Nasze projekty

Teologia, rodzina, muzyka, duchowość. Co proponuje w tym roku Akademia Katolicka w Warszawie?

Teologia, również w formie blended-learning, unikatowy kierunek łączący muzykę kościelną z edukacją muzyczną, a także oferty formacji intelektualnej i poszerzenia kompetencji dla katechetów - to niektóre propozycje Akademii Katolickiej w Warszawie. Właśnie ruszyła rekrutacja.

fot. Kelly Sikkema/Unsplash

Człowiek, który studiuje teologię, uczy się patrzeć w nieskończoność. Ważne jest podczas studiowania, aby nie być zapatrzonym w wykładowcę albo w siebie, ale wzrok kierować ku Bogu. Człowiek wierzący, który nosi w sobie światło Chrystusa, patrzy dalej, szuka swoim wzrokiem Nieskończonego. Człowiek, który studiuje teologię to człowiek, który ciągle szuka. Naturą człowieka Kościoła jest troska. Brak troski powinien być niepokojącym sygnałem dla osoby wierzącej. Człowiek studiujący teologię uczy się pomagać ludziom – mówi ks. Krzysztof Pawlina, rektor AKW.

Jedyne takie studia w Polsce. Teologia blended-learning

Przyszłych teologów Akademia Katolicka w Warszawie zaprasza na studia niestacjonarne oraz jedyne w Polsce w formie blended-learning. Jest ona odpowiednia dla wszystkich, którzy z powodu pracy zawodowej czy miejsca zamieszkania nie mogą sobie pozwolić na przyjazd na uczelnię co tydzień. Studenci uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach w ciągu roku, a pozostałe materiały otrzymują za pośrednictwem platformy e-learningowej. Wśród studentów i absolwentów są osoby m. in. z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii, Szwajcarii, Grecji, Białorusi, Ukrainy i Australii.

Trzy lata temu zacząłem studia teologiczne na AKW. Mogę śmiało powiedzieć, że nauka teologii poszerza moje horyzonty i pozwala mi jeszcze mocniej odkrywać i kochać Kościół. Bo nie mogę jako wierzący w Chrystusa miłować Go, a nie dbać o to, co On sam ukochał. Studiowanie teologii jest dla mnie odpowiedzią na zaproszenie Boga do poznawania Go i całego bogactwa, które daje Kościołowi – mówi Marcin Zieliński, ewangelizator i lider wspólnoty „Głos Pana” ze Skierniewic.

Reklama

Jest także propozycja dla zabieganych oraz studium dla małżeństw

W ofercie Akademii są również podyplomowe studia dla przyszłych katechetów, studium „Teologia dla zabieganych” oraz szkoła biblijna. Warta uwagi jest również propozycja skierowana zwłaszcza do katechetów – studium wiedzy o sztuce.

Warta uwagi jest także konkretna propozycja dla rodzin i osób, chcących służyć rodzinie wsparciem – Studium Małżeństwa i Rodziny:

W naszym Studium Małżeństwa i Rodziny wychodzimy naprzeciw trudnym czasom dla budowania relacji w rodzinach i małżeństwach. Na warsztatach i wykładach zajmujemy się najpilniejszymi zagadnieniami związanymi z rozwojem duchowym i osobowym. Podejmujemy problematykę komunikacji interpersonalnej, wartości i potrzeb, umiejętności pracy z grupą, a także teologii ciała i rodziny, sposobów pomagania w kryzysie, wychowania we współczesnych uwarunkowaniach kulturowych. Dotykamy również zagadnień z bioetyki i biomedyki życia małżeńskiego, psychologii małżeństwa i płci, psychoprofilaktyki uzależnień – wyjaśnia ks. Marcin Szczerbiński.

Reklama

Studia dla organistów, które dają uprawnienia do nauczania muzyki w szkole

W zeszłym roku akademickim ruszył unikatowy w Polsce kierunek – edukacja muzyczna z muzyką kościelną. To studia licencjackie, które przygotowują organistów do pracy w Kościele i jednocześnie dają uprawnienia do nauczania muzyki w szkole. Są to trzyletnie studia stacjonarne, bezpłatne, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata w dyscyplinie sztuk muzycznych, z uprawnieniami do nauczania przedmiotów muzycznych w szkole podstawowej oraz kompetencjami do wykonywania zawodu muzyka kościelnego. Jest to kierunek odpowiadający potrzebom przyszłych organistów, dyrygentów, śpiewaków chórów oraz animatorów życia muzyczno-liturgicznego i kulturalnego parafii.

Kandydaci nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej, ale powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami co najmniej na poziomie szkoły muzycznej I stopnia. Liczą się tu umiejętności, otwarte serce i chęć podjęcia wyzwania – mówi kierownik studiów, ks. Piotr Markisz.

Dla nauczycieli chcących poszerzyć swoje kompetencje dostępne są podyplomowe studia z etyki.

Reklama

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej, czyli troska o własną duchowość

Sporym zainteresowaniem cieszy się także Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej, która ma formułę otwartą i adresowana jest do wszystkich słuchaczy: świeckich, sióstr zakonnych, duchownych.

Troska o własną duchowość to temat ciągle aktualny, to nasz stały obowiązek, bo jest to otwieranie się na działanie Ducha Świętego i pielęgnowanie daru Bożego życia w sobie, tak by stale je rozwijać, aby ono w nas nie zamierało. ​Stąd nasza propozycja Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej, która ma być pomocą w odkrywaniu głębi własnego człowieczeństwa i chrześcijaństwa, by na co dzień przeżywać je owocnie dla siebie i dla innych. Bogaty program tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące antropologii chrześcijańskiej, czyli kwestie odnoszące się do naszego człowieczeństwa i jego rozwoju. Drugi wymiar proponowanych tematów to zagadnienia wprost z teologii duchowości szeroko pojmowanej – mówi ks. Grzegorz Ostrowski.

Więcej informacji znaleźć można na stronie uczelni: akademiakatolicka.pl.

kh, KAI/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę