WIARA

Matka Boża Nieustającej Pomocy

27 czerwca obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jej imię nosi ponad 140 parafii w Polsce.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest jedną z najbardziej znanych maryjnych ikon.

W Polsce wezwanie Matki Boskiej Nieustającej Pomocy posiada ponad 140 parafii. Najwięcej z nich występuje w diecezji tarnowskiej, krakowskiej i przemyskiej. Kult Matki Boskiej Nieustającej pomocy łączy się z cudownym obrazem Madonny Pasji, przekazanym redemptorystom przez Piusa IX w 1865 r., którzy zainstalowali go w kościele św. Alfonsa w Rzymie. W 1866 r. Pius IX ustanowił święto Matki Boskiej Nieustającej Pomocy obchodzone 27 czerwca. Do rozwoju tego kultu w Polsce przyczynił się niezwykle redemptorysta, Sługa Boży Bernard Łubieński, który przywiózł pierwszą kopię obrazu MB Nieustającej Pomocy do Krakowa w 1903 r. i był inspiratorem sprowadzenia prawie 500 kopii tego obrazu do Polski. Dlatego diecezje małopolskie posiadają najwięcej parafii o tym wezwaniu.

Pierwszą w Polsce nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiono w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Dziś jest tam diecezjalne diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwsza nowenna, odmówiona w 1951 roku była inauguracją obchodów jubileuszu 150. rocznicy przekazania ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy zgromadzeniu redemptorystów przez bł. Piusa IX.

W Hiszpanii 27 czerwca setki osób gromadzą się na modlitwie w  sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Madrycie. Jest ona czczona jako patronka m. in. cywilnej i wojskowej służby zdrowia, urzędników skarbowych, strażaków oraz pogotowia ratunkowego. Głównym punktem uroczystości jest procesja ulicami miasta z wizerunkiem Matki Bożej. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajduje się tam niemal w każdej parafii, a także w wielu domach.

KAI

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Święto Niepokalanego Serca Maryi

Nazajutrz po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół wspomina Niepokalane Serce Maryi. Z kultem Serca Maryi mocno związane są objawienia w Fatimie, dzięki którym pojawiła się w Kościele praktyka pierwszych sobót miesiąca.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O Sercu Maryi pisze kilka razy ewangelista Łukasz. “Maryja zachowywała wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk ). Początki kultu serca Maryi sięgają natomiast już XII wieków – pisali o nim Ojcowie Kościoła. Dzięki Janowi Eudesowi kult ten rozszerzył się znacznie w XVII wieku. To on jako pierwszy wprowadził święto Serca Maryi – wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na 8 lutego.

Najbardziej jednak do rozpowszechnienia nabożeństwa do Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. Zapoczątkował on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, które modliło się o nawrócenie grzeszników przez Serce Maryi. Tylko przez pierwsze 50 lat do bractwo dołączyło 20 milionów osób.

Mocno także na wzrost nabożeństwa do Serca Maryi miał ogłoszony w 1854 dogmat o Niepokalanym Poczęciu oraz objawienia w Lourdes – Matka Boża 4 lata po ogłoszeniu dogmatu niejako potwierdziła w objawieniach jego treść, nazywając siebie Niepokalanym Poczęciem.

Najbardziej jednak na wzrost tego kultu wpłynęły objawienia w Fatimie. 13 maja 1917 troje dzieci, Łucja, Hiacynta i Franciszek, po raz pierwszy spotkali się z Matką Bożą. Matka Boże zapytała ich, czy są gotowe “na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy”, jakie obrażają Boga oraz, czy są gotowe nieść pociechę jej Niepokalanemu Sercu. W imieniu dzieci Łucja odpowiedziała, że bardzo tego chcą. Od tej pory spotykali się z Maryją co miesiąc, w tym samym miejscu. W czasie jednego z objawień Matka Boża powiedziała dzieciom, że jej “Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W kolejnym zaś Maryja zwróciła się do Łucji, mówiąc:

Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: “O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi”.

W jednej z wizji Matka Boża pokazała dzieciom piekło, w którym było wiele potępionych dusz, aby mocniej zachęcić dzieci do modlitwy i wzmocnić gotowość do ratowania grzeszników. Poprosiła także o przyjmowanie komunii wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci Franciszka i Hiacynty, w 1925 i powiedziała do niej:

Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia.

13 września 1939 r. nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną. Maryja przekazała także modlitwę, którą poleciła odmawiać przy okazji różańca: “O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi”.

Tym samym objawienia fatimskie nakreśliły kierunek kultu Serca Maryi, by było to nabożeństwo do Jej Serca Niepokalanego. Poza tym od czasu objawień kult ten ma charakter wyraźnie wynagradzający, dzięki czemu podobny jest do kultu Serca Jezusa, o którym z kolei mówią objawienia św. Małgorzata Maria Alacoque.

W 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia objawień w Fatimie, papież Pius XII ogłosił, że powierzył Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich ludzi na świecie. Polecił także, by takiego aktu dokonały wszystkie kraje na świecie. Jako pierwsza zrobiła to Portugalia. W tym czasie Polska była pod okupacją, więc dopiero rok po zakończeniu II wojny światowej, 8 września 1946 roku, kard. August Hlond na Jasnej Górze dokonał aktu zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi.

Święto Niepokalanego Serca zaczęło być obchodzone w całym Kościele w 1944 roku. Początkowo w kalendarzu liturgicznym miało ono miejsce 4 maja a po Soborze Watykańskim II przeniesiono je na dzień następny po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa.

 

POMÓDL SIĘ AKTEM ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

os/Stacja7

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap