Nasze projekty

Ostatni dzień zapisów na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Tylko do piątku, 11 września, można zarejestrować się na XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej. Organizuje go Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Konkurs miał odbyć się wiosną, jednak ze względu na epidemię został przeniesiony na jesień. Poszczególne etapy konkursu odbędą się częściowo w formie internetowej.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej to wydarzenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku konkurs będzie sprawdzał wiedzę z Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

Konkurs będzie się składał z kilku etapów. Najpierw przeprowadzony zostanie etap szkolny. Od 15 września, przez 3 dni dostępny będzie test on-line. Na etapie diecezjalnym 29 września odbędzie się test pisemny on-line, a 2 października część ustna. Finał konkursu to część pisemna on-line 12 października oraz etap ustny 27 października w Niepokalanowie. Aby zachować bezpieczeństwo epidemiologiczne w częściach ustnych weźmie udział tylko 7 zakwalifikowanych do niej osób.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi Świętej, nagrody rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Reklama

Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie uczestników przez katechetów na specjalnej platformie.

os, KAI/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę