Nasze projekty

Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze. Wyjątkowa konferencja już dziś w Warszawie

Tematem dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej będzie świątynia z perspektywy różnych dziedzin wiedzy. Wśród prelegentów są zarówno światowej sławy bibliści i teologowie jak też wybitni przedstawiciele świata kultury.

Fot. Freepik

Mija 1700 lat od poświęcenia pierwszej konstantyńskiej bazyliki zbudowanej w Rzymie na wzgórzu laterańskim, która po dziś dzień jest katedrą Biskupa Rzymu oraz, jak głosi jej tytuł „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata”. Bazylika Świętego Jana na Lateranie, poza walorem historycznym i artystycznym, posiada również głęboką wymowę symboliczną i teologiczną.

Dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Akademię Katolicką w Warszawie będzie podejmować tematykę świątyni z perspektywy różnych dziedzin wiedzy. Wśród prelegentów są zarówno światowej sławy bibliści i teologowie jak też wybitni przedstawiciele świata kultury. Konferencja ma stać się zarówno przestrzenią dialogu interdyscyplinarnego, jak również miejscem wypracowywania propozycji konkretnych kryteriów rozwiązań praktycznych, których wartość byłaby wzmocniona wieloaspektowością ujęcia problemu.

Dzięki wieloaspektowości ujęcia tematu świątyni wierzymy, że nasza konferencja stanie się dobrym miejscem dialogu interdyscyplinarnego i wzajemnego ubogacenia. Ponadto w dobie rozpowszechnionego indywidualizmu, również w podejściu do życia duchowego, a także kryzysu instytucji religijnej, pogłębione ujęcie tematu świątyni ma szansę stać się odpowiedzią poprzez ukazanie Bożego zamysłu zbawienia w jego ciągłości, od zapowiedzi starotestamentalnych aż po ostateczną realizację na końcu czasów. Odpowiedź ta potrzebuje swojego konkretnego wyrazu również dzisiaj, w stosunku do współczesnego człowieka w jego konkretnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych – wyjaśniają organizatorzy.

Reklama

W sesji plenarnej udział wezmą:

Ks. prof. Renato de Zan – doktor Świętej Liturgii i doktor nauk biblijnych oraz emerytowany profesor Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie oraz Instytutu Liturgiki Pastoralnej w Padwie,

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący stowarzyszenia biblistów polskich;

Reklama

Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i członek Papieskiej Komisji Biblijnej,

Ks. dr hab. Marek Blaza SJ, prof. AKW – wykładowca teologii ekumenicznej m.in. w Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum oraz Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie,

Pani prof. Maria Giovanna Muzj – profesor  Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie oraz emerytowana profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie,

Reklama

ks. dr Sławomir Jeziorski – wykładowca liturgiki w Akademii Katolickiej w Warszawie Collegium Bobolanum oraz dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie,

ks. Marco Frisina – biblista i światowej sławy kompozytor, założyciel i dyrygent Chóru Diecezji Rzymskiej.

Oprócz sesji plenarnej, podczas konferencji odbędzie się również 5 paneli tematycznych, złożonych z krótkich 15 minutowych referatów podejmujących temat świątyni z punktu widzenia nauk biblijnych, teologii, liturgii, prawa kanonicznego, ale także literatury, architektury i sztuki w tym również muzyki.

Zapisy oraz szczegóły dostępne są na stronie internetowej organizatora.

akademiakatolicka.pl, zś/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę