów uczelnia kładzie szczególny nacisk na zajęcia indywidualne.

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne

Ponadto Akademia Katolicka prowadzi trzysemestralne studia z zakresu teologii i katechetyki. W programie są m.in. wykłady z biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, pedagogiki, psychologii, liturgiki, teologii duchowości i katolickiej nauki społecznej.

Reklama

Szkoła Biblijna

Każdy kto chciałby powiększyć swoją wiedzę biblijną może zapisać się na kurs wprowadzający w teksty Starego i Nowego Testamentu. Szkoła Biblijna pozwala poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z historią jej powstawania, ale także z przesłaniem, jakie niesie dla współczesnego świata.

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania: liderzy i animatorzy wspólnot, jak i osoby poszukujące zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu.

Zajęcia odbywają się przez cztery semestry i są prowadzone przez znanych biblistów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Reklama

Teologia dla zabieganych

Nie masz czasu, ale masz dużo pytań o wiarę? „Teologia dla zabieganych” to idealna propozycja dla wszystkich, którym brakuje czasu, ale pragną lepiej poznać Boga. Uczestnicy studium spotykają się przez cztery semestry w jedną sobotę w miesiącu. W czasie spotkań najlepsi teologowie m.in. ks. prof. Marek Starowieyski, ks. prof. Jan Miazek, ks. prof. Robert Skrzypczak, ks. prof. Wacław Królikowski SJ, ks. dr Marek Dziewiecki dzielą się ze słuchaczami wynikami swoich refleksji i poszukiwań.

Studium małżeństwa i rodziny

Pary, które chciałyby wzmocnić swoje małżeństwo, a później wspierać inne, również znajdą dla siebie propozycję w bogatej ofercie Akademii Katolickiej. Tak o studium małżeństwa i rodziny mówi jedna z absolwentek:

Doświadczyłam jak mało wiem o uczuciach, potrzebach, i żyję obok siebie. Bez tego nie mogłam zrobić kolejnego kroku, ani pomagać narzeczonym i innym małżeństwom. Dziękuję Bogu, że tu przyszłam.

Studium pomaga wzmocnić małżeństwo i relacje interpersonalne, poprawić efektywności komunikacji, głębiej zrozumieć własne potrzeby i innych, nabyć umiejętności prowadzenia warsztatów, pogłębić rozumienie nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności.

Zajęcia mają charakter warsztatowo-wykładowy i pogłębione są wiedzą ekspertów na tematy związane z małżeństwem i rodziną.

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej

„Duchowość chrześcijańska nie jest przywilejem dla osób wybranych. Piękno życia opartego o Ewangelię, radość wypływająca ze zjednoczenia z Bogiem w codzienności i troska o własne wnętrze są obecne w sercu każdego chrześcijanina” – podkreśla Akademia Katolicka.

W nowym roku akademickim uczelnia zaprasza na Szkołę Duchowości Chrześcijańskiej, która pomoże w odkrywaniu głębi własnego człowieczeństwa i chrześcijaństwa – tak przeżywać je na co dzień, by się nim cieszyć, by owocowało dla nas i dla innych.

W programie szkoły znajdują się zagadnienia związane z antropologią chrześcijańską, czyli dotyczące człowieka i jego rozwoju, budowania wzajemnych relacji i przeżywania komunikacji z innymi oraz kwestie wprost z teologii duchowości, czyli związane z rozwojem duchowym, drogą i dynamiką wewnętrznego wzrastania człowieka, odkrywaniem modlitwy i sakramentów.

Studium „Sztuka bycia katechetą”

Każdy kto chciałby pogłębić umiejętności dobrego mówienia i komunikacji niewerbalnej, z większą swobodą poruszać się po świecie sztuki, wprawnie dyskutować o trudnych zagadnieniach z historii Kościoła i Biblii, a także rozwinąć umiejętności osobowościowe wyrażania uczuć, komunikowania potrzeb, budowania, podtrzymywania i naprawiania więzi, może skorzystać ze studium „Sztuka bycia katechetą”.

Studium jest skierowane przede wszystkim do katechetów, ale w zajęciach mogą uczestniczyć również inne osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Każde zajęcia składają się z dwóch części – pierwsza z nich ma formę wykładu, natomiast druga formę warsztatową.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki znajdują się na stronie internetowej Akademii Katolickiej w Warszawie. >>>ZOBACZ

kh, akw/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę