Nasze projekty

“Etyka mediów jako gwarancja bezpieczeństwa człowieka”. Międzynarodowa konferencja już wkrótce w Krakowie

W dniach 23-24 kwietnia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II eksperci z różnych stron świata będą dyskutować nad aspektami etyki mediów i bezpieczeństwa ludzkiego.

fot. oletak/freepik.com

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na 5. Międzynarodową Konferencję Media for Man, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 10.

Tematem tegorocznej konferencji jest “Etyka mediów jako gwarancja bezpieczeństwa człowieka. Zagrożenia i wyzwania w Krajach Trójmorza” („Media Ethics as a Guarantee of Human Security. Threats and Challenges in the Three Seas Countries”). Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Instytut jest ośrodkiem specjalizującym się w tematyce etyki mediów, nazywanym już w środowisku medioznawczym krakowską Szkołą Etyki Mediów i rozpoznawanym jako ośrodek medioznawstwa personalistycznego. Ośrodek ten jako lider gromadzi badaczy z kilkunastu krajów, by nie tylko promować zagadnienia etyczne międzynarodowo, ale też stworzyć przestrzeń do współpracy i utrwalić kontakty z wieloletnimi partnerami w ośrodkach zagranicznych w zakresie badań etyki komunikacji.

Reklama

Jaki jest cel konferencji?

W konferencji wezmą udział przedstawiciele kilkunastu krajów. W dobie dynamicznego rozwoju nowoczesnych mediów zapewnienie bezpieczeństwa ludzkiego stało się sprawą priorytetową, a działania etyczne, chroniące godność osobistą i mienie są szczególnie istotne i bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej.

Celem konferencji jest zgromadzenie ekspertów, naukowców, dziennikarzy, profesjonalistów mediów oraz interesariuszy – przedstawicieli krajów Trójmorza – aby zgłębić różne aspekty etyki mediów i bezpieczeństwa ludzkiego. Konferencja oferuje platformę do pogłębionych dyskusji i wymiany wiedzy na temat palących problemów na styku mediów, etyki i bezpieczeństwa. Uczestników zachęca się do aktywnego uczestnictwa i wkładu w kształtowanie standardów etycznych w dzisiejszych mediach w krajach Trójmorza. 

Szczegółowy program wydarzenia oraz więcej informacji organizacyjnych można znaleźć na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Reklama
materiały prasowe

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych, tytuł projektu „Etyka mediów jako gwarancja bezpieczeństwa człowieka. Zagrożenia i wyzwania w krajach Trójmorza”, nr projektu DNK/SP/550849/2022, kwota dofinansowania 143 600 zł, całkowita wartość projektu 165 100 zł.

materiały prasowe/Stacja7

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę